Energa zwiększyła produkcję zielonej energii

Energa zwiększyła produkcję zielonej energii
Energa

Grupa Energa zakończyła 2019 rok z wynikiem EBITDA na poziomie 2,04 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o 9 proc. W tym czasie o 15 proc. zwiększyła się też produkcja energii z odnawialnych źródeł, osiągając poziom ok. 1,4 TWh brutto.

Grupa Energa opublikowała wybrane, szacunkowe wyniki za I kwartał 2020 roku. Spółka wypracowała wynik EBITDA na poziomie 570 mln zł, o 3 proc. wyższym w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Przychody wyniosły 3,29 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku.

Energa podkreśliła w komunikacie, że te wyniki zostały wypracowane pomimo wpływu epidemii na gospodarkę krajową i globalną w drugiej połowie marca, niesprzyjających warunków hydrologicznych, które odbijały się na wolumenach produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz niższej marży na dystrybucji ze stratami sieciowymi.

REKLAMA

Jednocześnie wolumeny dystrybucji (5694 GWh) i sprzedaży (4922 GWh) energii elektrycznej rok do roku utrzymały się na porównywalnych poziomach. Różnice wyniosły odpowiednio ok. -2 proc. i około -0,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2019 roku.

W 2019 roku Grupa Energa kontynuowała inwestycje w aktywa wytwórcze OZE. Trwały prace na farmie wiatrowej Przykona o mocy 31 MW, której testy rozruchowe przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku. Formalne zakończenie budowy planowane jest na obecny kwartał.

Spółka Energa OZE uzyskała też pozwolenie na budowę oraz warunki przyłączeniowe dla kolejnego aktywa wytwórczego planowanego w Przykonie, czyli farmy fotowoltaicznej (projekt PV Gryf) o mocy zainstalowanej 19,8 MW.

W 2019 roku Linia Biznesowa Wytwarzanie odnotowała wzrost produkcji z OZE o 15 proc. (r/r), głównie za sprawą wyraźnych wzrostów generacji z wiatru i biomasy. Nieznaczny spadek generacji w elektrowniach wodnych wynikał z gorszych warunków hydrologicznych na przestrzeni ubiegłego roku.

Z uwagi na niższą o 19 proc. produkcję energii z węgla, udziału generacji z OZE w całkowitej produkcji energii wzrósł z 31 do 38 proc.

REKLAMA

Wolumen sprzedanej w 2019 roku energii elektrycznej wyniósł 19,7 TWh, co stanowi wynik porównywalny z rokiem poprzedzającym (różnica między latami wynosi 0,1 TWh).

Grupa Energa dodaje w komunikacie na temat wstępnych wyników za pierwszy kwartał, że rozwija również obszar elektromobilności. Na koniec 2019 roku zainstalowała łącznie 40 stacji ładowania, w tym 12 stacji szybkiego ładowania, a obecnie jej infrastruktura w tym obszarze obejmuje 43 stacje ładowania. Większość z nich skupiona jest na Pomorzu, ale obiekty Energi znajdują się m.in. również na Kujawach, Warmi i Mazurach oraz we wschodniej Wielkopolsce.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.

Energa zaznacza ponadto w komunikacie, że kluczowym wydarzeniem dla Grupy Energa w minionym roku było ogłoszenie przez PKN Orlen wezwania na wykup wszystkich akcji spółki Energi S.A. Największa tego typu transakcja na polskim rynku energetycznym została ostatnio sfinalizowana. W jej wyniku30 kwietnia 2020 roku PKN Orlen nabył 80,01 proc. akcji Grupy Energa, co przekłada się na prawo do wykonywania 85,20 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Zgodnie z zapowiedziami PKN Orlen, przejęcie Energi to kolejny etap budowy silnego koncernu multienergetycznego.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.