Koszty energii z wiatru i fotowoltaiki znowu spadły. Jak bardzo?

Koszty energii z wiatru i fotowoltaiki znowu spadły. Jak bardzo?
Longi Green

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej podała średnie koszty produkcji energii w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, które powstały w 2019 roku, informując, że ponad połowa z nich charakteryzuje się niższym kosztem wytwarzania energii od kosztu generacji nawet z najtańszych, nowych elektrowni węglowych.

W najnowszej analizie kosztów wytwarzania energii z poszczególnych źródeł odnawialnych Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) podkerśla, że odnotowany dotąd spadek kosztów produkcji energii z elektrowni fotowoltaicznych czy wiatrowych sprawił, że stała się ona tańsza zarówno od energii wytwarzanej przez nowe elektrownie węglowe, jak i przez starsze, zamortyzowane bloki zasilane węglem.

IRENA zapewnia, że zastąpienie najbardziej kosztownych elektrowni węglowych o mocy 500 GW nowymi elektrowniami wiatrowymi na lądzie oraz fotowoltaiką przełożyłoby się na korzyści finansowe sięgające 23 mld dolarów każdego roku i oznaczałoby redukcję emisji CO2 odpowiadającą 5 proc. globalnych emisji CO2 odnotowanych w ubiegłym roku.

REKLAMA

Dyrektor generalny IRENA Francesco La Camara komentuje, że odnotowany spadek kosztów energii odnawialnej oznacza punkt zwrotny w transformacji energetycznej, oceniając, że inwestycje w OZE powinny stać się podstawą działań zmierzających do restartu globalnej gospodarki po pandemii koronawirusa.

– Źródła odnawialne stają się coraz wyraźniej najtańszym sposobem produkcji energii i mają ogromny potencjał jeśli chodzi o stymulowanie globalnej gospodarki i umożliwienie powrotu ludzi do zatrudnienia. Inwestycje w OZE są stabilne, efektywne kosztowo i oferują pewne oraz przewidywalne zwroty zainwestowanego kapitału, dając szersze korzyści gospodarce – komentuje La Camara.

Z najnowszej analizy IRENA wynika, że w stosunku do 2018 roku średni koszt energii z projektów finalizowanych w ubiegłym roku spadł w przypadku naziemnych farm fotowoltaicznych o 13 proc., do poziomu 68 USD/MWh. Średni CAPEX w przypadku takich inwestycji miał spaść z 4702 USD/kW w roku 2010, 2364 USD/kW w roku 2015 oraz 1208 USD/kW w roku 2018 – do 995 USD/kW w roku 2019.

W porównaniu do roku 2010 średni koszt wytwarzania energii (Levelized Cost of Electricity, LCOE) w przypadku tej technologii miał spaść o 82 proc. Przed dekadą LCOE dla przemysłowych farm PV miało sięgać jeszcze około 378 USD/MWh.

Najniższy średni koszt energii z farm fotowoltaicznych IRENA odnotowuje za 2019 rok w Indiach (45 USD/MWh), Chinach (54 USD/MWh) oraz Hiszpanii (56 USD/MWh).

W kontekście segmentu przemysłowej fotowoltaiki IRENA podkreśla znaczenie mechanizmu aukcyjnego, który jest wdrażany przez kolejne państwa i który wymusza konkurencyjność na rynku deweloperów OZE, generując spadki cen oferowanej przez nich energii.

Zawarta w raporcie prognoza zakłada, że cena energii z przemysłowych farm fotowoltaicznych oferowanej w aukcjach prowadzonych w latach 2019-2021 zmniejszy się średnio 42 proc. do przeciętnego poziomu 39 USD/MWh. Tymczasem ostatnio przeprowadzone aukcje pokazują, że w niektórych regionach świata możliwe jest już teraz zejście z oferowanymi cenami energii z PV do poziomu poniżej 30 USD/MWh.

Autorzy raportu podają też średnie ceny energii z dachowej fotowoltaiki, która z uwagi na znacznie mniejszą skalę pojedynczych inwestycji pozostaje nadal znacznie droższa od inwestycji w naziemne farmy PV. Tutaj jednak fotowoltaika konkuruje jednak nie ze znacznie niższą ceną energii na rynku hurtowym, ale z często kilkukrotnie wyższą ceną energii dla odbiorcy końcowego.

Według IRENA, średni koszt LCOE w przypadku dachowych instalacji PV spadł z około 301-455 USD/MWh w roku 2010 do około 63-265 USD/MWh w ubiegłym roku, przy czym w ubiegłym roku najniższe z wymienionych kosztów miały być osiągane w 2019 r. w przypadku segmentu komercyjnej dachowej fotowoltaiki do 500 kW w Indiach i Chinach.

Najtańszy wiatr na lądzie

Koszt energii z lądowych farm wiatrowych zmalał w ciągu roku o 9 proc. do średniego poziomu 53 USD/MWh.

REKLAMA

IRENA odnotowuje w przypadku elektrowni wiatrowych na lądzie spadek ich CAPEX-u w latach 2018-19 ze średniego poziomu 1549 USD/kW do 1473 USD/kW.

W porównaniu do energetyki wiatrowej na lądzie koszt energii z farm wiatrowych na morzu pozostaje nadal wysoki, według IRENA wyniósł w ubiegłym roku przeciętnie 115 USD/MWh, jednak tutaj prognozowane jest dalsze, znaczące zejście z kosztami, które ma sprawić, że wkrótce normą będą ceny energii z morskich wiatraków rzędu 50-100 USD/MWh.

Średnie koszty wytwarzania energii w USD/kWh. Źródło: IRENA.

Niewielki, 1-procentowy spadek kosztów wytwarzania energii w latach 2018-19 IRENA odnotowuje w przypadku technologii skoncentrowanej termalnej energetyki słonecznej (Concentrated Solar Power, CSP).

Ta technologia pozostaje nadal znacznie droższa od fotowoltaiki jeśli chodzi o koszt wytwarzania energii (średnio 182 USD/MWh), jednak w przeciwieństwie do PV umożliwia od razu magazynowanie nadwyżek energii i wykorzystanie jej w czasie do kilku godzin.

Nie wszystkie OZE tanieją

W swoim raporcie IRENA podaje także koszty pozostałych technologii OZE. W przypadku energetyki biomasowej jest mowa o spadku średnich kosztów wytwarzania w latach 2010-2019 z około 76 USD/MWh do 66 USD/MWh.

Przeciwny trend IRENA odnotowuje w zakresie elektrowni wodnych oraz geotermalnych. W przypadku tych pierwszych średni koszt miał wzrosnąć w latach 2010-19 z około 37 USD/MWh do 47 USD/MWh. Natomiast w przypadku geotermii miał nastąpić wzrost średniej ceny w raportowanym okresie z około 49 USD/MWh do 73 USD/MWh.  

IRENA porównuje powyższe koszty z kosztem produkcji energii z elektrowni węglowych, które obecnie mają wynosić od około 50 USD/MWh do 177 USD/MWh. Najniższe koszty mają być osiągalne w przypadku nowych bloków powstających w węglowych regionach Chin.

Ceny w raporcie IRENA zostały obliczone bez uwzględnienia jakichkolwiek form subsydiowania, przy koszcie kapitału na poziomie 7,5 proc. dla inwestycji w krajach OBWE i Chin i 10 proc. dla pozostałych państw.

Średnie ceny wskazane w raporcie są wynikiem przeanalizowania danych z około 17 tys. projektów OZE o łącznej mocy 1770 GW, które zostały sfinalizowane w ubiegłym roku lub były wówczas na zaawansowanym etapie realizacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.