Bankrutuje sprzedawca energii. Klientów przejmie sprzedawca rezerwowy

Bankrutuje sprzedawca energii. Klientów przejmie sprzedawca rezerwowy

Spółka E2 Energia, działająca na polskim rynku obrotu energią i paliw gazowych, poinformowała o zaprzestaniu sprzedaży od dnia 5 czerwca. URE przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami klienci końcowi tej spółki zostaną objęci systemem tzw. sprzedaży rezerwowej.

Informując o zakończeniu działalności firmy E2 Energia, Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują odbiorcom, że utrata dotychczasowego sprzedawcy nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii lub gazu. Energię elektryczną lub paliwa gazowe dostarczy w takiej sytuacji sprzedawca rezerwowy. Gwarantuje to umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa.

URE wyjaśnia, że dotychczasowi klienci firmy E2 Energia nie muszą podejmować zatem żadnych działań w związku z sytuacją dotychczasowego dostawcy, a sprzedaż rezerwowa zostanie uruchomiona przez dystrybutora, który automatycznie przełączy klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez odbiorców w umowie.

REKLAMA

Jeśli natomiast w umowie nie został wskazany taki sprzedawca, jego funkcję na rynku gazu dla odbiorców przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa będzie pełnił PGNiG Obrót Detaliczny, a na rynku energii tzw. sprzedawca z urzędu.

URE przypomina, że umowa sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej  lub paliwa gazowego.

REKLAMA

Umowa może ulec rozwiązaniu w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron lubw drodze wypowiedzenia przez odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, przy czym odbiorca może wskazać późniejszy jej termin wypowiedzenia.

Odbiorca nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu wcześniejszego rozwiązania tej umowy.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że cena energii elektrycznej w ramach sprzedaży rezerwowej może być wyższa niż średnie ceny na rynku. W interesie odbiorcy zatem będzie jak najszybszy przegląd ofert firm konkurencyjnych i ewentualne dokonanie wyboru nowego sprzedawcy.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.