Kogeneracja dla firm – audyty. Szkolenia z fotowoltaiki

Kogeneracja dla firm – audyty. Szkolenia z fotowoltaiki

Firma FinanseTF Sp. z o.o. zachęcam do skorzystania z oferty audytu zapotrzebowania firm na energię elektryczną i cieplną pod kątem możliwości wykorzystania własnej instalacji kogeneracyjnej. FinanseTF zachęca ponadto do skorzystania ze szkoleń online dotyczących opłacalności inwestycji w fotowoltaikę.

Kogeneracja dla firm – doradztwo i audyt

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm przemysłowych poszukujących własnych źródeł produkcji energii elektrycznej i cieplnej firma, nasza opracowała procedurę analizy potrzeb i opłacalności instalacji kogeneracyjnej produkującej energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne firmy.

REKLAMA

Oczekiwania firm związane ze źródłami fotowoltaicznymi nie zawsze mogą być spełnione z uwagi na duże powierzchnie niezbędne do posadowienia źródeł PV. W przypadku kogeneracji powierzchnia nie jest problem i aby uzyskać 1000 MWh energii elektrycznej w skali roku, wystarczy powierzchnia 100 m2, podczas, gdy w przypadku fotowoltaiki będzie to odpowiednio 15000 m2 potrzebne do wykonania instalacji gruntowej lub 12000 m2 w przypadku wykorzystania dachu ukierunkowanego na południe lub 6000 m2 w przypadku posiadania dachu w orientacji wschód-zachód.

Szkolenia online nt. fotowoltaiki

1.Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020 

 • 9 czerwca 2020 r.
 • 25 czerwca 2020 r.
 • 21 lipca 2020 r.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie organizatora (link)

2. Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

 • 18 czerwca 2020 r.
 • 16 lipca 2020 r.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie organizatora (link)

 • Czy ceny energii w 2020 r. i latach następnych będą rosły, jeżeli tak to w jakim tempie, a może będą spadać?
 • Co dzieje się z hurtowymi cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii, dlaczego ceny (Base) w I kwartale 2020 r. są niższe niż 2019 r. o ponad 20 proc.?
 • Dlaczego z Towarowej Giełdy Energii znikną Terminowy Rynek Towarowy – co z notowaniami na kontraktach terminowych?
 • OTF (Organised Trading Facility) – co oznacza ta nazwa i jaki wpływ wywrze ta struktura na kształtowanie się rynku energetycznego w Polsce?

Odpowiedź na te pytania jest bardzo istotna z punktu widzenia zarówno inwestorów jak i użytkowników końcowy w szczególności odbiorców przemysłowych. Mówiąc o cenach energii, musimy mieć na uwadze, że ceny energii zarówno w Polsce jak i w Europie kształtują się w dwóch obszarach;

 • hurtowych cen energii – istotne dla wytwórców energii elektrycznej, którzy energię produkują i sprzedają do spółek obrotu lub sprzedają w formule CPPA (Corporate Power Purchase Agreement),
 • całkowitych cen energii (hurtowe ceny energii + koszty przesyłu) – istotne dla odbiorców końcowych, w szczególności odbiorców przemysłowych.  

Planując inwestycje w energetyce, należy cenę naszego produktu tj. energii elektrycznej przewidywać w okresie co najmniej 15-20 lat, co jest bardzo trudne, ale niezbędne, abyśmy właściwie określili opłacalność naszej inwestycji.

Analizując możliwe warianty zmian ceny energii, oddzielenie musimy analizować ceny hurtowe i koszty  przesyłu, gdyż nie można zakładać tych samych scenariuszy zmian do tych dwóch różnych obszarów rynku energii. Biorąc pod uwagę porównania rynku europejskiego, należy zadać pytanie, czy i jak szybko ceny hurtowe mogą jeszcze w Polsce rosnąć.

Ma to dla inwestorów chcących inwestować w fotowoltaikę zasadnicze znaczenie dla wyboru sposobu sprzedaży energii – czy to w systemie aukcyjnym czy w formule PPA. Nie możemy zapominać, że w systemie aukcyjnym „wygrana cena aukcyjna” będzie waloryzowana corocznie wskaźnikiem inflacji i z poziomu np. 327 PLN za 1 MWh po 15 latach cena ta będzie na poziomie 400 zł/2026 r. – 490 zł/2034 r. za 1 MWh.

Jak ścieżka cen energii wpływa na opłacalność farm fotowoltaicznych czy instalacji produkujących energie na potrzeby własne?

W przypadku odbiorców przemysłowych istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność instalacji PV produkujących energię na potrzeby własne są koszty zmienne przesyłu, które obecnie kształtują się na poziomie od 50 do 70 PLN za 1 MWh dla grupy taryfowej B (są to koszty zmienne przesyłu zależne od ilości zużytej energii).

Zastanawiając się nad ścieżką kosztu zmiennego przesyłu, należy wziąć pod uwagę, to że obecnie wysokość tzw. opłaty OZE wynosi 0, ale jej wysokość zacznie rosnąć w przypadku realizacji projektów, które wygrały aukcje oraz projektów, które zostaną zrealizowane w systemie aukcyjnym w przyszłości – np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, które będą generować największy wolumen opłaty OZE.

Od 2021 r. pojawi się również nowa pozycja tj. opłata mocowa, której szacowany poziom to  45 zł za 1 MWh. Czy to możliwe, aby opłata mocowa dla 1 godziny szczytu wyniosła 1000 zł za 1 MWh lub 300 zł za 1 MWh dla 5 godzin szczytu? Jaki wariant będzie obowiązywał?

Z pewnością wzrost kosztów zmiennych przesyłu w najbliższym czasie prowadzić będzie do zwiększenia rentowności projektów OZE produkujących energię elektryczną na własne potrzeby odbiorców przemysłowych.

W trakcie szkolenia odpowiemy:

 • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny jak liczyć jego opłacalność,
 • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego,
 • jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm.

Program szkoleń online

1) Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2020

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku.

2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp .

3.Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów.

4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule PPA.

5.  Źródła finansowania farm fotowoltaicznych

6. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie organizatora (link)

2) Fotowoltaika dla Firm – opłacalność

1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych 

2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV

3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX.

4. Koszty eksploatacyjne – OPEX.

5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie.

6. Koszty stałe i zmienne przesyłu energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie.

REKLAMA

7.Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych.

8.Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów

9. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie organizatora (link)

 • Szkolenia z powyższej tematyki realizowane w 2019 r.  i 2020 r. charakteryzują się wysoką satysfakcją  uczestników na poziomie 8,55 w skali od 1 do 10
 • Prognozowana przez uczestników naszych szkoleń średnia cena energii w aukcji z 2019 r. dla instalacji do 1 MW mocy wyniosła 325,8 PLN – była to najwyższa cena, która wygrała aukcję i która  wyniosła 327 PLN za 1 MWh.

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – blisko związany z takimi branżami jak budownictwo,  energetyka (OZE), handel hurtowy i detaliczny, przemysł obuwniczy, medyczny czy szkolnictwo wyższe. W działalności trenera wykorzystuje również doświadczenie zdobyte w przemyśle działając jako dyrektor i  członek zarządu ds. finansowych przy budowaniu europejskiej pozycji m.in. OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy EXCELLENT SA. 

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA. Od ponad 10 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 20 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8  proc.

Kogeneracja dla firm

Audyt kogeneracja dla firm to usługa doradcza realizowana przez naszą firmę i składająca się z następujących działań:

1) Wizja lokalna doradcy technicznego,

2) Określenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną,

3) Obliczenie mocy instalacji oraz modyfikacji i dostosowań istniejącej infrastruktury,

4) Mapowanie produkcji energii z instalacji do zużywanej energii przez klienta.

Analiza finansowa określi następujące parametry i zagadnienia:

1) Nakłady Inwestycyjne – CAPEX,

2) Koszty operacyjne OPEX,

3) Ceny energii za 1 MWh według:

a) Koszty energii czynnej klienta i ich prognoza,

b) Koszty zmienne przeszyłu i ich prognoza,

c) Koszty zmienne przesyłu przyszłe – opłata mocowa i prognoza,

d) Koszty zmienne przesyłu przyszłe opłata OZE i prognoza.

4) Ceny energii cieplnej za 1 MWh.

5) Koszty zakupu gazu – koszty zmienne.

6) Prognoza przychodów ze sprzedaży oraz prognozy Rachunek Zysków i Strat, Bilansu, Rachunek przepływów pieniężnych.

7) Określenie wskaźników efektywności projektu NPV, IRR, prosta gotówkowa stopa zwrotu.

8) Analiza wrażliwości na wzrost/spadek cen energii/ kosztów zaniechanych.

Kontakt

Zgłoszenia i zapytania w zakresie szkoleń i audytu dot. kogeneracji dla firm należy kierować:

FinanseTF Sp. z o.o.

www.doradcapv.pl

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

artykuł sponsorowany