Sprzedaż energii z OZE – o czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Sprzedaż energii z OZE – o czym muszę pamiętać jako wytwórca?

Każdy właściciel OZE, który chce maksymalizować swoje zyski z inwestycji, staje przed szeregiem bardzo ważnych pytań: Jaki sposób sprzedaży energii elektrycznej zapewni mi największe przychody? Jakie oferty są na rynku? Jakie kroki muszę podjąć, by korzystać z pełnego potencjału swojej instalacji poprzez jej integrację z hurtowym rynkiem energii? Z kim powinieniem współpracować, by przy jak najniższym ryzyku i wysiłku osiągnąć jak największy zysk?

Niewątpliwie, jednym z najbardziej popularnych mechanizmów wsparcia właścicieli OZE jest system aukcyjny. W tym celu Urząd Regulacji Energetyki organizuje aukcje, w których wyłaniani są wytwórcy, którzy są w stanie zaoferować sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnego źródła po jak najniższej cenie, jednak nie wyższej niż „cena referencyjna”, publikowana w rozporządzeniu właściwego ministra.

Zwycięzcy aukcji otrzymują gwarancję wsparcia przez najbliższe 15 lat, jednak warto zwrócić uwagę na pewne szczegóły. Przede wszystkim, udzielane wsparcie i miejsce sprzedaży energii różni się w zależności od mocy instalacji.

REKLAMA

Wszyscy wytwórcy, którzy wygrali aukcję, wchodzą w tzw. kontrakt różnicowy (ang.: Contract for Difference – CfD), czyli zdobywają prawo do otrzymywania „ujemnego salda”. Ujemne saldo jest to dopłata do każdej wygenerowanej MWh, która wynika z różnicy pomiędzy ceną aukcyjną a średnią dobową ceną energii elektrycznej z Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii, czyli ceną z indeksu TGeBase dla danego dnia.

Różnica wynikająca z ujemnego salda wypłacana jest przez spółkę Zarządca Rozliczeń S.A., czyli spółkę Skarbu Państwa pełniącą funkcję operatora rozliczeń energii odnawialnej (OREO). Powstaje zatem pytanie: co z „podstawą” przychodów? Jak po wygranej aukcji należy sprzedać „towar” tj. MWh z instalacji?

Właściciele instalacji o mocy poniżej 500 kW otrzymują wsparcie z urzędu za pośrednictwem tzw. sprzedawcy zobowiązanego. Jednak w przypadku instalacji powyżej 500 kW sprzedawca zobowiązany nie ma obowiązku odkupu energii, i wtedy wytwórcy muszą szukać innego miejsca zbytu.

REKLAMA

Ciekawym rozwiązaniem jest umowa PPA, zgodnie z którą spółka obrotu będzie sprzedawać wytworzoną energię w instalacji na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w Warszawie. Zaletą tego modelu jest to, że z jednej strony gwarantuje on wytwórcy przez kolejne 15 lat stałe wsparcie z systemu aukcyjnego, a z drugiej strony, dzięki współpracy ze spółką obrotu, pozwala na osiągnięcie dodatkowych przychodów poprzez „urynkowienie” energii i uczestnictwo w krótkoterminowym obrocie energii na giełdzie.

Żeby z niego spkorzystać trzeba jednak znaleźć odpowiednią spółkę obrotu, która nie tylko zaoferuje wytwórcy dobry sposób rozliczania jego energii, ale również kompleksowo przeprowadzi go przez skomplikowany proces sprzedaży aukcyjnej i pomoże mu spełnić wiele wymagań administracyjnych.

Na co zwrócić uwagę i jakie usługi wsparcia dla właścicieli OZE są oferowane na rynku, opowie Jacek Kłyszejko z Next Kraftwerke, obecnej od wielu lat na polskim rynku firmą zajmującą się obrotem energii elektrycznej z OZE, a także kompleksową obsługą przedsiębiorców pragnących zwiększyć przychody ze swoich instalacji.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na webinarium szkoleniowe „Sprzedaż energii z OZE – o czym muszę pamiętać jako wytwórca?”, które odbędzie się w dniu 25 czerwca o godzinie 10:30.

Eksperci podczas webinarium wyjaśnią, jak wygląda rynek zbytu na energię elektryczną, jakie możliwości oferowane są wytwórcom z OZE, jakich formalności należy dopełnić oraz jakie wsparcie oferują spółki obrotu. Uczestnicy webinarium poznają również praktyczne aspekty funkcjonowania Wirtualnej Elektrowni, a na zakończenie wezmą w interaktywnej sesji, podczas której prelegenci postarają się odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące dyskusji.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację pod tym linkiem.

artykuł sponsorowany