G. Wiśniewski, IEO: rządowe założenia o cenach energii są błędne

G. Wiśniewski, IEO: rządowe założenia o cenach energii są błędne
Grzegorz Wiśniewski, ZP FEO. Foto: Newseria

{więcej}Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO)ocenia na łamach „Rzeczpospolitej”, że prognozy dotyczące cen energii konwencjonalnej i odnawialnej przyjęte przez rząd przy projekcie ustawy o OZE zostały źle oszacowane. Dodaje, że koszty produkcji energii z OZE powinny spaść poniżej kosztów energii konwencjonalnej już w roku 2023.  

Rząd ocenia, że średnia cena zakupu energii ze źródeł odnawialnych po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii wyniesie ok. 362 zł/MWh, podczas gdy średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w przyszłym roku ma wynosić ok. 220 zł/MWh. 

Zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego, którego cytuje dzisiaj „Rzeczpospolita”, rządowe założenia dotyczące przyszłych kosztów wytwarzania energii są jednak błędne, wobec czego wskazane przez rząd ceny energii są nierealne. 

REKLAMA

Jak zauważa prezes IEO, autorzy ustawy o OZE wskazali jako referencyjne ceny zielonej energii w 2013 r. koszty wyrażone w cenach bieżących – jednakowe dla wszystkich źródeł odnawialnych, a tymczasem – zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego – jest to poziom adekwatny tylko dla farm wiatrowych uruchomionych w 2013 r. i tylko przy założeniu stabilnych cen zielonych certyfikatów – natomiast na kolejne lata błędnie przyjęto stałą cenę produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych – bez uwzględnienia inflacji. 

REKLAMA

Prezes IEO zauważa ponadto, że autorzy ustawy o OZE, szacując koszty produkcji tradycyjnej energii, nie wykonali analizy kosztów produkcji energi z nowych jednostek gazowych, węglowych – w tym z uwzględnieniem kosztów praw do emisji CO2 – a także jądrowych. Zdaniem G. Wiśniewskiego, koszty te są znacząco wyższe niż aktualna cena energii. 

Grzegorz Wiśniewski dodaje, że koszty produkcji energii ze źródeł odnawialnych powinny spaść poniżej kosztów energii produkowanej w konwencjonalnych elektrowniach już w roku 2023.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę technologie i założymy, że prawo nie będzie ich dyskryminowało, to np. w przypadku farm wiatrowych zrównanie w kosztach produkcji następuje już w 2021 r., a w przypadku większych elektrowni fotowoltaicznych – w 2018 r. – informuje na łamach „RZ” prezes IEO. 

gramwzielone.pl