Ponad 100 nowych farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym

Ponad 100 nowych farm fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym
Innogy

Liczba odnawialnych źródeł energii wybudowanych po 2016 roku i rozliczanych w systemie aukcyjnym przekroczyła w ostatnim czasie 500. W pierwszej połowie 2020 roku produkcję energii rozpoczęło ponad 100 tego rodzaju instalacji, co niemal w całości jest zasługą inwestorów z sektora fotowoltaicznego. W drugim kwartale 2020 r. przybyło ponad dwukrotnie więcej nowych instalacji niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku.

Na koniec 2019 roku w systemie aukcyjnym wytwarzanie energii rozpoczęło w sumie 406 nowych instalacji o łącznej mocy 358,9 MW.

Oznacza to, że w porównaniu ze stanem z końca 2018 roku, w ubiegłym roku przybyły 262 źródła o łącznej mocy około 234,4 MW.

REKLAMA

Najwięcej nowych mocy w 2019 roku to efekt drugiej aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej w koszyku do 1 MW, przeprowadzonej w połowie 2017 roku, w wyniku której udało się uruchomić 319 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 274,4 MW oraz dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 1,7 MW. 

W pierwszym kwartale 2020 roku w systemie aukcyjnym operacyjny status zyskało 29 nowych instalacji o łącznej mocy 25,246 MW – w tym 27 elektrowni fotowoltaicznych. Przyłączono m.in. pierwszą instalację PV, która została objęta gwarancjami sprzedaży energii w wyniku aukcji z grudnia 2019 r. Był to system PV o mocy zaledwie 26 kW.

Ponadto w pierwszym kwartale Urząd Regulacji Energetyki odnotował jedną elektrownię wiatrową oraz pierwszą w systemie aukcyjnym nową biogazownie rolniczą o mocy 0,99 MW.

Ile odnawialnych źródeł energii przybyło w systemie aukcyjnym wyłącznie w drugim kwartale 2020 r.?

Jak wynika z informacji otrzymanych przez portal Gramwzielone.pl od Urzędu Regulacji Energetyki, w minionym kwartale przybyło w sumie 85 instalacji o łącznej mocy 88,759 MW.

W tym w porównaniu do końca marca br. przybyły 84 farmy fotowoltaiczne, które niemal w całości powstały w wyniku aukcji z 2018 roku (do tego URE zwiększył o 1 liczbę elektrowni PV uruchomionych w wyniku aukcji z 2017 r.). Nie odnotowano natomiast żadnych nowych instalacji PV, które powstałyby w wyniku aukcji z grudnia 2019 r.

Do tego URE odnotowuje uruchomienie w ostatnim kwartale jednej farmy wiatrowej o mocy 8,35 MW. W zestawieniu dot. elektrowni wiatrowych nie widać jeszcze dużych farm wiatrowych oddawanych do użytku w ostatnich tygodniach choćby przez PGE i Energę. Nowe farmy wiatrowe powinny w najbliższych kwartałach wyraźnie zwiększyć moc instalacji OZE funkcjonujących w systemie aukcyjnym.

W sumie na koniec czerwca 2020 r. w systemie aukcyjnym działało już 520 źródeł o łącznej mocy 472,905 MW. To wzrost w porównaniu z końcem 2019 roku o 114 instalacji, których moc wynosi w sumie 114,005 MW.

Najwięcej na koniec pierwszego półrocza br. było farm fotowoltaicznych (511), w tym 62 to instalacje PV o mocy 59,51 MW uruchomione w wyniku pierwszej aukcji z grudnia 2016 r., 323 to  instalacje o mocy 276,78 MW z aukcji z czerwca 2017 r., 125 to  instalacje o mocy 117,21 MW z aukcji z listopada 2019 r. oraz jedna to instalacja o mocy 26 kW z aukcji z grudnia 2019 r.

Do tego dochodzą po dwie inwestycje wiatrowe uruchomione w aukcjach z 2016, 2017 oraz 2018 r., których łączna moc wynosi odpowiednio 1,6 MW, 1,7 MW oraz 8,35 MW.

W systemie aukcyjnym rozliczają się już także operatorzy dwóch nowych elektrowni wodnych o łącznej mocy 6,71 MW oraz jednej nowej biogazowni rolniczej o mocy 0,99 MW.

REKLAMA

W aukcjach przeprowadzonych w latach 2016‒2019 udzielono wsparcie łącznie dla ponad 2 tysięcy instalacji – w tym także dla istniejących instalacji, które przeszły do nowego systemu rozliczeń ze „starego” systemu zielonych certyfikatów. Łączna wartość energii objętej wygranymi ofertami wyniosła ponad 38 mld zł. Sprzedano prawie 154 TWh energii elektrycznej.

W tym w wyniku aukcji z 2016 roku wartość sprzedanej energii wyniosła 1,12 mld zł, w aukcji z roku 2017 było to 1,88 mld zł, a wyraźny wzrost wartości sprzedanej energii miał miejsce w aukcjach z roku 2018, kiedy sprzedano energię łącznie za 14,22 mld zł, a także w wyniku ostatnich aukcji z 2019 r., kiedy sprzedano energię za 20,58 mld zł, z czego większość przypadło na farmy wiatrowe w koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW.

Instalacje istniejące – migrujące z kończącego się systemu świadectw pochodzenia – z przeznaczonej dla nich puli o wartości ponad 46 mld zł zdołały zagospodarować nieco ponad 1 mld zł, co stanowi niewiele ponad 2 proc. łącznej wartości energii elektrycznej przeznaczonej dotychczas na sprzedaż w drodze aukcji.

Jak szacuje Urząd Regulacji Energetyki, w wyniku dotychczasowych aukcji może powstać około 3,4 GW nowych mocy w technologii wiatrowej, około 1,7 GW w technologii PV oraz niecałe 70 MW nowych mocy w pozostałych technologiach OZE.

URE odnotowuje ewolucję sposobu rozstrzygania aukcji. W aukcjach przeprowadzanych w 2016 r. i 2017 r. wygrywali uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży – aż do wyczerpania ilości lub wartości tej energii określonej w ogłoszeniu o aukcji. Nowelizacja ustawy z 2018 r. wprowadziła tzw. regułę wymuszania konkurencji.

Zgodnie z tą regułą aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Taki zapis ma umożliwić uniknięcie sytuacji, w której wszystkie oferty wygrywają aukcję, nawet jeśli ilość lub wartość energii elektrycznej złożonych ofert nie wyczerpuje całego wolumenu lub wartości wskazanych w ogłoszeniu.

W koszyku wiatrowo-fotowoltaicznym w koszyku do 1 MW w przypadku ofert wygranych w 2017 r. średnia cena wyniosła 372 zł/MWh, w 2018 r. wyniosła już tylko 352 zł/MWh, a w 2019 r. – 317 zł/MWh.

Kiedy kolejne aukcje?

Najbliższe aukcje mają odbyć się w czwartym kwartale 2020 r. Do tego czasu Urząd Regulacji Energetyki musi zmodernizować Internetową Plaformę Aukcyjną, za pośrednictwem której będą składane oferty na sprzedaż energii. 

W tegorocznych aukcjach wiatrowo-fotowoltaicznych dla projektów o mocy ponad 1 MW prognozowany jest zakup energii z farm wiatrowych o mocy do 800 MW, a także z elektrowni fotowoltaicznych o mocy 700 MW.

Ponadto w koszyku dla wiatru i PV do 1 MW według Ministerstwa Klimatu całe wsparcie ma zgarnąć fotowoltaika i prognozowane jest objęcie gwarancjami sprzedaży energii z elektrowni PV o łącznej maksymalnej mocy 800 MW.

Wsparciem mają zostać objęte także hydroelektrownie powyżej 1 MW – o łącznej mocy 20 MW, hydroelektrownie o mocy do 1 MW – w sumie na 10 MW, a także biogazownie rolnicze o mocy ponad 1  MW – na 20 MW, pozostałe biogazownie o jednostkowej mocy do 1 MW – na 10 MW, a także tzw. dedykowane instalacje spalania biomasy o jednostkowej mocy ponad 1 MW – o łącznej, maksymalnej mocy 100 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.