Instalacje OZE i magazyny energii wejdą na rynek bilansujący

Instalacje OZE i magazyny energii wejdą na rynek bilansujący
Energa

Ministerstwo Klimatu zabrało się za aktualizację rządowego rozporządzenia jeszcze z 2007 roku, które określa zasady funkcjonowania rynku bilansującego oraz przyłączania do sieci jednostek wytwórczych. Kluczowe zmiany dotyczą dopuszczenia nowych jednostek do działalności na rynku bilansującym, który dotąd był zarezerwowany dla dużych, centralnie dysponowanych elektrowni.

Jak tłumaczy Ministerstwo Klimatu, konieczność opracowania nowego rozporządzenia wynikała ze zmiany warunków na rynku energetycznym, nowych regulacji przyjętych przez Unię Europejską w ramach tzw. Pakietu zimowego, ale także decyzji Komisji Europejskiej akceptującej wdrożenie w Polsce rynku mocy.

Największe zmiany nowe rozporządzenie ma wprowadzić na rynku bilansującym, na którym do tej pory mogły działać głównie duże elektrownie – tzw. jednostki wytwórcze centralnie dysponowane (JWCD).

REKLAMA

Tymczasem nowe propozycje zawarte w projekcie rozporządzenia zakładają umożliwienie aktywnego udziału w rynku bilansującym strony popytowej (DSR), jednostek wytwórczych niepodlegających centralnemu dysponowaniu w rynku bilansującym (tzw. jednostki nJWCD) oraz magazynów energii elektrycznej, ale także odnawialnych źródeł energii.

Jak uzasadniają autorzy projektu rozporządzenia, zmieniony model rynku wymaga umożliwienia większego udziału innych podmiotów. – Wspólną cechą JWCD i innych zasobów jest ich przymiot aktywności, czyli występowanie w procesach rynkowych w formie tzw. jednostek grafikowych aktywnych. Pojęcie prawne aktywnego uczestnictwa w bilansowaniu systemu pozwala na abstrakcyjne ujęcie tego przymiotu bez wskazywania konkretnej technologii (wytwórca konwencjonalny, wytwórca z OZE, odbiorca, posiadacz magazynu energii elektrycznej) – czytamy w uzasadnieniu.

Projekt rozporządzenia zakłada ustanowienie minimalnych wymogów uczestnictwa – w tym progu 10 MW mocy zainstalowanej w przypadku tzw. modułów parku energii (pojęcie pochodzące z tzw. kodeksów sieciowych), a więc jednostek połączonych z systemem niesynchronicznie, a także mocy osiągalnej w przypadku pozostałych jednostek wytwórczych.

– Próg 10 MW odpowiada obecnym możliwościom planistycznym po stronie operatorów systemu elektroenergetycznego. Należy przewidywać, że w miarę rozwoju rynku bilansującego i możliwości technicznych jego prowadzenia wymaganie dotyczące progu mocowego będzie łagodzone. Przepis ustanawia także zasadę, że agregowanie zasobów w celu utworzenia jednostki grafikowej aktywnej jest dopuszczalne co najwyżej w ramach jednego węzła sieci przesyłowej, sieci 110kV albo 110 kV/SN, w celu poprawnego zamodelowania zmiany rozpływów mocy w systemie w związku z realizacją polecenia OSP – czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

REKLAMA

Jak zaznaczają autorzy projektu rozporządzenia, jednostki JWCD ze względu na swoją szczególną rolę w systemie elektroenergetycznym mają oferować na rynku bilansującym pełną moc dyspozycyjną. Inaczej ma być w zakresie pozostałych jednostek.

W przypadku jednostek grafikowych aktywnych reprezentujących inne zasoby takie rozwiązanie nie jest ani technicznie możliwe (np. w przypadku elektrociepłowni), ani uzasadnione (np. w przypadku jednostek OZE). W związku z tym WDB (red. – Wwarunki dotyczące bilansowania) powinny określać w tym zakresie szczegółowe zasady, w tym zakres aktywności – a zatem sposób, w jaki mniejsze jednostki grafikowe aktywne wykonują obowiązki nałożone na JWCD – czytamy w uzasadnieniu.

Jak zaznaczają autorzy projektu rozporządzenia, dzięki obniżeniu progu rozpoczęcia działalności jako jednostka grafikowa aktywna, wprowadzane zmiany poszerzą możliwości działania na rynku energii elektrycznej mniejszym podmiotom. Ponadto powinien wzrosnąć popyt na usługi świadczone przez wyspecjalizowane firmy z branży elektroenergetycznej na rzecz mniejszych przedsiębiorców – w szczególności usługi bilansowania handlowego i agregacji.

Nowe rozporządzenie zakłada ponadto wycofanie usług, które do tej pory mogły świadczyć jednostki wytwórcze i DSR funkcjonujące na polskim rynku energii. W tym wycofane zostaną następujące mechanizmy: Interwencyjna Rezerwa Zimna, Operacyjna Rezerwa Mocy, Gwarantowany Program Interwencyjny DSR – Gwarantowany IP DSR, a także Praca Interwencyjna.

Rozporządzenie ma wejść w życie z początkiem 2021 roku.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego jest dostępny pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.