Dofinansowanie w nowej wersji programu Energia Plus

Dofinansowanie w nowej wersji programu Energia Plus
Fotolia

Już 1 października startuje nowa edycja programu Energia Plus, w której będzie można pozyskać dotacje i preferencyjne pożyczki na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Nowością w porównaniu do pierwszej edycji programu będzie możliwość pozyskania dofinansowania na instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny czy wodór. W nowym naborze do podziału jest 1,3 mld zł w formie pożyczek i dotacji.

W prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie Energia Plus oferowane jest wsparcie projektów prowadzących do ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej, a także modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych.

W nowym naborze wniosków o dotacje z programu Energia Plus, który wystartuje 1 października, dofinansowanie będzie można pozyskać w formie pożyczek i dotacji.

REKLAMA

Beneficjentami programu mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, wykonujący działalność gospodarczą.

Czekają na nich dotacje w łącznej wysokości niemal 50 mln zł – w tym przypadku warunek to uwzględnieniu w projekcie technologii ORC, a także pożyczki przyznawane na zasadach preferencyjnych lub rynkowych, na które zarezerwowano 1,264 mld zł.

Minimalna wysokość pożyczki została zmniejszona – w porównaniu do pierwszej edycji programu – z 1 mln zł do 0,5 mln zł. Maksymalna kwota pożyczki w pojedynczym projekcie to 300 mln zł. 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Oprocentowanie jest ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3m oraz 50 pkt procentowych, nie mniej niż 1,5 proc. w porównaniu do przyjętego poprzednio progu 2 proc.

Wprowadzono możliwość umorzenia pożyczek dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10 proc., ale nie więcej niż 1 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie na poziomie projektu w formie pożyczki może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, a dotacja może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. 

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy – z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp. – w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W nowej wersji programu Energia Plus rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. 

Dofinansowanie w nowym naborze może objąć projekty uwzględniające  budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 czy też służących poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektów mających na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Wśród przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, na które będzie można pozyskać dofinansowanie, są wymienione inwestycje w odnawialne źródła energii, w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i małe elektrownie wodne.

REKLAMA

Kolejna zmiana w porównaniu do poprzedniej edycji programu Energia Plus to możliwość składania wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343
firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2020 roku w
poszczególnych miastach:

NFOŚiGW informuje, że przyjmowanie wniosków w pierwszym naborze w programie Energia Plus zostało skrócone do 28 września.

Przy tym wnioskodawcy, którzy złożą wnioski w pierwszym naborze – i jednocześnie nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do drugiego naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do nowych warunków programu, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu.

Drugi nabór wniosków w programie Energia Plus będzie prowadzony od 1 października 2020 r. do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.