Coraz więcej miejsc pracy w energetyce odnawialnej

Coraz więcej miejsc pracy w energetyce odnawialnej

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w ubiegłym roku liczba miejsc pracy w sektorze energetyki odnawialnej na całym świecie osiągnęła 11,5 mln i wzrosła o 0,5 mln w porównaniu do danych z 2018 roku oraz o niemal 1 mln w stosunku do roku 2017.

Z danych Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) wynika, że najwięcej miejsc pracy w energetyce odnawialnej tworzy sektor fotowoltaiczny, w którym w ubiegłym roku pracowało 3,75 mln osób wobec 3,68 mln przed rokiem. W stosunku do danych z roku 2012 w sektorze PV przybyło aż 2,39 mln miejsc pracy.

Następny jest sektor biopaliw, w którym w ubiegłym roku na całym świecie zatrudnionych było 3,58 mln osób i który największe zatrudnienie generuje w takich krajach jak Brazylia, Kolumbia, Malezja, Filipiny czy Tajlandia.

REKLAMA

Kolejna jest hydroenergetyka z liczbą niemal 2 mln pracowników oraz energetyka wiatrowa, w której pracuje około 1,17 mln ludzi.

Miejsca pracy w sektorze energetyki odnawialnej skoncentrowane są głównie w Azji, gdzie pracuje 63 proc. osób zatrudnionych w tym sektorze. To w sumie już ponad 4,36 mln miejsc pracy. Drugie miejsce przypada Unii Europejskiej z liczbą 1,316 mln zatrudnionych, z czego 309 tys. osób pracuje w Niemczech.  

Autorzy raportu podkreślają, że miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii są bardziej inkluzywne i wykazują większą równowagę płci niż w sektorze paliw kopalnych. W raporcie podkreślono, że kobiety zajmowały 32 proc. wszystkich miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii, w porównaniu z 21 proc. w sektorach paliw kopalnych. 

– Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii tworzy miejsca pracy i zwiększa lokalne dochody zarówno na rozwiniętych, jak i rozwijających się rynkach energetycznych. Podczas gdy dziś widzimy kilka krajów na czele, każdy kraj może wykorzystać swój potencjał odnawialnych źródeł energii, podjąć kroki w celu wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju przemysłowego oraz przeszkolić swoich pracowników – komentuje dyrektor generalny IRENA Francesco La Camera.

REKLAMA

W najnowszej edycji raportu IRENA wskazano wagę inicjatyw na rzecz wspierania kształcenia i szkolenia pracowników. Wysiłki te koncentrują się na szkoleniu zawodowym, tworzeniu programów nauczania, szkoleniu nauczycieli, wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, promowaniu innowacyjnych partnerstw publiczno-prywatnych oraz rekrutacji słabo reprezentowanych grup, takich jak kobiety. 

Podkreśla się, że zasadnicze znaczenie dla utrzymania wzrostu zatrudnienia w sektorze odnawialnych źródeł energii mają: kompleksowa polityka, w tym za pomocą środków w zakresie kształcenia i szkolenia, interwencje na rynku pracy oraz polityka przemysłowa wspierająca wykorzystanie lokalnego potencjału.

Decydenci polityczni muszą również nadać priorytet przekwalifikowaniu pracowników sektora paliw kopalnych, którzy stracili lub są narażeni na utratę środków do życia. Wielu z nich posiada znaczne umiejętności i wiedzę specjalistyczną, które mogą przyczynić się do przekształcenia tej branży przemysłu w sektor czystej energii – zaznaczają autorzy raportu.

IRENA podkreśla, że kurs obrany na zieloną gospodarkę będzie sprzyjać budowaniu wzrostu gospodarczego w warunkach po epidemii COVID-19.

W opublikowanym niedawno przez IRENA raport „Post-COVID Recovery” wskazuje się, że wdrożenie ambitnego programu stymulacyjnego, skupiającego się na zielonej gospodarce, może przyczynić się do stworzenia do 5,5 mln miejsc pracy w ciągu najbliższych trzech lat.

Zdaniem IRENA takie podejśćie dałoby szansę w dłuższej perspektywie na stworzenie 42 mln miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej do roku 2050.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.