Duży spadek cen gwarancji pochodzenia

Duży spadek cen gwarancji pochodzenia
Vestas

W przeciwieństwie do stabilnej sytuacji na rynku zielonych certyfikatów, gdzie w ostatnich miesiącach w notowaniach sesyjnych utrzymuje się cena na stałym poziomie około 140 zł/MWh, rynek gwarancji pochodzenia na TGE zanotował w ubiegłym miesiącu duży spadek ceny.

W listopadzie średnia cena gwarancji pochodzenia wyniosła 0,98 zł i była niższa o 0,5 zł w porównaniu do średniej ceny z października (1,48 zł) – mimo znacznie wyższego wolumenu sprzedaży odnotowanego w ubiegłym miesiącu.

W listopadzie na Towarowej Giełdzie Energii sprzedano w ramach 553 transakcji gwarancje odpowiadające produkcji 1 565 713 MWh produkcji energii. Miesiąc wcześniej przeprowadzono 961 transakcji na 739 115 MWh.

REKLAMA

Listopadowa cena była niższa także w porównaniu do średnich cen z wcześniejszych miesięcy.

We wrześniu średnia cena gwarancji pochodzenia na TGE wyniosła 1,17 zł, zrealizowano 480 transakcji na 1 311 110 MWh.

Natomiast w sierpniu średnia cena wyniosła 1,49 zł, a na rynku gwarancji pochodzenia przeprowadzono 740 transakcji na 698 993 MWh.

Wyższe średnie ceny gwarancji pochodzenia na TGE notowane były także we wcześniejszych miesiącach. W lipcu w średnia wyniosła 1,46 zł, a w czerwcu 1,18 zł.

REKLAMA

W Polsce system gwarancji pochodzenia funkcjonuje dzięki przyjętej w 2014 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w której wdrożono wybrane założenia unijnej dyrektywy o OZE z 2009 roku, w tym dotyczące mechanizmu gwarancji pochodzenia.

W naszym kraju gwarancje są wydawane w postaci elektronicznej i przekazywane bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia. Obrót gwarancjami pochodzenia jest prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii.

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy o odnawialnych źródłach energii wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o OZE, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.