Zyskaj nawet 46 000 zł dotacji na otwarcie działalności z branży OZE

Zyskaj nawet 46 000 zł dotacji na otwarcie działalności z branży OZE

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. wraz z partnerami ARR S.A. w Koninie oraz EUROCENTRUM Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wlkp. realizuje projekt „Dotacja na Twoją firmę”.

Zapytaliśmy Martę Juszczak, kierownik Zespołu Wsparcia Inwestycji w Dziale Koordynacji Projektów w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o szczegóły projektu.

Do kogo konkretnie skierowane jest wsparcie?

REKLAMA

– Wsparcie skierowane jest do mieszkańców Wielkopolski powyżej 30. roku życia, w tym osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, imigrantów, reemigrantów, a także osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Grupa docelowa jest zatem szeroka, a środki dotrą do bardzo różnych osób, co nas bardzo cieszy.

Jaka jest kwota dofinansowania?

– Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności wynosi 20.528,00 PLN. Dodatkowo przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności uczestnicy otwierający działalność w branży odnawialnych źródeł energii otrzymywać będą wsparcie pomostowe w wysokości aż 2.152,00 PLN co miesiąc z przeznaczeniem na bieżące potrzeby takie jak opłaty najmu, opłaty księgowe, ZUS czy wynagrodzenie dla pracownika. Dodatkowo każdy uczestnik wnosi wkład własny w wysokości 2.522,00 PLN.

Otwarcie działalności z jakiej branży jest dodatkowo premiowane w projekcie?

– Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji oraz dodatkowe wsparcie pomostowe przyznawane są osobom, które otworzą działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation) oraz w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dodatkowe punkty można otrzymać również za zatrudnienie dodatkowego pracownika.

O jakie działalności w branży odnawialnych źródeł energii chodzi?

– Dotacja może dotyczyć rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i montowania paneli słonecznych, a także biogazowni, projektowania budynków pasywnych, czy też na przykład z wykorzystaniem technologii odzysku wody i ciepła.

Co zrobić żeby wziąć udział w projekcie?

– Aby wziąć udział w projekcie, trzeba złożyć formularz rekrutacyjny 18 stycznia 2021 r. do WARP Sp. z o.o., ARR S.A lub EUROCENTRUM.

REKLAMA

Formularz będzie podlegał ocenie – również w trakcie spotkania z kandydatem. Następnie przewidziano szkolenia i przygotowanie biznesplanów. Najlepsze pomysły otrzymają dofinansowanie.

Jak długo trwa cały proces?

– Zakładamy, że od momentu złożenia formularza do czasu założenia działalności gospodarczej minie około 6 miesięcy.

Gdzie szukać szczegółowych informacji o projekcie?

– Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronach WARP Sp. z o.o., ARR S.A. oraz EUROCENTRUM dedykowanych projektowi – odpowiednio: twojafirma.warp.org.pl, twojafirma.arrkonin.org.pl oraz www.euro.ctiw.pl/twojafirma.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu:

ul. Piekary 19, 61-823 Poznań

telefon: 61 65 06 240 lub 61 65 06 214

e-mail: twojafirma@warp.org.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

artykuł sponsorowany