Znowu spadek ceny gwarancji pochodzenia

Znowu spadek ceny gwarancji pochodzenia
Vestas

Średnia cena gwarancji pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych spadła w notowaniach na Towarowej Giełdzie Energii w styczniu w porównaniu do średniej ceny z grudnia mimo wyższych obrotów.

Jeszcze w październiku średnia cena gwarancji pochodzenia na TGE wyniosła 1,48 zł/MWh, jednak w kolejnym miesiącu spadła aż o 0,5 zł do średniego poziomu 0,98 zł/MWh – mimo dużo wyższych obrotów, które wyniosły w listopadzie 1 565 713 MWh w porównaniu do 739 115 MWh w październiku.  

W grudniu średnia cena gwarancji pochodzenia nieznacznie wzrosła w stosunku do średniej ceny z listopada i wyniosła 1,01 zł/MWh, ale wzrost wyniósł zaledwie 0,03 zł/MWh.

REKLAMA

Miesięczny wolumen obrotów wyniósł w grudniu 2 241 838 MWh w stosunku do 1 996 929 MWh w grudniu 2019 r.

W pierwszym miesiącu 2021 r. średnia cena gwarancji pochodzenia na TGE spadła w stosunku do średniej ceny z grudnia o 0,27 zł/MWh – do poziomu 0,74 zł/MWh.

Miesięczny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia w styczniu był wyższy niż w grudniu i wyniósł 2 314 764 MWh.

W całym 2020 roku na TGE sprzedano gwarancje pochodzenia zielonej energii odpowiadające wyprodukowaniu 18 323 232 MWh, co stanowiło spadek o 4,2 proc. w porównaniu do obrotów z 2019 roku.

REKLAMA

W Polsce system gwarancji pochodzenia funkcjonuje dzięki przyjętej w 2014 roku nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, w której wdrożono wybrane założenia unijnej dyrektywy o OZE z 2009 roku, w tym dotyczące mechanizmu gwarancji pochodzenia.

W naszym kraju gwarancje są wydawane w postaci elektronicznej i przekazywane bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia. Obrót gwarancjami pochodzenia jest prowadzony na Towarowej Giełdzie Energii.

Gwarancja pochodzenia jest ważna przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w instalacji OZE objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia. Po upływie tego okresu gwarancja wygasa i podlega wykreśleniu z rejestru gwarancji pochodzenia.

Zgodnie z art. 121 ust. 3 pkt 4) ustawy o odnawialnych źródłach energii wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera m.in. określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Jednocześnie, zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy o OZE, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.