Od dzisiaj nowe możliwości w handlu energią

Od dzisiaj nowe możliwości w handlu energią
Fot. Altazure, flickr cc

Dzisiaj na terenie Polski został uruchomiony mechanizm Multi-NEMO, który umożliwia operacyjny udział wielu giełd w rynku dnia następnego i dostawę energii kupionej na paryskiej giełdzie EPEX SPOT oraz norweskiej Nord Pool z lub do Polski.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, Polska jest od dziś trzecią główną strefą geograficzną w Europie, po Europie Środkowo-Zachodniej (w 2019 roku) i regionie skandynawskim (w 2020 r.), która wdrożyła mechanizm Multi-NEMO Arrangements (MNA) w ramach rynku dnia następnego, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi.

Uczestnikami projektu Multi-NEMO w ramach łączenia rynków na rynku dnia następnego w naszym kraju są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz trzej wyznaczeni do tego Nominowani Operatorzy Rynku Energii Elektrycznej (Nominated Electricity Market Operator, NEMO), a więc podmioty wyznaczone przez regulatora do wykonywania zadań związanych z jednolitym łączeniem rynków dnia następnego lub dnia bieżącego – EPEX SPOT, Nord Pool i Towarowa Giełda Energii (TGE).

REKLAMA

Wdrożenie Multi-NEMO Arrangements ma umożliwić nominowanym operatorom oferowanie usług obrotu energią elektryczną na rynku dnia następnego z dostawą z lub do Polski. W tym celu wszystkie oferty składane przez uczestników rynku w polskim obszarze rynkowym (PL BZ) są kojarzone w ramach jednego procesu rynkowego, a także rozliczane w oparciu o jednolitą cenę obowiązującą w całym obszarze PL BZ, niezależnie od tego, który NEMO został przez danego uczestnika rynku wybrany do świadczenia usług obrotu.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że realizacja koncepcji Multi NEMO Arrangements zagwarantowana została poprzez przyjęcie koncepcji tzw. multi-hub, zgodnie z którą każdy NEMO działa w ramach jednego węzła (hub), a pomiędzy węzłami poszczególnych NEMO zlokalizowanymi w polskim obszarze rynkowym istnieją nieograniczone zdolności przesyłowe.

W konsekwencji braku ograniczeń wymiany energii między NEMO wszystkie zlecenia traktowane są przez operatora łączenia rynków (Market Coupling Operator, MCO) jako złożone w tym samym obszarze rynkowym. W ramach procesu łączenia rynków dnia następnego operator łączenia rynków wyznacza jedną wspólną cenę dla wszystkich węzłów w danym obszarze.

Rafał Gawin, prezes URE, zapewnia, że mechanizm Multi-NEMO pozwoli na rozwijanie konkurencji wśród Nominowanych Operatorów Rynku Energii Elektrycznej na rynkach europejskich.– Będzie także wspierał tworzenie zintegrowanego wewnętrznego rynku energii elektrycznej, przyczyniając się jednocześnie do promowania konkurencji w wytwarzaniu i obrocie energią – dodaje Rafał Gawin.

REKLAMA

URE wskazuje, że dzięki wdrożeniu Multi NEMO Arrangements możliwe będzie efektywne działanie wielu NEMO w polskim obszarze rynkowym bez zakłócania procesów wyznaczania i alokacji zdolności przesyłowych.

Zasady MNA mają zapewnić wszystkim operatorom równoprawny dostęp do międzyobszarowych zdolności przesyłowych, dzięki czemu alokacji podlegają najbardziej efektywne oferty z polskiego obszaru rynkowego, niezależnie od tego, na który hub zostały złożone. Funkcjonowanie wielu NEMO w PL BZ nie będzie miało przy tym wpływu na proces wyznaczania międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

MNA ma zapewniać, że wszelkie informacje związane z jednolitym mechanizmem łączenia rynków dnia następnego lub dnia bieżącego, w tym zdolności przesyłowe oraz ograniczenia alokacji, będą transparentne i dostępne w sposób niedyskryminacyjny dla wszystkich uczestników rynku.

Nowe zasady są powiązane z pełnioną przez NEMO funkcją operatora łączenia rynków (MCO). Jednym z głównych zadań MCO jest wyznaczanie cen energii w każdym obszarze rynkowym oraz wolumenów wymiany handlowej na połączeniach międzyobszarowych. W związku z tym MNA przewidują, że w normalnych warunkach dla polskiego obszaru rynkowego wyznaczona zostanie jednolita cena rozliczeniowa na rynku dnia następnego.

MNA przewiduje również rozwiązania rezerwowe w przypadku wystąpienia trudności w procesie łączenia rynków, aby funkcjonowanie rynku było stabilne i gwarantowało skuteczne kształtowanie cen.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.