Unimot przejął operatora klastra energii

Unimot przejął operatora klastra energii
Adam Sikorski

Grupa paliwowa Unimot stawia kolejne kroki w obszarze odnawialnych źródeł energii, tym razem kupując większościowy pakiet udziałów w jednym z klastrów energii. Nie zwalniamy w OZE. Nasza najnowsza akwizycja wpisuje się w naszą strategię docierania bezpośrednio do konsumenta końcowego, zarówno w kanale B2C i B2B komentuje prezes Unimot S.A. Adam Sikorski.

Unimot S.A. nabył 80 proc. udziałów w spółce Operator Klastra Energii Sp. z o.o. (OKE), która jest koordynatorem klastra Żywiecka Energia Przyszłości. Dzięki temu będzie rozwijać biznes zielonej energii oraz energetykę rozproszoną na Żywiecczyźnie.

Celem działalności klastra energetycznego Żywiecka Energia Przyszłości jest wybudowanie odnawialnych źródeł o łącznej mocy około 100 MW.

REKLAMA

OKE pełni w klastrze funkcję koordynatora, który realizuje w imieniu uczestników wszystkie projekty i którego celem jest osiągnięcie niezależności energetycznej Żywiecczyzny do 2030 r.

Unimot podjął decyzję o zakupie 80 proc. udziałów w OKE, mając na uwadze rozwój w kierunku odnawialnych źródeł energii i zarządzania lokalnym rynkiem energii w strukturach klastra Żywiecka Energia Przyszłości – uznając ten rynek za rozwojowy i atrakcyjny biznesowo.

Dzięki tej inwestycji Unimot chce uczestniczyć w pracach realizowanych w ramach klastra ŻEP, między innymi poprzez organizację i dostarczanie energii elektrycznej ze źródeł wytwórczych klastra oraz rozwój portfela inwestycyjnego źródeł PV o większych mocach dla podmiotów zlokalizowanych na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z obszaru powiatu żywieckiego.

Ponadto spółka Unimot Energia i Gaz będzie zaangażowana w program Słoneczna Żywiecczyzna, w ramach którego ma budować prosumenckie mikroinstalacje PV pod marką AVIA Solar w projekcie o całkowitej mocy ponad 11 MW.

– Zakup udziałów w OKE wpisuje się w naszą strategię uczestniczenia w zmianach na rynku energii. Zmiany powodują, iż w najbliższych latach udział klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych w rynku energii będzie dynamicznie wzrastał. Unimot posiada kompetencje do wspierania ich w dążeniu do uzyskania niezależności energetycznej oraz maksymalizacji udziału zielonej energii w konsumpcji lokalnych społeczności – zapewnia Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot S.A.

REKLAMA

– Po naszej ostatniej inwestycji w rozwój źródeł wytwórczych o mocy 108 MW wraz z infrastrukturą przesyłową, zlokalizowanych w pobliżu Stargardzkiego Parku Przemysłowego na północy Polski, i teraz poprzez zakup udziału w spółce OKE, operatorze klastra Żywiecka Energia Przyszłości z południa Polski, przybliżamy się jeszcze bardziej do konsumenta końcowego i chęci zaspokajania jego potrzeb – dodaje Adam Sikorski.

Z kolei Andrzej Moczydłowski, który w Grupie Unimot odpowiada za rozwój biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii, podkreśla, iż rozwój energetyki rozproszonej, lokalna produkcja, dystrybucja, magazynowanie oraz konsumpcja energii przez klienta końcowego to elementy, które wpisują się w strategię inwestycyjną spółki w segmencie OZE.

– Przyszła współpraca z samorządami skupionymi w Związku Międzygminnym w Żywcu, partnerami klastra ŻEP, oraz partnerami z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwoli na skuteczną realizację projektów zwiększających lokalne niskoemisyjne bezpieczeństwo energetyczne – podsumowuje Andrzej Moczydłowski.

Wirtualna elektrownia

Spółka OKE rozwija także Wirtualną Żywiecką Elektrownię (WŻE), która zakłada współpracę z lokalnymi inwestorami – w tym mieszkańcami oraz jednostkami samorządowymi – którzy mają otrzymać możliwość przyłączenia bilansowego posiadanych źródeł w jedną wirtualną elektrownię. Szczególną rolę w tym procesie odgrywać ma OKE jako lider i właściciel narzędzi do obsługi i zarządzania WŻE.

– WŻE w połączeniu z projektami Słonecznej Żywiecczyzny oraz innymi działaniami z obszaru wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią to nowatorskie podejście do zarządzania lokalnym rynkiem energii, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Żywiecczyzny – podkreśla dr Janusz Michałek, przewodniczący Komitetu Zarządzającego klastra ŻEP, równocześnie prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Uczestnictwo Unimotu w klastrze ŻEP obejmie również działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. OKE wraz z jedną z gmin uczestniczących w klastrze ma być zaangażowany w proces przejęcia lokalnej sieci dystrybucyjnej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.