Resort klimatu chce obniżyć ceny referencyjne dla wiatru i PV na 2021 r.

Resort klimatu chce obniżyć ceny referencyjne dla wiatru i PV na 2021 r.
Vattenfall

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt rozporządzenia wyznaczającego maksymalne stawki za energię, które będą mogli zaproponować inwestorzy w tegorocznych aukcjach dla odnawialnych źródeł energii. Inne stawki niż w ubiegłym roku mają dotyczyć energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej. Na niższe ceny niż zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Klimatu mogą liczyć teraz inwestorzy planujący projekty hybrydowe.

W 30 przypadkach zaproponowane wartości cen referencyjnych dla poszczególnych technologii i koszyków aukcyjnych na 2021 rok są tożsame z wartościami cen referencyjnych przyjętych na rok 2020.

W kilku przypadkach zdecydowano się natomiast obniżyć ceny referencyjne względem cen wyznaczonych na rok poprzedni.

REKLAMA

Niższa od ubiegłorocznej cena ma przypaść energetyce wiatrowej w koszyku powyżej 1 MW. Zaproponowano cenę na poziomie 230 zł/MWh wobec ceny 250 zł/MWh z ubiegłego roku oraz 285 zł/MWh sprzed dwóch lat.

Cena dla energetyki wiatrowej w koszyku do 1 MW ma zostać utrzymana na ubiegłorocznym poziomie 320 zł/MWh.

Dla fotowoltaiki cena w koszyku do 1 MW ma zostać obniżona z poziomu 385 zł/MWh sprzed dwóch lat i 360 zł/MWh sprzed roku – do 340 zł/MWh.

Z kolei PV w koszyku powyżej 1 MW musi liczyć się z ceną referencyjną 320 zł wobec poziomu 340 zł/MWh sprzed roku oraz 365 zł/MWh sprzed dwóch lat.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia z cenami referencyjnymi na 2021 r. czytamy, że powyższe zmiany są wynikiem postępującego spadku kosztów wytwarzania energii we wskazanych rodzajach instalacji, czego dowodem są wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przeprowadzonych w 2020 r.

Jak przypominają autorzy projektu rozporządzenia, w aukcji zwykłej nr AZ/7/2020, dedykowanej instalacjom wiatrowym i słonecznym o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wygrało 96 ofert 70 wytwórców, wśród których 60 ofert dotyczyło sprzedaży energii pochodzącej z instalacji wykorzystujących energię wiatru na lądzie, zaś 36 z instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 190 zł/MWh, zaś maksymalna 249,90 zł/MWh (średnia cena ważona wyniosła 227,40 zł/MWh).

Z kolei w aukcji zwykłej nr AZ/8/2020, dedykowanej instalacjom wiatrowym i słonecznym o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, aukcję wygrało 752 oferty 235 wytwórców, wśród których wszyscy przedstawili oferty sprzedaży energii pochodzącej z instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 222,87 zł/MWh, zaś maksymalna 268,88 zł/MWh (średnia cena ważona wyniosła 257,70 zł/MWh).

REKLAMA

Podobnie jak w ubiegłych latach, okres wsparcia w postaci prawa do rozliczenia tzw. ujemnego salda dla zwycięzców aukcji w 2021 r. ma wynosić 15 lat.

Warunki aukcji dla OZE określają dwa rozporządzenia. Obok rozporządzenia wydawanego przez resort klimatu, które dotyczy cen referencyjnych, ważne jest także rozporządzenie Rady Ministrów na temat maksymalnych wolumenów i wartości energii, którą będą mogli zakontraktować zwycięzcy aukcji.

To drugie rozporządzenie, które określa warunki aukcji na 2021 r., zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło w dniu 30 grudnia 2020 r.

Autorzy tego rozporządzenia założyli, że w wyniku tegorocznych aukcji dla nowych instalacji powstaną farmy wiatrowe o łącznej mocy 600 MW, farmy fotowoltaiczne w koszyku >1 MW o mocy 800 MW, farmy PV w koszyku <1 MW o łącznej mocy 1000 MW, a ponadto elektrownie wodne >1 MW o mocy 20 MW, elektrownie wodne <1 MW o mocy 5 MW, biogazownie rolnicze >1 MW o mocy 20 MW, instalacje na biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków <1 MW o mocy 5 MW, a także dedykowane instalacje spalania biomasy o łącznej mocy 100 MW.

W tym rozporządzeniu oprócz budżetów i wolumenów energii dla koszyków, w których już wcześniej odbywały się aukcje, wskazano też wartości dla koszyka z instalacjami hybrydowymi. Aukcje dla tego rodzaju projektów mają się odbyć w tym roku po raz pierwszy w historii systemu aukcyjnego w Polsce.

Dla instalacji hybrydowych w koszyku do i powyżej 1 MW cena referencyjna ma wynieść odpowiednio 415 zł/MWh oraz 410 zł/MWh – podczas, gdy wcześniejsze zapowiedzi urzędników resortu klimatu mówiły o cenach na poziomie 615 zł/MWh oraz 595 zł/MWh.

Więcej na temat wolumenu i wartości energii, która zostanie sprzedana w poszczególnych koszykach w aukcjach w 2021 r. w artykule: Wolumeny i budżety aukcji w 2021 r. Rząd opublikował rozporządzenie.

Projekt rozporządzenia z cenami referencyjnymi dla aukcji planowanych na 2021 rok jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.