Nowa wysokość kary za niedopełnienie obowiązku dot. koncesji

Nowa wysokość kary za niedopełnienie obowiązku dot. koncesji
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w dniu 15 kwietnia upływa termin obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej za 2020 r. oraz nadesłania formularza w sprawie tej opłaty. Wysokość kary za niedopełnienie tego obowiązku została ostatnio zmieniona przez zapis, który pojawił się w ustawie o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej.

Podmioty wykonujące działalność, do której prowadzenia konieczne jest posiadanie koncesji wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki, muszą do 15 kwietnia skierować do URE odpowiedni formularz i wnieść opłatę koncesyjną.

Niewykonanie tego obowiązku może skutkować wszczęciem postępowania przez Urząd Regulacji Energetyki w celu wymierzenia kary pieniężnej.

REKLAMA

Wysokość kary za niewypełnienie obowiązku została zmieniona przepisem wprowadzonym do Prawa energetycznego przez ustawę o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej, która niedawno weszła w życie.

Ta ustawa wprowadziła zmianę w art. 56 ust. 2h Prawa energetycznego, który określa wysokość kary za niewypełnienie obowiązku dotyczącego złożenia formularza dot. opłaty koncesyjnej.

W poprzednim brzmieniu była mowa o karze w wysokości od 500 do 5000 zł.

REKLAMA

W nowym brzmieniu ten przepis wygląda następująco: „Karze pieniężnej podlega ten, kto nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek stosowania formularza w sprawie opłaty koncesyjnej, o którym mowa w art. 34 ust. 4, lub obowiązek, o którym mowa w art. 34 ust. 5”. Wysokość tej kary wynosi 1.000 zł”.

Zgodnie z art. 34 ust. 7 ustawy Prawo energetyczne zwolnione z opłaty koncesyjnej są m.in. przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 5 MW.

Z ponoszenia opłaty koncesyjnej zwolnione jest także m.in. przedsiębiorstwo obrotu energią elektryczną dokonujące transakcji na rynku bilansującym (również za pośrednictwem podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe) na podstawie umów o bilansowanie, które nie wykonuje czynności związanych ze sprzedażą energii elektrycznej, a bilansowanie handlowe nie jest realizowane w ramach sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Jak wyjaśnia URE, bilansowanie handlowe jest w tym przypadku rodzajem usługi, która sprowadza się do prowadzenia rozliczeń energii należącej do innego podmiotu i nie stanowi obrotu energią elektryczną. Jednak w przypadku, gdy energia elektryczna bilansująca jest przez przedsiębiorcę obrotu przedmiotem dalszej odsprzedaży na podstawie umowy sprzedaży, transakcja taka oznacza sprzedaż energii w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, a przychód uzyskany ze sprzedaży tej energii winien być uwzględniony przy obliczaniu opłaty koncesyjnej.

Przedsiębiorstwa energetyczne dokonujące sprzedaży praw majątkowych wynikających z posiadanych świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz wynikających z posiadanych świadectw efektywności energetycznej, nie wliczają przychodu uzyskanego z tego tytułu do podstawy wyliczenia opłaty koncesyjnej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.