Jedna z największych umów PPA na energię odnawialną w Polsce

Jedna z największych umów PPA na energię odnawialną w Polsce
Vestas

Działający na rynku odnawialnych źródeł energii Figene dostarczy zieloną energię grupie LPP jednemu z największych polskich producentów odzieży. Umowa dotyczy wolumenu energii elektrycznej, który odpowiada całkowitemu zapotrzebowaniu obiektów LPP w Polsce. 

Oferta na zakup energii odnawialnej, z której skorzysta LPP, została przygotowana przez spółkę zależną Figene Capital S.A. – Figene Energia, która począwszy od 1 stycznia 2023 r. przez 10 lat będzie dostarczała energię pochodzącą z aktywów rozwijanych przez Figene Capital. Obie strony przewidziały możliwość kontynuacji współpracy na kolejne 5 lat.

Kontrakt ma pokryć całkowite potrzeby LPP w zakresie zabezpieczenia energii elektrycznej na terenie kraju, a wolumen energii, który zostanie zakontraktowany przez okres 10 lat w ramach współpracy pomiędzy Grupą Figene a LPP wyniesie 358 GWh.

REKLAMA

LPP jest polską, rodzinną firmą, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2020 roku spółka posiadała sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. Działając w oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent dystrybuuje rocznie 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty.

Spółka myśli też o zabezpieczeniu dostaw zielonej energii dzięki inwestycjom we własne źródła OZE. Na terenie nowego centrum dystrybucyjnego LPP w Brześciu Kujawskim zainstalowano 4 tysiące paneli fotowoltaicznych. Dachowa instalacja zajmie powierzchnię ponad 7 tys. m2 i osiągnie docelowo moc 1,5 MW. Tyle ma wystarczyć do produkcji w skali roku około 1,5 GWh energii elektrycznej, która zasili infrastrukturę LPP, a nadwyżki trafią do sieci.

Figene podkreśla, że umowa z LPP będzie jednym z największych kontraktów długoterminowych w zakresie sprzedaży zielonej energii na polskim rynku energetycznym.

– Tworzymy rozwiązania prekursorskie na skalę krajową, a współpraca z tą największą polską firmą odzieżową ma dla nas charakter strategiczny i stanowi istotny krok w ramach realizowanej od 2019 roku strategii poprzez zabezpieczenie sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z realizowanych przez Grupę Figene projektów wiatrowych – mówi Janusz Petrykowski, prezes Figene Capital S.A.

REKLAMA

Umowa PPA będzie mieć charakter wirtualny. Energię dla LPP wyprodukują elektrownie wiatrowe, które zbudują dwie spółki celowe Figene Capital.  

– Oprócz tego, że wciąż rozbudowujemy posiadany portfel inwestycyjny w sektorze energii odnawialnej, rozwijamy również obszar dystrybucyjny działalności Grupy Figene. Rolą naszej spółki Figene Energia, poza realizacją zadań z zakresu handlu i dystrybucji energią elektryczną, jest również zarządzanie kontraktacją sprzedaży energii elektrycznej w formule PPA odbiorcom instytucjonalnym zainteresowanych zakupem energii ze źródeł odnawialnych i koordynacja sprzedaży wolumenu energii pochodzącej z aktywów rozwijanych przez Figene Capital – informuje Janusz Petrykowski.

– Planujemy w ramach Figene Energia utworzenie centrum dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z farm wiatrowych spółek wchodzących w skład Grupy Figene, co z pewnością wpłynie na maksymalizację efektywnego wykorzystania koncesji na obrót energią elektryczną. Dzięki realizacji projektów budowy farm wiatrowych w ramach Grupy Figene, pozyskujemy nowe źródła wytwarzania energii elektrycznej, co umożliwi Figene Energia z jednej strony zwiększenie wolumenu sprzedawanej i dystrybuowanej energii elektrycznej, a z drugiej uzyskanie dostępu do taniego źródła energii elektrycznej – dodaje prezes Figene Capital S.A.

Największa jak dotychczas umowa PPA na energię odnawialną na polskim rynku została zawarta między firmą CMC Poland, właścicielem Huty Zawiercie, oraz grupą energetyczną Statkraft. Ta umowa obejmuje dostawy w skali roku 200 GWh energii elektrycznej.

Więcej na ten temat w artykule: Huta Zawiercie kupuje 200 GWh energii odnawialnej i chce więcej

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.