Szkolenia: Fotowoltaika dla firm, Aukcje OZE, Magazyny energii, Wodór

Szkolenia: Fotowoltaika dla firm, Aukcje OZE, Magazyny energii, Wodór

Czy ceny energii czynnej wzrosną dla firm w 2022 r.? Zweryfikujemy ten pogląd w trakcie naszych szkoleń. Określimy, czy magazyny energii i wodór to daleka przyszłość i czy magazyny i instalacje wodorowe możemy wykorzystać w koncepcjach biznesowych razem z fotowoltaiką.

Zapraszamy na szkolenia:

Fotowoltaika dla Firm – szkolenie online – 28 września >>

REKLAMA

Opłacalność Farm fotowoltaicznych aukcje 2021/22 – szkolenie online – 21 września >>

Magazyny Energii dla fotowoltaiki – szkolenie online – 23 września >>

Rok 2021 to bardzo ciekawy okres pod kontem tego co dzieje się na rynku energii elektrycznej w Polsce. Do najistotniejszych czynników wpływających na kształtowanie się kluczowych wielkości rynku zaliczyć należy;

 • przyjęcie przez Radę Ministrów 2.02.2021 r. PEP2040 tj. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. – dokument określający strategię kształtowania polskiej energetyki do 2040 r.
 • historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku dnia następnego (RDN) – 499,45 PLN za 1 MWh – index TGeBASE 12.09.2021 r.
 • historyczne poziomy cen na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie (TGE S.A.) dla rynku terminowego (OTF)  – 386,30 PLN za 1 MWh – index BASE_Y-22 -3.09.2021 r.
 • najwyższe ceny notowań uprawnień do emisji CO2 ETS EU – osiągnęły we wrześniu 2021 r. poziom ponad 60 Euro/1 tonę CO2

Aby odnieść się do informacji płynących z rynku, że ceny energii czynnej dla firm w 2022 r. wzrosną nawet o kilkadziesiąt procent, najlepiej zrobimy, gdy sami sprawdzimy prawdopodobieństwo takiego scenariusza i sami wykonamy prognozę cen energii dla 2022 r.

Otóż 99 proc. firm kupuje energię czynną od spółek obrotu na okres zazwyczaj roku, czasami na 2 lub 3 lata po określonej cenie stałej lub zmiennej. Tylko niewielka część firm kupuje energię bezpośrednio do producentów w ramach umowy typy CPPA (corporate power purchase  agreement).

Spółki obrotu nabywają energię poprzez zakupy (dane dla reprezentatywnego roku 2019):

1) Na giełdzie energii elektrycznej – na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie – obroty w 2019 r. wyniosły 229 TWh.

2) W transakcjach pozagiełdowych OTC (over the counter)  –obroty w 2019 r. wyniosły 19,4 TWh.

Na Towarowej Giełdzie Energii S.A kluczowymi rynkami dla energii elektrycznej są:

– rynek spot – tj. Rynek Dnia Następnego (RDN – 2019r. – obroty 33,7 TWh) i rynek Dnia Bieżącego (RDB) – w 2019 r. obroty wyniosły 0,17 TWh

 rynek terminowy – tj. Zorganizowana Platforma Obrotu (OTF) obroty w 2019 r. wyniosły – 195,0 TWh.

W naszych rozważaniach jak prognozować ceny energii dla firm na 2022 r. musimy określić jak spółka obrotu buduje swój portfel zakupów energii elektrycznej i czy kupi energię drożej lub taniej niż budując portfel zakupu na rok poprzedni czyli 2021 r. Jeżeli spółka obrotu kupi energię np. o 10 % drożej w roku n+1 niż roku n, to z dużym prawdopodobieństwem należy się spodziewać takiego samego wzrostu w roku n +1 dla firm.

Poniżej przedstawiamy schemat budowy portfela zakupowego energii elektrycznej na 2022 r. przez spółkę obrotu w latach 2019-2021 r.

1) 49,6% zakupów na rynku terminowym kontrakty na Base_Y-22 – od maja 2019 r. oraz PEAK5_Y-22,

2) 50,4% zakupów (transakcje realizowane w 2021 i 2022 r.) na:

a) rynku terminowym tzw. krótkim OTF – kontrakty na Base_M-22 (miesiąc), Base_W-22 (tydzień), Base_Q-22 (kwartał) – z jednym wyjątkiem Base_Q-1-22, którego kwotowania zaczynają się od drugiego kwartału roku poprzedniego, natomiast pozostałe kontrakty kwartalne będą kwotowane od września roku poprzedzającego,

b) na rynku spot głównie na RDN 99 proc. zakupów – jeden z bardziej znanych rynków z popularnym indeksem TGeBase oraz niewielka część na RDB,

c) na rynku OTC w transakcjach dwustronnych poza i w ramach grup kapitałowych.

Tak więc, abyśmy mogli prognozować, po jakich cenach spółka obroty nabyła energię w powyższych 2 segmentach budowania portfela zakupów, będziemy musieli określać ceny nabycia energii dla tych segmentów:

REKLAMA

 • segment 2c  Rynek OTC transakcje dwustronne – transakcje terminowe oraz w odniesieniu do rynku spot – 2022 – ceny odnoszone do TGeBase – prognoza obarczona dużym ryzykiem
 • segment 2b Rynek Dnia Następnego – transakcje dla roku 2022 – ceny na bazie indeksu TGeBase – prognoza obarczona dużym ryzykiem
 • segment 2a Rynek Terminowy krótki – Base_W-22, Base_M-22, Base_Q-22, ceny kształtowane w roku 2022 – prognoza obarczona dużym ryzykiem, kwotowania uzależnione od sytuacji na RDN w 2022 r.
 • segment 1 Rynek Terminowy długi na 2022 r. – kontrakty zawierane są od maja 2019 r. w związku z powyższym znając ceny, obroty oraz LPO czyli liczbę pozycji otwartych możemy dokładnie określić wolumen zakupów oraz średnioważoną cenę za 1 MWh energii elektrycznej w dostawach „base load” na 2022 r.

W segmencie rynku terminowego w długich pozycjach tj. BASE_Y-22 oraz PEAK5_Y-22 jesteśmy w stanie na bazie danych historycznych 2021 r. określić, po jakich cenach spółki obrotu kontraktowały zakupy w dostawach „base load”.

Skoro wiemy, że w 50% z tych instrumentów jest budowany portfel zakupów, to z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, iż cena BASE_Y-22 określona w danym momencie będzie zbieżna z ceną całego portfela. Cenę narastająca BASE-Y-22 będziemy co miesiąc aktualizować aż do grudnia 2021 r. i w ten sposób będziemy zwiększać prawdopodobieństwo naszej prognozy.

O sposobach prognozowania cen energii czynnej na bazie danych giełdowych mówić będziemy na wszystkich trzech naszych szkoleniach, jak również odpowiemy na poniżej postawione pytania.

 • czy magazyny energii opłaca się instalować w gospodarstwach domowych czy może wyłącznie w firmach?
 • czy i jak inwestować w biznes fotowoltaiczny, jak liczyć jego opłacalność?
 • jak opłacalne są farmy fotowoltaiczne dedykowane dla systemu aukcyjnego?
 • jak opłacalne są fotowoltaiczne farmy dachowe produkujące energię na potrzeby własne firm?
 • jak instalacje wodorowe wpleść w koncepcje biznesowe z fotowoltaiką?

Program szkolenia: Fotowoltaika dla Firm opłacalność (28 września 2021 r.)

 1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych,
 2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV,
 3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji oraz koszty eksploatacyjne OPEX,
 4. Koszty eksploatacyjne – OPEX,
 5. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie,
 6. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie,
 7. Podstawowe metody oceny opłacalności projektów fotowoltaicznych,
 8. Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów,
 9. Wodór nowa koncepcja źródło energii magazyn energii
 10. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji:  https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-fotowoltaika-dla-firm-oplacalnosc/

Program szkolenia: Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2021/2022 (21 września 2021 r.)

 1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku,
 2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MW,
 3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów,
 4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA,
 5. Źródła finansowania farm fotowoltaicznych,
 6. Wodór nowa koncepcja z fotowoltaiką
 7. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji:  https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-oplacalnosc-farm-fotowoltaicznych-aukcje/

Program szkolenia: Magazyny Energii dla fotowoltaiki (23 września 2021 r.)

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce,
 2. Koszty energii czynnej koszty dystrybucji – prognozy dla odbiorców przemysłowych,
 3. Magazyny energii dla prosumenta do 10 kWh pojemności,
 4. Analiza przypadku prosument magazyn dla instalacja PV 5 kW mocy,
 5. Magazyny energii dla firm – 300 kWh do 20 000 kWh pojemności,
 6. Modele biznesowe dla firm tworzone na bazie magazynów energii,
 7. Opłacalność magazynów energii i produkcji z PV – zużycie energii na potrzeby własne firmy,
 8. Case Study – magazyn energii dobór dla grupy taryfowej C, zużycie 1000 MWh w roku i instalacja PV 300 kW mocy, zużycie energii w ciągu 1 zmiany produkcyjnej  bez sobót i niedziel.
 9. Wodór nowa koncepcja magazynu energii
 10. Podsumowanie i dyskusja

Więcej informacji:  https://doradcapv.pl/fotowoltaika/szkolenie-magazyny-energii-dla-fotowoltaiki-oplacalnosc/

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów i strategii firmy, specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. 

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej dla farm naziemnych jak i przemysłowych instalacji dachowych. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV, ogniw wodorowych czy magazynów energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!!!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu.

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany