URE ogłosiło harmonogram drugiej tury aukcji OZE – szkolenie

URE ogłosiło harmonogram drugiej tury aukcji OZE - szkolenie
Fotolia

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił harmonogram drugiej w tym roku tury aukcji dla odnawialnych źródeł energii.  W związku z tym przyspieszamy z naszym szkoleniem i warsztatami z aukcji OZE i „biegniemy” z pomocą

Najbliższe szkolenie odbędzie się już 16 listopada 2021 roku, a poprowadzą je Grzegorz Skarżyński oraz mecenas Przemysław Kałek.

Każdy uczestnik w ramach szkolenia otrzymuje kompleksowy przewodnik po aukcjach 2021 (www.aukcjeOZE2021.eu).

REKLAMA


Szczegółowy program szkolenia:

9.30-9.45 Logowanie uczestników

9.45-10.15 Co uregulowania okresu pandemii zmieniają w systemie aukcyjnym

• Zmiany wprowadzone „Tarczą Antykryzysową”

• Specjalne zasady dotyczące aukcji

10.15-10.45 Przygotowanie projektu OZE do aukcji

• czy projekt OZE kwalifikuje się do aukcji? jak zminimalizować ryzyko niezakwalifikowania się instalacji OZE do aukcji?

• inwestycje realizowane etapami – kiedy etap może być oddzielnym projektem (instalacją) OZE uczestniczącym w aukcji?

• czy projekt OZE musi mieć swoje własne przyłącze?

• pozyskiwanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji oraz deklaracja o przystąpieniu do aukcji- jakie wymogi formalne należy spełnić?

10.45-11.15 Oferta w aukcji

• limity wsparcia dla projektów OZE

• okres wsparcia w ramach aukcji

• konkurencja technologii w ramach jednego koszyka aukcyjnego

• kalkulacja i aktualizacja ceny skorygowanej

• oświadczenia, harmonogramy i ich znaczenie

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.15 Strategie aukcyjne

• wolumen oferowany w aukcji

• zasady rozstrzygania aukcji

• procedura rozliczenia dopłat („ujemnego salda”) do sprzedanej energii – pułap zwrotu

• możliwe strategie aukcyjne

• ryzyko kar za niedostarczony wolumen wskazanego w aukcji

• utrata zabezpieczenia finansowego

12.15-13.00 Optymalizacja i sprzedaż projektów OZE 

• co można zrobić zanim rozpocznie się aukcja?

• zakres możliwych optymalizacji projektu OZE po wygraniu aukcji – ilość dopuszczalnych zmian

• dodatkowe ograniczenia dotyczące optymalizowania projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

• sprzedaż projektów OZE po wygraniu aukcji (sprzedaż spółki celowej albo sprzedaż praw do projektu)

13.00-13.30 Przerwa

13.30-14.00 Terminy na zrealizowanie projektu OZE

• kamienie milowe budowy projektu OZE

• terminy i zapisy umów przyłączeniowych dot. projektu OZE

• terminy rozpoczęcia sprzedaży energii z projektu OZE

REKLAMA

• możliwość przesuwania terminów i harmonogramu sprzedaży energii elektrycznej z projektu OZE

• ryzyka niedotrzymania granicznych dat wynikających z ustawy OZE

• dodatkowe ograniczenia dla projektów farm wiatrowych wynikające z ustawy „odległościowej”

14.00-14.30 Przychody ze sprzedaży energii

• ryzyka związane ze sprzedażą energii

• sprzedaż energii – możliwe typy kontraktów

• sprzedaż energii przed aukcją

• budowanie portfela odbiorców energii

• obowiązki związane ze sprzedażą do odbiorców końcowych

14.30-15.00 Wymogi bankowe dla strukturyzowania finansowania dłużnego projektów OZE

• jakość pozwoleń i decyzji administracyjnych

• jakość oszacowania produktywności – ryzyko niższej produktywności

• ocena ryzyka niedotrzymania terminów

• ocena ryzyka przekroczenia kosztów

• ocena ryzyka wielkości przychodów

• zakres due diligence

• znaczenie scenariuszy makro w strukturyzowaniu długu

• podstawowe parametry strukturyzujące zadłużenie

• zabezpieczenia finansowania dłużnego

15.00-15.30 źródła danych wejściowych dla modelu finansowego projektu OZE

• okres modelowania finansowego4

• model inwestorski a model bankowy

• scenariusze makro – ścieżki cenowe

• szacunek kosztów CAPEX-u

• prognoza kosztów OPEX-u

• prognoza przychodów ze sprzedaży energii

• koszt kapitału

15.30-16.15 Podsumowanie, dyskusje, indywidualne konsultacje i zakończenie szkolenia.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu.


Szczegóły na stronie organizatora >> 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (Word) >>

Kontakt i rejestracja 

EUROCON

tel. 22 631 22 81, fax 22 631 20 82

tel. kom. 503 123 570

e-mail: biuro@euro-con.pl

Rejestracja: https://euro-con.pl/pl/formularz-zgloszeniowy

artykuł sponsorowany