Nowy koordynator URE ds. rozwiązywania sporów z firmami energetycznymi

Nowy koordynator URE ds. rozwiązywania sporów z firmami energetycznymi
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powołał nowego koordynatora ds. negocjacji, którego zadaniem jest mediacja w sporach między konsumentami i firmami z sektora energetycznego.

Zespołem pracującym na rzecz pozasądowego rozwiązywania sporów między odbiorcami a przedsiębiorstwami energetycznymi od początku tego miesiąca kieruje Izabela Dąbrowska-Antoniak.

Nowa Koordynator została wybrana w naborze, który URE ogłosił i przeprowadził we wrześniu i październiku w związku z upływem 4-letniej kadencji poprzedniego Koordynatora – Janusza Gwiazdowskiego, który pełnił tę funkcję od jej uruchomienia, czyli od maja 2017 r.

REKLAMA

Izabela Dąbrowska-Antoniak jest z wykształcenia prawnikiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie działając na rzecz ochrony słabszych uczestników rynku: od udzielania porad prawnych, prowadzenia mediacji i reprezentowania konsumentów przed sądami, aż po zaangażowanie w proces legislacyjny. Przez 10 lat była związana z Federacją Konsumentów, a od 2015 roku pracowała w Biurze Rzecznika Finansowego.

Instytucja Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki została powołana 10 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Koordynator ds. negocjacji przy Prezesie URE zajmuje się postępowaniami polubownymi o charakterze przedsądowym, pomiędzy odbiorcami w gospodarstwie domowym, a także prosumentami będącymi konsumentami, którzy pozostają w sporze z przedsiębiorstwem energetycznym dostarczającym i/ lub rozliczającymi im energię elektryczną, paliwo gazowe lub ciepło, bądź przedsiębiorstwem będącym odpowiedzialnym za przyłączenie do sieci.

Koordynator wszczyna postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo na wniosek prosumenta będącego konsumentem.

REKLAMA

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że pozasądowe rozwiązywanie sporów opiera się na dobrej woli i chęci porozumienia, dlatego wymaga zgody obu stron.

Jak podkreśla prezes URE Rafał Gawin, instytucja koordynatora daje konsumentom dodatkową, pozasądową i polubowną możliwość rozwiązywania sporów z zakładami energetycznymi.

– Przedsiębiorstwa energetyczne oraz odbiorcy paliw i energii nie są równorzędnymi uczestnikami rynku głównie z uwagi na asymetrię informacji. Tylko odpowiednio poinformowany, świadomy swoich praw i obowiązków odbiorca może w pełni i bezpiecznie korzystać z oferty rynkowej oraz skutecznie dbać o swoje interesy. Ma to szczególne znaczenie w dobie przemian, jakim podlega sektor energii w związku z transformacją klimatyczno-energetyczną – mówi Rafał Gawin, prezes URE.

W 2020 roku do Koordynatora wpłynęło 345 spraw, z czego 212 spełniało kryteria pozwalające na zakwalifikowanie pisma konsumenta jako wniosek i wszczęcie na jego podstawie postępowania. Ponad 88 proc. (188 z 212) wniosków dotyczyło rynku energii elektrycznej, a niespełna 12 proc. (24 z 212) paliw gazowych.

Jak zaznacza regulator, w przypadku obydwu rynków najczęściej powtarzającym się przedmiotem sporu były kwestie dotyczące rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym lub wprowadzenia konsumenta w błąd przy podpisywaniu umowy.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.