Bruksela szykuje nowy mechanizm wsparcia OZE

Bruksela szykuje nowy mechanizm wsparcia OZE
Fot. TPCOM, flickr cc

Komisja Europejska wdraża nowe pomysły na to, jak zwiększyć skalę inwestycji w odnawialne źródła energii, aby przyczyniły się one do osiągnięcia nowych, ambitniejszych celów unijnej polityki klimatycznej. Jednym z takich pomysłów ma być nowy rodzaj aukcji. Podmioty zainteresowane udziałem w nowym modelu aukcji mogą zgłosić swój akces jeszcze tylko do połowy marca.

W połowie ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet regulacji, których wdrożenie ma pomóc w osiągnięciu zwiększonego celu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej w okresie 1990-2030 o 55 proc. (w porównaniu do wcześniej zatwierdzonego przez kraje UE poziomu redukcji 40 proc.).

Następnie Unia Europejska ma osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2050, co oznacza, że emisje CO2 będzie trzeba do tego czasu niemal wyzerować, a ewentualne, pozostające jeszcze wówczas emisje będzie trzeba równoważyć za pomocą technologii pochłaniania CO2.

REKLAMA

Kluczowym elementem nowego pakietu klimatyczno-energetycznego UE ma być znowelizowana, ambitniejsza dyrektywa o odnawialnych źródłach energii. W kontekście OZE Komisja Europejska zaproponowała podniesienie celu OZE na rok 2030 z wcześniej przyjętego poziomu 32 proc. do 40 proc. Jeśli ta propozycja zostanie zatwierdzona, będzie to oznaczać podwojenie unijnego celu OZE wyznaczonego na 2020 rok.

Nowe pomysły na doprowadzenie do realizacji założonych celów w obszarze energetyki odnawialnej, które zaproponowała Komisja Europejska, zakładają m.in. wdrożenie wspólnotowych aukcji.

System aukcyjny jako mechanizm wspierania inwestorów na rynku energetyki odnawialnej wdrożyło wiele unijnych państw, w tym Polska, i ten mechanizm sprawdził się, zapewniając inwestorom możliwość pozyskania finansowania bankowego dzięki uzyskaniu wieloletnich gwarancji przychodów ze sprzedaży energii. Jednocześnie mechanizm aukcji sprzyja systematycznemu spadkowi cen energii zgłaszanych przez inwestorów, co przekłada się na niższe koszty wsparcia OZE przenoszone na rachunki odbiorców, a coraz większe wolumeny energii odnawialnej sprzyjają obniżaniu cen energii w hurcie. 

W pierwszej dyrektywie o odnawialnych źródłach energii z 2009 roku uwzględniono już mechanizm aukcji transgranicznych. W tej wersji aukcje miały być organizowane wspólnie przez sąsiadujące ze sobą kraje UE. Tego rodzaju aukcje nie odniosły jednak sukcesu i po kilku pilotażach przeprowadzonych przez Niemcy i Danię nie były kontynuowane.

Pora na wspólne aukcje

Teraz Komisja Europejska ma nowy pomysł na aukcje dla odnawialnych źródeł energii wychodzące poza granice jednego państwa. Zgodnie z zapisami artykułu 33 rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną (2018/1999) Bruksela przygotowuje system aukcji, które zostaną opracowane przez większą liczbę państw członkowskich.

Nowa koncepcja aukcji zakłada, że państwa unijne, które zdecydują się na organizację aukcji, będą mogły realizować swoje cele OZE niższym kosztem – dzięki przeprowadzeniu inwestycji w krajach zapewniających niższe koszty produkcji energii odnawialnej.

REKLAMA

Unijne aukcje to także szansa na zwiększanie udziału zielonej energii w miksach energetycznych państw, które dysponują ograniczonymi terenami. Komisja Europejska zakłada, że z nowego mechanizmu będą mogły skorzystać na przykład kraje nieposiadające dostępu do morza, które będą mogły zaangażować się w aukcje dedykowane morskiej energetyce wiatrowej.

Co ważne, kraje uczestniczące w tego rodzaju aukcjach będą mogły zaliczyć część produkcji energii odnawialnej będącej efektem takich aukcji do swoich krajowych celów OZE – adekwatnie do poziomu finansowanego zaangażowania w aukcje.

Z kolei kraje, w których zostaną przeprowadzone aukcje, mogą liczyć na napływ dodatkowych inwestycji bez angażowania własnych funduszy albo angażując je w mniejszym zakresie.

Inwestycje podjęte w wyniku takich aukcji zapewnią też rozwój lokalnych firm, wzrost zatrudnienia, modernizację systemów energetycznych i redukcję emisji CO2.

Co istotne, wsparcie przyznane w tego rodzaju aukcjach ma nie podlegać ograniczeniom wynikającym z unijnych zasad pomocy publicznej – zarówno w przypadku krajów angażujących się w aukcje w innych lokalizacjach, jak i państw goszczących inwestycje.

Wsparcie dla inwestorów, którzy wygrają aukcje, będzie można przyznawać zarówno na etapie inwestycyjnym (np. w formie dotacji) jak i operacyjnym, czyli w postaci dopłat do wytwarzanej energii. Co do zasady gwarancje przyznane w aukcjach powinny trafiać do inwestorów, którzy zaproponują najniższe koszty inwestycji lub najniższe ceny wytwarzanej energii.

Na budżety tego rodzaju aukcji będą mogły zrzucić się nie tylko państwa, ale także firmy. W ich przypadku korzyścią będzie możliwość wykazania określonej produkcji energii odnawialnej, za którą dodatkowo takie firmy będą mogły uzyskać gwarancje pochodzenia – adekwatnie do wniesionego wkładu.

Podmioty zainteresowane nowym modelem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii mają czas na zgłoszenie się do Komisji Europejskiej do 15 marca. Następnie na podstawie uzyskanych zgłoszeń Komisja ma opracować warunki pierwszych aukcji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.