Ogromne zainteresowanie dotacjami na innowacje w energetyce

Ogromne zainteresowanie dotacjami na innowacje w energetyce
Images of Money, flickr cc

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zakończyła drugi nabór wniosków o granty dla większych projektów zakładających wdrożenie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych w ramach unijnego Funduszu Innowacji.

W drugim naborze wniosków z Funduszu Innowacji, przeznaczonym dla dużych projektów z budżetami przekraczającymi 7,5 mln euro, wpłynęło w sumie 138 wniosków o dotacje, z czego 13 objęło projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, 21 dotyczyło magazynowania energii, a 104 wnioski dotyczyły efektywności energetycznej w przemyśle. W tej ostatniej grupie pojawiły się aplikacje związane z wdrażaniem technologii wychwytywania emisji CO2 oraz wykorzystaniem wodoru.

Łączna wartość wsparcia, o które wnioskowali potencjalni beneficjenci, sięga 12,1 miliarda euro i jest to kwota przekraczająca dostępny budżet aż ośmiokrotnie.

REKLAMA

Budżet drugiej rundy wynosi 1,5 mld euro i został zwiększony w porównaniu do pierwszego naboru o 50 proc.

Wnioski o wsparcie złożyły podmioty z 20 państw Unii Europejskiej, a także z Islandii i Norwegii. Najwięcej projektów ma zostać zrealizowanych w Hiszpanii.

Teraz złożone wnioski zostaną poddane ewaluacji, a wyniki mają zostać przekazane przez CINEA w drugiej połowie tego roku.

W ramach pierwszego naboru wniosków z Funduszu Innowacji, przeznaczonego dla dużych projektów, granty otrzymało siedem projektów – związanych z wychwytywaniem CO2, wodorem, ale także produkcją ogniw fotowoltaicznych. To znacznie mniej niż liczba wszystkich złożonych wniosków, która wyniosła aż 311 (w tym osiem wniosków złożyły podmioty z Polski).

REKLAMA

Wśród projektów wybranych do wsparcia jest budowa ogromnej fabryki dwustronnych modułów fotowoltaicznych, które mają bazować na technologii Heterojunction (HJT). Fabryka tego rodzaju ogniw już znajduje się na Sycylii, a dzięki pieniądzom z Funduszu Innowacji beneficjent wsparcia – włoski koncern energetyczny Enel – chce zwiększyć skalę produkcji z 200 MW do 3 GW/rok

Lista projektów, które otrzymały wsparcie w pierwszym naborze, jest dostępna pod tym linkiem.

Wśród beneficjentów pierwszej rundy wsparcia w naborze przeznaczonym dla dużych projektów nie ma żadnego podmiotu z Polski. Natomiast w osobnym naborze przeznaczonym dla małych projektów wsparcie z Funduszu Innowacji pozyskała grupa energetyczna ZE PAK, która otrzyma unijny grant na projekt zakładający uruchomienie elektrolizera o mocy 5 MW wykonanego w technologii PEM (Proton Exchange Membrane). Urządzenie ma powstać w Koninie i powinno wytwarzać do 710 ton wodoru rocznie.

Drugi nabór wniosków o granty z Funduszu Innowacji, w kategorii małych projektów z budżetami do 7,5 mln euro, rozpocznie się 31 marca i potrwa do końca sierpnia 2022 r. Przyznanie grantów w tym naborze ma nastąpić w okolicach drugiego kwartału 2023 r.

W okresie 2020-2030 z Funduszu Innowacji Bruksela przeznaczy około 10 miliardów euro pozyskanych z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu handlu emisjami (ETS), stanowiących uzupełnienie dla niewykorzystanych przychodów z poprzedzającego programu NER 300.

Co istotne, dofinansowanie z Funduszu Innowacji będzie można połączyć z innymi formami wsparcia, w tym z oferowaną przez poszczególne kraje UE pomocą publiczną.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.