Dotacja na geotermię na Mazowszu

Dotacja na geotermię na Mazowszu
Geotermia Podhalańska

Dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania Geotermia Mazowiecka S.A. będzie mogła przeprowadzić modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego w Mszczonowie. Inwestycja ma pozwolić na zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie oraz zapewnić ciągłą pracę mszczonowskiej ciepłowni geotermalnej. 

Całkowity koszt projektu, na który dofinansowanie pozyskała Geotermia Mazowiecka S.A., to 19,5 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze go dotacją w wysokości około 6,3 mln zł oraz pożyczką na łączną kwotę 9,5 mln zł. 

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia w perspektywie do końca września 2023 r. zaplanowano budowę odwiertu geotermalnego Mszczonów GT-1, rekonstrukcję otworu geotermalnego Mszczonów IG-1 i połączenie ich w dublet eksploatacyjno-chłonny. Jednocześnie nastąpi przebudowa i unowocześnienie systemu grzewczego w mieście Mszczonów.

REKLAMA

Dzięki realizacji projektu pozyskiwane jeszcze efektywniej ciepło będzie wykorzystywane na potrzeby energetyczne odbiorców na terenie miasta Mszczonowa oraz własne zakładu Geotermii Mazowieckiej. Produkcja energii w zakładzie będzie trwała cały rok, a ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych ma wynieść 16 508 GJ/rok.

Dzięki inwestycji nastąpi zwiększenie zdolności wytwarzania ciepła o 2,32 MWt. Towarzyszyć temu będzie ograniczenie współczynnika produkcji energii pierwotnej w klasycznych źródłach zasilanych węglem o 16 508 GJ/rok. Realizacja inwestycji ma pozwolić na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 914 ton rocznie.

 Pozyskiwanie i rozwijanie energii cieplnej czy elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jednym z naszych priorytetów. Warto podkreślić, że energia geotermalna, choć wymaga dość dużych nakładów, jest czystym, zeroemisyjnym źródłem. Przy dobrej wydajności i temperaturze ujęcia – a takie mamy np. w Mszczonowie – eksploatacja jest bardzo opłacalna i zwraca się wielokrotnie. Co więcej, nasz krajowy, naturalny zasób energetyczny wód termalnych jest spory – powinniśmy nim dysponować w jak najszerszym zakresie – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. 

REKLAMA

Geotermia Mazowiecka powstała w 1994 r. z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa. Jej zakład w Mszczonowie jako trzeci w Polsce zaczął wydobywać wodę geotermalną w 2000 r. Aktualnie funkcjonuje w oparciu o układ synchroniczny – wykorzystując energię termalną pozyskiwanych podziemnych wód, gazowe kotły grzewcze oraz system pomp ciepła – zasila miejski system grzewczy. Instalacja geotermalna w Mszczonowie funkcjonuje w sposób nieprzerwany już od ponad 20 lat.

– Uzyskane wsparcie finansowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoli nie tylko na utrzymanie istniejącego potencjału geotermalnego w Mszczonowie, ale również na jego znaczne zwiększenie zarówno w zakresie produkcji energii cieplnej jak i wykorzystanie już wydobytej wody geotermalnej do innych celów służących mieszkańcom miasta. Mamy również ambicje, aby nasza instalacja geotermalna stanowiła zbiór rozwiązań technicznych maksymalnie wykorzystujących potencjał energetyczny wydobytej wody – rozwiązań, które będą przykładem dla innych zakładów geotermalnych, i to nie tylko w naszym kraju – podkreśla Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowieckiej S.A. 

Dofinansowanie dla Geotermii Mazowieckiej pochodzi z realizowanego przez NFOŚIGW programu Polska Geotermia Plus.

Program Polska Geotermia Plus, z którego finansowany jest projekt w Mszczonowie, to jeden z dwóch programów priorytetowych umożliwiających finansowanie tego typu inwestycji. W jego nowej odsłonie planowanej na połowę roku będziemy oferować dofinansowania przedsiębiorstwom na działania zwiększające zasoby geotermalne w Polsce – informuje wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski.

Drugim programem priorytetowym, pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz związkom JST finansować projekty związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, jest program Udostępnianie wód termalnych w Polsce. Nabór w programie jest stale otwarty.  

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.