Jak wybrać operatora energii w nowym systemie rozliczania prosumentów?

Jak wybrać operatora energii w nowym systemie rozliczania prosumentów?
Soltec

Czym kierować się przy wyborze spółki obrotu energią z OZE, aby zapewnić sobie bezpieczne i stabilne warunki? O jakie kwestie warto dopytać i jakich profitów szukać? Istnieje kilka czynników, które pozwalają przefiltrować oferty sprzedawców energii i wyłonić najkorzystniejszą z nich.

Początek rozliczeń opartych na net-billingu

Podstawową zmianą, którą wprowadził system net-billingu, jest odkupowanie nadwyżki energii oddanej do sieci OSD od prosumenta przez przedsiębiorstwo obrotu energią. Następuje to według cen giełdowych – przez najbliższe dwa lata każdy prosument będzie mógł odsprzedawać energię po średniej cenie z miesiąca poprzedniego (ustalanej przez TGE Rynku Dnia Następnego), a od połowy 2024 r. – po cenie godzinowej zgodnej z obowiązującą taryfą dynamiczną.

REKLAMA

Nowy system rodzi potrzebę korzystania z usług agregatorów, których działania stabilizują cały proces dystrybucji energii. Ustawa OZE przewiduje ich rolę jako pośredników, którzy będą dbać o kupno nadmiarowej energii od prosumenta oraz o jej korzystną sprzedaż – tłumaczy Agnieszka Kozłowska-Korbicz, dyrektor ds. projektów strategicznych w Soltec.

Ponadto zmiana zasad rozliczania wymaga od prosumentów większej świadomości, zarówno w kwestii wyboru komponentów PV, jak i oferty spółki obrotu energii, która może przyspieszyć lub opóźnić zwrot z jego inwestycji.

Net-billing jest systemem, w którym duży nacisk stawiany jest na wzrost samowystarczalności właściciela instalacji PV poprzez rozbudowanie jej o magazyn energii. Jednak o ile oferta urządzeń pozwalających na wysoką autokonsumpcję energii jest przejrzysta, o tyle wybór spółki obrotu energią może wydać się skomplikowany.

Na co zwrócić uwagę wybierając operatora energii?

1. Czas gwarantowanych warunków umowy

Pojawiające się oferty na rynku obrotu energią kuszą korzyściami, ale często jedynie przez pierwsze dwa lata trwania umowy, zostawiając sobie otwartą furtkę do zmian po upływie tego czasu. Perspektywa taryfy dynamicznej, która ma wejść w życie w lipcu 2024 r., powstrzymuje wiele spółek przed wprowadzeniem długoletniej gwarancji stawki za energię.

Cena sprzedaży jest zmienna i zależy od cen rynkowych, jednak warto szukać ofert dających pewne warunki na wiele lat, np. gwarancję stałej różnicy między ceną sprzedaży a ceną kupna energii na cały okres trwania umowy. Jest to zabezpieczenie dla prosumenta przed niekorzystnymi zmianami warunków po upływie pierwszych dwóch lat zapewniających atrakcyjne ceny.

2. Cena sprzedaży i zakupu

Dotychczasowe rozliczenie 1:1 (a właściwie 1:0,8 lub 1:0,7) skończyło się wraz z nadejściem net-billingu. Wiele firm obracających energią nadal promuje swoje oferty hasłem „1:1”.  Przed podjęciem decyzji o współpracy warto poprosić usługodawcę o doprecyzowanie, co się za tym kryje. W większości przypadków „1:1” dotyczy wyłącznie cen netto (bez dystrybucji, kolorów i akcyzy). Różnica, którą musi pokryć spółka, żeby osiągnąć obiecane 1:1, jest ukrywana w pełnym koszcie instalacji, który ponosi klient.

Zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest stały spread, czyli niezmienny stosunek lub procent pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zakupu energii. W ten sposób prosument nie ponosi strat przy zawyżonych kosztach instalacji i rozlicza się z operatorem energii według przyjętego wzoru.

3. Ocena spółki: doświadczenie i skala działalności

Przed podpisaniem umowy dobrze jest poznać zaplecze firmy, aby mieć pewność, że jej sytuacja jest stabilna. Spółka, która od wielu lat utrzymuje się na rynku i przetrwała wielokrotne zmiany prawne, prawdopodobnie lepiej odnajdzie się w nowym systemie, niż firma o niewielkim stażu. Nawet jeśli początkowo proponuje korzystniejsze rozliczenie.

REKLAMA

4. Możliwość przekazania nadwyżki energii innemu punktowi poboru

Niektóre spółki już teraz oferują opcję przekazania nadwyżki wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energetycznej na inne punkty poboru energii. To bardzo korzystna opcja, szczególnie dla osób o niskim poziomie autokonsumpcji, które sporo tracą, nie wykorzystując znacznej części uzysku.

Energia wyprodukowana za pomocą instalacji PV może zasilić inną nieruchomość właściciela (np. domek letniskowy) lub inne gospodarstwo domowe wskazane przez prosumenta. To doskonały sposób na zwiększenie zużycia wyprodukowanej energii i osiągnięcie oszczędności, a tym samym zapewnienie instalacji wyższej rentowności.

5. Nadwyżka energii – co po 12 miesiącach?

W systemie net-meteringu prosument mógł odebrać wprowadzoną do sieci energię w ciągu 12 miesięcy bezpłatnie – jedynym kosztem, jaki ponosił, było 20-30% energii wyprodukowanej przez jego instalację. Sieć energetyczna była wówczas traktowana jak magazyn energii, bez potrzeby instalowania własnych baterii. W net-billingu istnieje możliwość odebrania nadwyżek po roku, ale w wymiarze nie większym niż 20%.

Wybierając SOE, warto dowiedzieć się, co proponuje, gdy odbiorca nie jest w stanie odebrać nadwyżek energii w ciągu 12 miesięcy. Korzystnymi dla prosumenta sposobami rozliczeń nadprodukcji jest forma pieniężna lub rolowanie nadwyżki na kolejne lata. Istnieje także opcja opłacenia z tych środków procesu dystrybucji. Niedopilnowanie tej kwestii będzie może skutkować utratą nadwyżek energii.

Opłacalność fotowoltaiki a net-billing

Wprowadzenie nowych zasad rozliczania się prosumentów nie tylko wywołało dyskusję o dalszej opłacalności inwestycji w PV, ale także było impulsem dla Polaków, aby zdążyć z podłączeniem instalacji przed 1 kwietnia. Przełożyło się to na rekordowy wynik pod względem przyrostu mocy w marcu oraz przekroczenie granicy miliona prosumentów w Polsce.

Kalkulator opłacalności, udostępniony za darmo przez firmę Soltec, jednoznacznie obrazuje, że inwestycja w prawidłowo dobraną instalację fotowoltaiczną wciąż jest opłacalna.

Agnieszka Kozłowska-Korbicz, dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Soltec

Zgodnie z zasadami net-billingu, nowy prosument sprzedaje energię taniej, a kupuje drożej. Jednakże patrząc na ceny giełdowe energii, które poszybowały w górę, widać wyraźnie, że ta różnica zaczyna się zacierać. Można wysnuć teorię, że im wyższe ceny energii, tym bardziej opłacalne dla nowych prosumentów – wyjaśnia Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

Obok wysokich cen energii, wybór korzystnej oferty operatora energii oraz położenie nacisku na wzrost autokonsumpcji są głównymi czynnikami przyspieszającymi zwrot z inwestycji.

– Dobrze wyedukowany prosument, świadomy zasad nowego systemu, będzie stawiał na niezależność energetyczną, co nieodzownie łączy się ze zwiększeniem autokonsumpcji. Istnieją bardzo skuteczne sposoby, aby ją podnieść: przede wszystkim wyposażenie instalacji w system magazynowania energii i pompę ciepła oraz wybór oferty dającej możliwość przekazywania nadwyżek innej nieruchomości. Dobrą metodą jest także wykorzystywanie energii na bieżąco np. ładowanie urządzeń oraz włączanie odbiorów jak pralka i zmywarka w słoneczny dzień, gdy instalacja pracuje najintensywniej – podsumowuje Agnieszka Kozłowska-Korbicz.

 

artykuł sponsorowany