PGE chce długoterminowego wsparcia przy budowie elektrowni jądrowej

PGE chce długoterminowego wsparcia przy budowie elektrowni jądrowej
RWE press

{więcej}W przedstawionej strategii grupy PGE na lata 2014-2020 napisano, że chociaż projekt budowy elektrowni atomowej jest kluczową inwestycją spółki, to z punktu widzenia finansowania projektu oraz interesu odbiorców konieczne jest wypracowanie długoterminowego systemu wsparcia tej inwestycji.

W swoim sprawozdaniu zarząd GK PGE stwierdził, że grupa będzie dążyć do dywersyfikowania swojego portfela wytwórczego poprzez realizację inwestycji w technologie niskoemisyjne, tj. kontynuując projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz inwestując w lądowe farmy wiatrowe. Podkreśla, że obydwie inicjatywy będą realizowane wyłącznie w modelach biznesowych zapewniających ich ekonomiczną przewidywalność.

Według przedstawicieli spółki niezbędne jest wypracowanie długoterminowego systemu wsparcia dla budowy elektrowni atomowej. Jak poinformowała Marzena Piszczek, wiceprezes PGE EJ 1, chociaż budowa elektrowni rozpocznie się dopiero w 2019 r., finansowanie inwestycji musi być zorganizowane w tym i przyszłym roku. 

REKLAMA
REKLAMA

PGE informuje, że inwestycja, jaką jest budowa elektrowni jądrowej w Polsce, potrzebuje finansowania na minimum 18 lat. Marzena Piszczek zwraca natomiast uwagę na łamach wnp.pl na spory dysonans między oczekiwaniami inwestora, a możliwościami rynku. Głównym problemem dotyczącym finansowania tejże inwestycji – jak informuje wiceprezes PGE –  jest to, że krajowy rynek obligacji oferuje okres maksymalnie 10 lat, natomiast międzynarodowy — maksymalnie 15 lat finansowania. Jednocześnie z analiz PGE wynika, że udział banków komercyjnych w projektach jądrowych nigdzie na świecie nie jest znaczący.
 
Z informacji podanych przez Marzenę Piszczek wynika, że znaczącą rolę w finansowaniu projektu będą miały najprawdopodobniej zagraniczne agencje kredytów eksportowych wspierające dostawców dla polskiego projektu.

Grupa PGE chce także, aby budowa elektrowni jądrowej była wspierana przez państwo. Spółka proponuje, aby były to kontrakty różnicowe lub gwarancje państwowe. 

gramwzielone.pl / wnp.pl