Dofinansowanie na kogenerację. Ruszył nabór wniosków

Dofinansowanie na kogenerację. Ruszył nabór wniosków
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Dzisiaj rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. To jeden z programów zakładających wsparcie inwestycji w energetyce, które zostaną sfinansowane ze środków przyznanych Polsce z Funduszu Modernizacyjnego.

Program dofinansowania na inwestycje w kogenerację „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki będzie można składać w trybie ciągłym do 16 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków.

REKLAMA

Program przewiduje wsparcie budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

1) ciepło odpadowe,

2) energię ze źródeł odnawialnych,

3) paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem uzupełniającym inwestycji w pkt 1 może być:

– przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);

REKLAMA

– magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana równolegle w ramach projektu. 

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 30 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. 

Wyłączone ze wsparcia są również instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania, jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

Nawet 100 proc. dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pożyczki, a w przypadku dotacji – do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Finansowanie programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego, z którego wspierane mają być także inwestycje m.in. w magazyny energii. Więcej na ten temat w artykule: Miliardy do wydania z Funduszu Modernizacji. Na co można dostać dofinansowanie?.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.