NFOŚiGW ma 3 mld zł na dofinansowanie spalarni odpadów

NFOŚiGW ma 3 mld zł na dofinansowanie spalarni odpadów
fot. Emmet/Pexels

Dodatkowe 2 mld zł z unijnego Funduszu Modernizacyjnego trafiło do puli środków, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na wsparcie budowy zakładów utylizacji odpadów. Celem programu dotacji i pożyczek jest nie tylko zagospodarowanie śmieci, ale też dywersyfikacja źródeł energii dla ciepłowni.

W ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) proponuje przedsiębiorcom wsparcie polegające na dofinansowaniu budowy, rozbudowy lub modernizacji już istniejących spalarni odpadów komunalnych, które mogą wytwarzać energię w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – po podłączeniu do sieci. Inicjatywa ta zakłada szersze wykorzystanie w Polsce „śmieciowych” paliw alternatywnych na cele energetyczne.

Nabór wniosków do trzeciej części ww. programu – określonej jako „Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” – ruszył 6 grudnia 2021 roku. Początkowy budżet wynosił 1 mld zł, teraz zwiększony został o kolejne 2 mld zł.

REKLAMA

– Skoro nie wszystkie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania, nader uzasadnione i potrzebne jest ich energetyczne wykorzystanie jako paliwa w instalacjach termicznego przekształcania – wyjaśnia Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW.

 Cieszy nas pozyskanie łącznie aż 3 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego na wspieranie inwestycji związanych z wykorzystaniem odpadów komunalnych do produkcji energii. Takie paliwo ma dużą wartość opałową i jest to najlepszy sposób spożytkowania odpadów, których nie da się poddać recyklingowi ani też, z uwagi na prawny zakaz, skierować na składowiska – mówi Dominik Bąk.

Czas do końca roku

Wnioski na tworzenie i modernizację instalacji gospodarowania odpadami przyjmowane są w trybie ciągłym. Graniczny termin ich składania ustalono na 31 grudnia 2022 roku.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji lub podwyżki. Dotacja może osiągnąć wartość do 50 proc. kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 100 mln zł. Pożyczka natomiast może pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – nie więcej niż 400 mln zł.

REKLAMA

Recykling odpadów w Polsce musi przyspieszyć

Zgodnie z unijnymi przepisami państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do osiągnięcia 65-proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do roku 2035.

Jak podawał Dominik Bąk, obecnie w Polsce wytwarza się rocznie około 14,5 mln ton odpadów komunalnych, z czego około 4,5 mln ton stanowią tzw. odpady resztkowe, nienadające się do powtórnego wykorzystania i recyklingu. Aktualne moce przetwórcze działających u nas instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) wynoszą 1,2 mln ton na rok, cementownie natomiast unieszkodliwiają około 1 mln ton odpadów rocznie.  

Dotychczas w ramach trzeciej części programu „Racjonalna gospodarka odpadami” do NFOŚiGW miało wpłynąć 10 wniosków o dofinansowanie na budowę lub rozbudowę spalarni odpadów. Szacowana wydajność instalacji objętych wnioskami wynosi 720 741 ton na rok.

Fundusz liczy jednak, że zwiększenie puli środków powoduje wzrost tej wartości i przyspieszenie inwestycji w instalacje spalania odpadów połączone z wytwarzaniem energii na potrzeby ciepłownictwa.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.