Opłata mocowa w 2023 roku. URE podał stawki

Opłata mocowa w 2023 roku. URE podał stawki

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podał wysokość opłaty mocowej na 2023 rok. Opłata mocowa jest doliczana do rachunków odbiorców końcowych i finansowane są z niej koszty utrzymania w pogotowiu elektrowni i zdolności redukcji poboru mocy, które mogą być aktywowane na wypadek ryzyka niedoboru mocy w systemie elektroenergetycznym.

Opłata mocowa została wprowadzona do rachunków za energię od stycznia 2021 roku, po wejściu w życie ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Jak przypomina Urząd Regulacji Energetyki (URE), głównym uzasadnieniem wdrożenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

To właśnie na URE spoczął obowiązek wyliczania i publikowania wysokości opłaty mocowej na każdy kolejny rok kalendarzowy.

REKLAMA

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2023 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator wziął pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2023 rok oraz koszty spółki Zarządca Rozliczeń SA.

Stawki na rok 2023

W przypadku odbiorców z grup G oraz C1 opłata mocowa jest podawana jako stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

O ile w tym roku najniższe zużycie energii na poziomie do 500 kWh oznaczało stawkę opłaty mocowej na poziomie 2,37 zł, o tyle w przyszłym roku przy takim zużyciu opłata wzrośnie, ale tylko o 0,01 zł miesięcznie.

Natomiast najwyższe zużycie energii elektrycznej, powyżej 2800 kWh, generuje w tym roku opłatę mocową wynoszącą 13,25 zł/miesiąc, a w przyszłym roku będzie to o 0,1 zł więcej.

Opłata mocowa w 2023 roku w zależności od rocznego zużycia energii (w nawiasie opłata mocowa z roku 2022) wyniesie:

  • poniżej 500 kWh – 2,38 zł (2,37 zł),
  • od 500 kWh do 1200 kWh – 5,72 zł (5,68 zł),
  • od 1200 kWh do 2800 kWh – 9,54 zł (9,46 zł),
  • powyżej 2800 kWh – 13,35 zł (13,25 zł).

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1024 zł/kWh (w stosunku do 0,1026 zł/kWh w 2022 roku).

Ogólny koszt rynku mocy, który jest przenoszony na odbiorców końcowych poprzez opłatę mocową, w 2021 roku wyniósł 5,5 mld zł. Natomiast wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2022 i na 2023 rok wynosi po około 5,3 mld zł.

Rafał Gawin, prezes URE, tłumaczy, że wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy.

REKLAMA

– Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią – komentuje prezes URE.

– Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej „płaskim” profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc. – dodaje Rafał Gawin.

Podział odbiorców

URE informuje, że do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej, oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania. 

Natomiast od 1 stycznia 2028 roku nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Zatem w 2023 roku z możliwości korygowania odpowiednim współczynnikiem bazowej stawki opłaty mocowej będą mogli skorzystać odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć (o napięciu wyższym niż 1 kV) oraz do sieci wysokich napięć.

Wrześniowy test

URE przypomina, że elektrownie i jednostki DSR (Demand Side Response) korzystające z kontraktów mocowych zostały aktywowane ostatnio 23 września z powodu braku odpowiedniej rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy w piątek 23 września w godzinach wieczornych na dwie godziny od 19:00 do 21:00.

Zgodnie z umowami w ramach obowiązków mocowych jednostki wytwórcze musiały dostarczyć odpowiedni poziom mocy w systemie, a jednostki DSR ograniczyły swoje zapotrzebowanie.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.