Oprogramowanie dla wspólnot energetycznych

Oprogramowanie dla wspólnot energetycznych
Tak powstawała architektura systemu dla wspólnot energetycznych

Dzisiaj nie wiemy jeszcze jak zakończy się kryzys energetyczny i klimatyczny. Czy źródła odnawialne, decentralizacja wytwarzania, demokratyzacja architektury i lokalne bilansowanie zwiększą bezpieczeństwo energetyczne i wpłyną na zmniejszenie cen energii? Nowe technologie i nowe regulacje prawne, w szczególności narodziny w Europie lokalnych wspólnot energetycznych, dają podstawę do umiarkowanego optymizmu.

Kluczowym ogniwem do taniej i czystej energetyki przyszłości jest software. Stworzona przez nas – nadal rozwijana – platforma informatyczna Watra Ledger służy do automatyzacji procesów biznesowych i technologicznych, w tym do monitorowania i rozliczania dostaw energii, zawierania umów elektronicznych i tokenizacji płatności.

Podstawę systemu tworzy technologia Hyperledger – blockchain zaprojektowany do zastosowań mobilnych, rozwijany przez Fundację Linuksa, wspieraną przez światowe koncerny IT. Cechą istotną platformy jest niskie zużycie energii.

REKLAMA

Jedną z istotnych innowacji, którą opanowaliśmy w trakcie rozwoju systemu, jest integracja sieci blockchain z relacyjną bazą danych. Dzięki temu system nie ma wad blockchain i oferuje zalety obu technologii: dobrą wydajność, elastyczność i pewność transakcji. Platforma informatyczna składa się z pakietu aplikacji, których celem jest automatyzacja procesów, pozwalająca usprawnić procesy obrotu, bilansowania i rozliczeń energii w ramach wspólnot energetycznych, w tym spółdzielni i klastrów.

Ponadto wspólnie z podwykonawcami możemy zaoferować kompletne rozwiązanie technologiczne wraz z magazynami litowo-jonowymi i magazynami ciepła. Główne elementy platformy zostały wykonane przez zespół naszych programistów i działają na serwerach w chmurze jako Proof of Concept, inne możemy zrealizować w ramach kastomizacji według indywidualnych potrzeb odbiorcy.

Moduły dla wspólnot energetycznych

Lista modułów oprogramowania, które naszym zdaniem powinny działać jako jednolity system operacyjny wspólnot energetycznych:

• Aplikacja prognozująca podaż, popyt i ceny energii;
• Aplikacja umożliwiająca zawieranie umów elektronicznych z zaawansowanym podpisem elektronicznym przez internet, umożliwiająca odpowiedzialne bilansowanie energii w spółdzielniach i klastrach;
• Zapisy w rozproszonym rejestrze bloków przepływów energii odczytywanych z liczników, podliczników lub z baz danych OSD w celach dowodowych, rozliczeniowych i sterowania bilansowaniem;
• Agent software współpracujący z aplikacjami, wykorzystujący infrastrukturę klucza publicznego blockchain do działań autonomicznych i do zawierania transakcji w imieniu właściciela;
• Aplikacja umożliwiająca automatyzację procesów płatności, poprzez tokenizację lub clearing wymiany towarów i usług w ramach spółdzielni i lokalnych wspólnot;
• Automatyczne wystawianie i wysyłanie faktur;
• Aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie głosowań, w tym walnego zgromadzenia spółdzielni i podejmowania decyzji i uchwał w trybie zdalnym;
• Aplikacja monitorująca w trybie 1-minutowym stan wybranych elementów sieci elektroenergetycznej w zadanych interwalach czasowych i alarmująca o zagrożeniach lub sytuacjach wymagających interwencji człowieka;
• Instalacja magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła jako narzędzia optymalnego bilansowania energii we wspólnotach energetycznych.

Projekty pilotażowe i dotacje

REKLAMA

W związku z tym, że zarówno technologia jak i regulacje prawne oraz formy organizacyjne powstających wspólnot mają charakter innowacyjny, proponujemy potencjalnym odbiorcom technologii i partnerom przeprowadzenie pilotaży postulowanego rozwiązania i współpracy przy składaniu wniosków dotacyjnych.

Istotna część przedstawionych modułów platformy została już przez nas stworzona i wymaga jedynie kastomizacji, a więc przystosowania do realnych warunków i przetestowania w ramach nowej organizacji spółdzielni czy klastra. Inne moduły możemy stworzyć na podstawie uzgodnionych propozycji użytkowników.

Pilotaże stosuje się, gdy nikt wcześniej nie stosował danej technologii i formy organizacji, a jej funkcjonowanie jest powiązane z innymi ważnymi systemami i oczekiwaniami społecznymi. Chodzi tu o sprawdzenie, czy proponowana decentralizacja produkcji, bilansowania i rozliczeń systemów energetycznych przyniesie oczekiwany skutek, jakie będą rzeczywiste koszty dla wspólnoty, jakie są zalety oraz ryzyka niepowodzenia projektu.

Wdrożenia tego typu mają na celu dopracowanie systemu zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym, przeprowadzenie testów, jak i zrozumienie rzeczywistych potrzeb użytkowników. Zapraszamy więc grupy i komitety organizacyjne wspólnot energetycznych do współpracy.

Więcej informacji na temat warunków zakładania i działania spółdzielni energetycznych: www.yodiss.pl

Kontakt:
Yonix Digital Systems Sp. z o. o.
ul. Adama Bochenka 12C/LU 1
30-693 Kraków
Tel. +48 502249999
info@yodiss.pl


artykuł sponsorowany