Zmiany dla producentów energii odnawialnej w zakresie akcyzy

Zmiany dla producentów energii odnawialnej w zakresie akcyzy
Unsplash

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy mają spowodować zmniejszenie formalności w zakresie prowadzenia ewidencji przez wytwórców energii odnawialnej w instalacjach o mocy do 1 MW.

Ministerstwo Finansów, które jest autorem projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, zapewnia, że zmiany wprowadzane w przepisach o ewidencjach wyrobów akcyzowych dotyczące energii elektrycznej wpłyną na ograniczenie ilości dokumentacji prowadzonej przez podmioty produkujące energię elektryczną z generatorów do 1 MW i zużywające ją na miejscu. Ponadto doprecyzowanie sposobu określania wytworzonego wolumenu energii w ewidencji energii elektrycznej wytwarzanej z OZE ma ułatwić realizację obowiązku prowadzenia ewidencji tym wytwórcom, wobec których obowiązek dokumentacyjny zostanie utrzymany.

Projekt ustawy przyjętej wczoraj przez Radę Ministrów zakłada, że podmioty produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez te podmioty, nie będą musiały wykazywać w deklaracjach podatkowych ilości zużytej energii elektrycznej i zwolnionej z akcyzy.

REKLAMA

Zmiany dla jednostek samorządowych

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego (JST) łączna moc generatorów produkujących energię z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy o OZE ma być ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych JST.

Z nowych przepisów skorzystają także JST produkujące energię elektryczną np. z paneli fotowoltaicznych w podlegających im jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola), gdy łączna moc generatorów liczona odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych nie przekroczy 1 MW.

 

Jak tłumaczy resort finansów, w praktyce podatnicy posiadający np. instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy do 1 MW nie będą zobligowani do składania deklaracji podatkowych – podczas gdy obecnie z takiego wyłączenia korzystają tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

REKLAMA

Zwolnienie ze zgłoszenia do CRPA

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada wyłączenie z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) jednostek samorządu terytorialnego, które produkują energię elektryczną z OZE w rozumieniu przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii w różnych jednostkach organizacyjnych – z zastosowaniem zasady ustalania łącznej mocy generatorów odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych.

W praktyce ma to oznaczać, że JST produkująca energię elektryczną np. z paneli fotowoltaicznych w podlegających jej jednostkach organizacyjnych zostanie zwolniona z obowiązku zgłoszenia do CRPA, gdy łączna moc generatorów liczona odrębnie dla każdej z tych jednostek organizacyjnych nie przekroczy 1 MW.

Zwolnienie obejmie utworzone przez JST samorządowe jednostki budżetowe lub samorządowe zakłady budżetowe oraz urząd gminy, starostwo powiatowe i urząd marszałkowski.

Ministerstwo Finansów zastrzega przy tym, że zwolnieniem zostaną objęte tylko te JST, które podlegają centralizacji rozliczeń w zakresie VAT-u: urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski, utworzone przez JST (związki JST) samorządowe jednostki budżetowe oraz utworzone przez JST (związki JST) samorządowe zakłady budżetowe.

Jak liczyć energię

Autorzy projektu nowelizacji wprowadzili do niej również przepisy mające rozwiązać problem określania do celów podatkowych wolumenu wyprodukowanej energii w przypadku braku urządzeń pomiarowych – na podstawie współczynnikowo określonego poziomu poboru energii przez poszczególne urządzenia, wskazanego w dokumentacji podatnika.

W przypadku energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii przy braku urządzeń pomiarowych pozwalających na precyzyjne określenie ilości energii prowadzący ewidencję ma określać ilości szacunkowe, uwzględniając informacje podane na tabliczce znamionowej instalacji albo – w przypadku jej braku – moc znamionową czynną zespołu prądotwórczego określoną przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.