Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata on-line

Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata on-line
Natesh Ramasamy, flickr cc

{więcej}28 maja 2014 roku o godz. 11.00 zapraszamy na debatę „Energetyka rozproszona – w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery”.

Punktem wyjścia debaty jest przekonanie, że energetyka rozproszona może rozwiązać wiele problemów dnia dzisiejszego. Dotyczą one trzech kluczowych obszarów: gospodarki, środowiska i społeczeństwa. Po pierwsze, może stać się motorem napędowym rozwoju gospodarczego i innowacyjności polskiej gospodarki. Po drugie, jest szansą uzupełnienia powoli zmniejszającego się udziału polskiego węgla, zwłaszcza w kontekście rosnącego importu surowca i spadku krajowego wydobycia.

W debacie wezmą udział:
– Mariusz Wójcik z Fundacji na rzecz Zrównoważonej Energetyki
– prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej,
– dr Włodzimierz Grochal z Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
– dr Wojciech Szymalski z Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
– Katarzyna Motak, prezes Związku Pracodawców „Forum Energetyki Odnawialnej”,
– aweł Bartoszewski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

REKLAMA

Debatę poprowadzi Paweł Sulik, dziennikarz radia TOK FM.

REKLAMA

Rozwój energetyki prosumenckiej stanowi szansę redukcji kosztów i dodatkowego przychodu w gospodarstwach domowych, tworząc tym samym podwaliny pod energetykę obywatelską. A wreszcie jest sposobem na realizowanie polityki klimatycznej, w tym celów redukcyjnych CO2.

Nic jednak nie może się wydarzyć bez istotnych zmian w świadomości społecznej, w tym m.in.: wzrostu akceptacji społecznej dla ponoszenia wyższych kosztów do czasu osiągnięcia pełnej konkurencyjności przez technologie rozproszone, wzrostu akceptacji społecznej dla OZE ingerujących m.in. w krajobraz, wzrostu świadomości obywateli jako potencjalnych producentów energii.

Pytania, na które rozmówcy będą poszukiwać odpowiedzi:
– Czy energetyka rozproszona może zwiększyć w sposób istotny bezpieczeństwo energetyczne kraju?
– Które technologie związane z energetyką rozproszoną mają największą szansę rozwoju i wpływu na Polską gospodarkę, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój krajowego przemysłu?
– Jakie działania są niezbędne w celu upowszechnienia energetyki rozproszonej np. rozwój inteligentnych sieci, systemy magazynowania?
– Czy obecny system zachęt dla prosumentów (net metering, program ”Prosument” NFOŚiGW) pozwoli osiągnąć masę krytyczną dla mikroinstalacji? Jakie zmiany są niezbędne?
– Czy energetyka rozproszona może zapewnić odpowiedni poziom redukcji CO2
, by wypełnić obecne i przyszłe cele unijne?

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na stronie www.chronmyklimat.pl/debata

chronmyklimat.pl