Tauron wytworzył mniej zielonej energii, ale EBITDA w OZE w górę

Tauron wytworzył mniej zielonej energii, ale EBITDA w OZE w górę
Tauron

W pierwszych trzech kwartałach tego roku Tauron wytworzył mniej energii odnawialnej niż w zeszłym roku, jednak dzięki wzrostowi cen energii EBITDA jego segmentu OZE wyraźnie wzrosła. Ostatni kwartał Tauron zakończył na poziomie całej grupy stratą.  

W trzecim kwartale 2022 roku Tauron wytworzył ze źródeł odnawialnych 0,28 TWh energii elektrycznej, co oznacza spadek o 18 proc. w porównaniu do produkcji z trzeciego kwartału zeszłego roku.

W sumie w pierwszych trzech kwartałach br. generacja zielonej energii w Tauronie wyniosła 1,2 TWh i była niższa o 2 proc. w porównaniu do produkcji z analogicznego okresu zeszłego roku. W tym produkcja energii z farm wiatrowych, wodnych i fotowoltaicznych wyniosła 0,93 TWh i była niższa o 0,01 TWh r/r. Do tego produkcja energii z biomasy osiągnęła wartość 0,28 TWh i była niższa o 0,02 TWh r/r.

REKLAMA

Niższa generacja z OZE nie przeszkodziła Tauronowi w wyraźnym zwiększeniu wyniku EBITDA w jego segmencie OZE, który wzrósł o 52 proc. r/r.

EBITDA segmentu energetyki odnawialnej za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 382 mln zł i była niższa od wyniku EBITDA segmentów: Wytwarzanie (668 mln zł) i Sprzedaż (509 mln zł), ale przekroczyła wyniki segmentów: Dystrybucja (349 mln zł) oraz Wydobycie (271 mln zł).

Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE na dzień 30 września była o 44 MW wyższa wobec mocy z końca poprzedniego kwartału. To efekt oddania do eksploatacji farmy fotowoltaicznej Choszczno II o mocy 8 MW, farmy wiatrowej Piotrków o mocy 30 MW oraz farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW.

Na koniec września Tauron posiadał 11 farm wiatrowych o mocy 417 MW, 34 elektrownie wodne o mocy 133 MW oraz dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 19 MW.

Strata w trzecim kwartale  

Wzrost wyniku EBITDA w segmencie energetyki odnawialnej nie pomógł w poprawie ogólnej rentowności Taurona.

REKLAMA

EBITDA na poziomie całej grupy wyniosła w trzecim kwartale 495 mln zł i była niższa o 37 proc. r/r. EBITDA za pierwsze trzy kwartały wyniosła 2846 mln zł (spadek o 23 proc. r/r).

W trzecim kwartale Tauron miał 232 mln zł straty netto wobec zysku 115 mln zł przed rokiem. W pierwszych trzech kwartałach grupa miała 397 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 20 proc. w porównaniu z zyskiem z analogicznego kwartału zeszłego roku.

W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2022 roku Grupa Kapitałowa Tauron wypracowała 26,8 mld zł przychodów, czyli o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Jak tłumaczy Tauron, wpłynęły na to m.in. wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2, usług dystrybucyjnych, gazu i węgla.

W sumie w okresie od pierwszego do trzeiego kwartału 2022 roku Grupa Tauron wyprodukowała 11,1 TWh energii elektrycznej, czyli o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W pierwszych trzech kwartałach br. wolumen dystrybucji Grupy Tauron wyniósł 40,31 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej r/r, a usługi dystrybucyjne były świadczone na rzecz 5,82 mln odbiorców. W analogicznym okresie 2021 roku segment Dystrybucja dostarczył 40,06 TWh energii elektrycznej do 5,76 mln odbiorców.

– Wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w ciągu dziewięciu miesięcy 2022 roku pozostawały pod presją dynamicznej sytuacji na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i rosnących cen tego paliwa. Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki miały także postoje bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co skutkowało koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez grupę kontraktów – mówi Krzysztof Surma, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. Finansów.

– Grupa Tauron intensywnie pracuje nad transformacją swojej działalności zgodnie z założeniami strategicznymi Zielonego Zwrotu. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy ze Skarbem Państwa umowę przybliżającą nas do zakończenia – z końcem tego roku – procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z grupy, zakończyliśmy budowę dwóch farm wiatrowych oraz kupiliśmy projekty OZE do dewelopmentu o mocy około 70 MW – komentuje Paweł Szczeszek, prezes Tauron Polska Energia.

– Dodatkowo na etapie zaawansowanych analiz mamy kilkanaście projektów OZE o łącznej mocy około 600 MW. Zgodnie z naszą strategią do 2025 roku chcemy dysponować 1600 MW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w perspektywie 2030 roku – 3700 MW. Będzie to wówczas stanowić około 80 proc. łącznych mocy wytwórczych grupy – dodaje Paweł Szczeszek.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.