Ceny energii w 2023 r. – szkolenie

Ceny energii w 2023 r. - szkolenie
Fotolia

Zapraszamy na szkolenia dotyczące najbardziej głośnych tematów obecnie na rynku dotyczące m.in. nowej ustawy o maksymalnych cenach energii, rozporządzenia w sprawie sposobu obliczania limitu ceny, rekompensatach oraz odpisu na fundusz.

Szkolenia prowadzi wiodący ekspert na rynku, radca prawny, wieloletni pracownik URE. Poniżej szczegóły szkoleń.

Maksymalne ceny sprzedaży energii elektrycznej w 2023 roku dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych podmiotów użyteczności publicznej.  Nowy system rekompensat. Rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

REKLAMA

  • 30 listopada 2022 r. – stacjonarnie Warszawa
  • 5 grudnia 2022 r. – on-line

Program

8.30-9.00 Logowanie uczestników
9.00-9.20 Stosowane ceny sprzedaży energii w 2023 r. z obiorcami uprawnionymi.
9.20-10.00 Katalog odbiorców uprawnianych.
10.00-10.30 Rekompensaty. Rodzaje rozliczeń.
10.30-11.00 Cena maksymalna, cena odniesienia, cena referencyjna, cena umowna. Zasady stosowania oraz ich ustalania.
11.00-11.15 Przerwa
11.15-11.30 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych i wymogi składanych oświadczeń.
11.30-11.45 Zaliczki. Elementy wniosku o jej wypłatę.
11.45-12.15 Zasady rozliczania rekompensat.
12.15-12.30 Przerwa
12.30-13.30 Odpis na Fundusz. Specyfika nowej regulacji.
– Rodzaje wytwórców polegających obowiązkowi. Wyłączenia. Zasady ustalania odpisu.
– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia
13.30-14.00 Kary pieniężne. Zasady odpowiedzialności
14.00-14.15 Szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.
14.15-15.15 Rozporządzenia:
– w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.
– w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
15.15-15.40 Likwidacja obliga giełdowego
15.40-16.00 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia.

Prowadzący: Radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawianego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).


Szczegóły szkolenia w dniu 30 listopada 2022 r. (stacjonarnie Warszawa)

Pobierz formularz zgłoszeniowy

REKLAMA

 

Szczegóły szkolenia w dniu 5 grudnia 2022 r. (on-line)

Pobierz formularz zgłoszeniowy


Kontakt i rejestracja
EUROCON
tel. 22 631 22 81
tel. kom. 503 123 570
e-mail: biuro@euro-con.pl

 

 

artykuł sponsorowany