Dodatkowi wytwórcy energii z OZE zostaną objęci maksymalną ceną

Dodatkowi wytwórcy energii z OZE zostaną objęci maksymalną ceną
Unsplash

W procedowanej w Sejmie ustawie o ochronie odbiorców gazu pojawiły się dodatkowe przepisy dla sektora energetyki odnawialnej. Jeśli zostaną uchwalone, wybrani producenci energii odnawialnej, którzy wcześniej mogli liczyć na zwolnienie z ograniczenia przychodów ze sprzedaży energii, teraz będą podlegać zapisom ustawy o maksymalnej cenie energii.

Przyjęta kilka tygodni temu przez Sejm ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku zakłada wprowadzenie maksymalnych przychodów za energię, którą będą mogli uzyskać wytwórcy energii elektrycznej.

Maksymalne stawki za energię mają objąć m.in. wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, ale nie wszystkich. Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm z maksymalnej ceny zwolnieni mieli być właściciele instalacji o mocy do 1 MW czy rozliczający się w systemach wsparcia – w ramach mechanizmu aukcyjnego oraz systemów FiT/FiP.

REKLAMA

Maksymalne stawki miały natomiast objąć wytwórców energii korzystających z systemu zielonych certyfikatów bądź sprzedających energię na podstawie korporacyjnych umów PPA.

Tymczasem w projekcie ustawy o ochronie odbiorców gazu, która ma być w trybie pilnym procedowana w Sejmie, pojawiły się regulacje zmieniające sytuację najmniejszych wytwórców energii odnawialnej w kontekście zwolnienia z maksymalnej ceny za energię.

Co się zmieni?

Pierwotnie przyjęto, że zwolnienie obejmie wytwórców z instalacji o mocy do 1 MW, przy czym decydująca była moc w punkcie przyłączenia danej instalacji. Teraz jednak regulacje wprowadzone do projektu ustawy gazowej zmieniają ten stan rzeczy i pod uwagę ma być brana nie moc instalacji w punkcie przyłączenia, ale suma mocy instalacji należących do jednego wytwórcy.

W efekcie właściciel np. dwóch elektrowni wiatrowych o mocy po 600 kW, którego wcześniej nie objęłaby ustawa cenowa, po zmianie, mając zainstalowane w sumie 1200 kW, zacznie podlegać ograniczeniom cenowym – o ile ustawa o ochronie odbiorców gazu zostanie uchwalona przez parlament w proponowanym kształcie.

REKLAMA

Kto straci?

Jeśli przepisy zawarte w obecnym projekcie ustawy o ochronie odbiorców gazu zostaną przyjęte, może to pogorszyć sytuację finansową najmniejszych wytwórców energii odnawialnej, którzy posiadają starsze instalacje o mniejszych mocach.

Nowe prawo może uderzyć w szczególności w sporą grupę właścicieli mniejszych elektrowni wiatrowych, którzy wcześniej – z powodu obowiązywania ustawy odległościowej – nie mogli zmodernizować swoich instalacji i zastosować nowych i efektywniejszych turbin o większej mocy, a dodatkowo w ostatnim czasie musieli liczyć się z wyraźnym wzrostem kosztów eksploatacyjnych.

Jakie ceny maksymalne?

W ustawie przyjętej przez Sejm nie pojawiły się zapisy określające maksymalne ceny dla wytwórców w zależności od wykorzystywanej technologii produkcji energii. Regulacje takie zawiera wydane na podstawie ustawy rozporządzenie, z którego wynika, że przychody właścicieli elektrowni wiatrowych będą mogły wynieść maksymalnie 295 zł/MWh, a przychody wytwórców energii z fotowoltaiki będą sięgać 350 zł/MWh.

Przychody ze sprzedaży energii uzyskane ponad te poziomy wytwórcy objęci ustawą cenową będą musieli przekazywać na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Z uzyskanych z tego tytułu wpływów mają być finansowane mechanizmy chroniące odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii.

Dodatkowe zamieszanie na rynku energetyki odnawialnej wywołuje zniesienie obliga handlu energią na Towarowej Giełdzie Energii i niepewność co do tego, jaki będzie miało to wpływ na ceny energii na rynku hurtowym.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.