Spółdzielnie energetyczne doczekają się zmian w prawie

Spółdzielnie energetyczne doczekają się zmian w prawie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Koncepcja spółdzielni energetycznych funkcjonuje w ustawie o odnawialnych źródłach energii od dłuższego czasu, jednak cieszy się ona marginalnym zainteresowaniem inwestorów. Ten stan rzeczy chce zmienić Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które przygotowało propozycje zmian w zasadach działania tego rodzaju podmiotów.

Aktualna koncepcja spółdzielni energetycznych została wprowadzona do ustawy o odnawialnych źródeł energii w wyniku nowelizacji uchwalonej przez Sejm w połowie 2019 roku.

Według obowiązujących przepisów łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE działających w ramach spółdzielni energetycznej ma umożliwiać pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni i jej członków i nie powinna przekraczać 10 MWe. Łączna moc cieplna jednostek wytwórczych nie powinna przekraczać 30 MWt, a wydajność instalacji biogazowych powinna być mniejsza niż 40 mln m3 w skali roku.

REKLAMA

Dodatkowe warunki, które musi spełniać spółdzielnia energetyczna, to m.in. prowadzenie działalności na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej, a także liczba członków nieprzekraczająca 1000.

Zachęty nie zadziałały 

Podstawową zachętą do tworzenia spółdzielni energetycznych, która została zawarta w ustawie o odnawialnych źródeł energii, jest objęcie ich prosumenckim systemem rozliczeń w formie opustów ze współczynnikiem na poziomie 1:0,6.

Koncepcja spółdzielni energetycznych nie cieszy się jednak zainteresowaniem rynku, a do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zostały wpisane dotąd tylko dwa tego rodzaju podmioty.

Pierwszy – Spółdzielnia Energetyczna EISALL – działa na terenie mazowieckich gmin Raszyn, Michałowice i Nadarzyn, a na jej potencjał wytwórczy składają się dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy 10 kW każda.

Druga spółdzielnia wpisana do rejestru KOWR – Spółdzielnia Energetyczna Nasza Energia – obejmuje śląskie gminy Mszana, Godów i Świerklany, a w jej skład wchodzi pięć instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 32 kW.  

REKLAMA

Pora na nowe regulacje

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło uwagę na znikomą liczbę działających w Polsce spółdzielni energetycznych i postanowiło przygotować nowe przepisy, aby zachęcić do ich tworzenia.

Propozycje rozwiązań w tym zakresie wypracował zespół ekspertów powołany z inicjatywy wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Rozwiązania, które zaproponował zespół, zakładają m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków spółdzileni energetycznych, a także doprecyzowanie zasad zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Propozycje legislacyjne resortu rolnictwa mają być też odpowiedzią na zidentyfikowane problemy z przyłączeniem instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnie energetyczne z przedsiębiorstwami energetycznymi.

– W Niemczech działa ponad 1000 spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500. Dlatego chcemy zmienić regulacje dotyczące spółdzielni energetycznej – po to, aby rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty działające na obszarach wiejskich mogły efektywniej tworzyć partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki – zapewnia Janusz Kowalski.

Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że w najbliższych czasie propozycje legislacyjne dotyczące spółdzielni energetycznych będą konsultowane z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Więcej o zasadach działania spółdzielni energetycznych i o pierwszym tego rodzaju podmiocie w Polsce w artykule: Powstała pierwsza w Polsce spółdzielnia energetyczna.

 redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.