Zmalał udział OZE w konsumpcji energii w Polsce

Zmalał udział OZE w konsumpcji energii w Polsce
Unsplash

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dziś dane na temat udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii w 2021 roku. Udział OZE w ubiegłym roku okazał się niższy niż w roku 2020. Na ten wynik wpłynął spadek konsumpcji zielonej energii w ciepłownictwie i transporcie. W 2021 roku wzrósł natomiast udział energetyki odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej.

W 2020 roku Polska przekroczyła – według wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego – poziom udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii, do którego osiągnięcia byliśmy zobowiązani na rok 2020, zgodnie z ustaleniami na forum Unii Europejskiej. Wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł wówczas 16,13 proc., podczas gdy na forum UE zobowiązaliśmy się do osiągnięcia poziomu 15 proc.

Dzisiaj GUS podał informacje o konsumpcji energii odnawialnej w krajowym zużyciu energii za rok 2021. Okazał się on niższy od poziomu z wcześniejszego roku i wyniósł 15,62 proc., natomiast był wyższy od zanotowanego przed 2020 rokiem – w 2019 roku udział OZE wyniósł 15,38 proc., a w roku 2018 było to 14,94 proc.

REKLAMA

Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce w latach 2009–2021 (proc.)

źródło: GUS

Więcej OZE w elektroenergetyce, mniej w ciepłownictwie i transporcie

Na ogólny krajowy udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto składa się udział zielonej energii w: 1) elektroenergetyce, 2) ciepłownictwie i chłodnictwie, 3) transporcie.

W elektroenergetyce udział OZE w 2021 roku wzrósł do 17,17 proc. z poziomu 16,24 proc. w roku 2020 oraz 14,26 proc. w roku 2019.

Główny Urząd Statystyczny ocenia, że czynnikiem, który wpłynął na zwiększenie udziału OZE w elektroenergetyce, był wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto (o 8,6 proc.) przy jednoczesnym zwiększeniu końcowego zużycia energii elektrycznej brutto (o 5,4 proc.).

REKLAMA

W ciepłownictwie i chłodnictwie udział energii odnawialnej w 2021 roku spadł do 21,02 proc. z poziomu 22,14 proc. w roku 2020 oraz 22 proc. w roku 2019.

Według GUS czynnikiem, który wpłynął na spadek wskaźnika dla ciepłownictwa, było mniejsze końcowe zużycie energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie (o 0,6 proc.) przy wzroście całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie (o 5,1 proc.).

Natomiast w transporcie udział OZE w ubiegłym roku spadł do 5,66 proc. z poziomu 6,58 proc. w roku 2020 oraz 6,2 proc. w roku 2019.

Jak tłumaczy GUS, na spadek wartości wskaźnika w transporcie wpłynęła zmiana sposobu jego obliczania, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001. Przy zastosowaniu obecnie obowiązującej metodologii dla danych za rok 2020 zanotowany zostałby spadek w 2021 roku o 0,11 pkt proc.

Tymczasem cel, jeśli chodzi o udział OZE w transporcie dla Polski na rok 2030 – zgodnie z obecnymi unijnymi regulacjami – zakłada osiągnięcie przez nasz kraj poziomu przynajmniej 14 proc.

Udział OZE w: 1) elektroenergetyce, 2) ciepłownictwie i chłodnictwie, 3) transporcie w latach 2009-2021 (proc.)

źródło: GUS


redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.