URE podało, ile zapłacimy za energię elektryczną w 2023 roku

URE podało, ile zapłacimy za energię elektryczną w 2023 roku
fot. URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu i pięciu największym spółkom dystrybucyjnym. Taryfy dystrybucyjne zatwierdzane są dla odbiorców ze wszystkich grup taryfowych, także dla biznesu i przemysłu.

Na stronach URE podane zostały taryfy na sprzedaż energii elektrycznej zatwierdzone przez prezesa URE czterem tzw. sprzedawcom z urzędu (PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea i Energa Obrót) oraz jednemu dodatkowemu, który w tym roku musiał wyjątkowo przedstawić taryfę do zatwierdzenia na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Jest to Tauron Sprzedaż GZE – jedna z firm pełniących funkcję sprzedawcy z urzędu, która dotychczas była zwolniona z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia.

Ponadto regulator zatwierdził również taryfy pięciu największym dystrybutorom energii (OSD), którymi są: PGE, Tauron, Enea, Energa i Stoen Operator. Te taryfy dotyczą odbiorców ze wszystkich grup taryfowych.

REKLAMA

Szczególne rozliczenia w 2023 roku

Niestabilna sytuacja na rynkach surowców spowodowała wprowadzenie rozwiązań, które mają chronić w 2023 roku odbiorców uprawnionych, w tym zwłaszcza gospodarstwa domowe, przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej. Mimo to regulator, jak deklaruje URE, nadal musi prowadzić postępowania taryfowe. Zatwierdzone przez prezesa URE taryfy, nawet jeśli nie będą obowiązywały wprost odbiorców w gospodarstwach domowych, mają pokazać uzasadnione koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne.

– Tegoroczne taryfy, kalkulowane tak jak zawsze w oparciu o kategorię kosztów uzasadnionych, będą stanowiły podstawę do obliczenia poziomu i wypłaty rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym – zaznacza Rafał Gawin, prezes URE.

W nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia (2 tys. kWh, 2,6 tys. kWh, 3 tys. kWh) zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 roku (szczegóły w artykule: Zamrożenie cen energii. Prezydent podpisał ustawę). Ponadto za zużycie energii ponad te wielkości sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh (cena z akcyzą – 0,698 zł/kWh).

Także stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych zostały zamrożone do ww. limitów zużycia.

Jak zmienią się rachunki za energię w przyszłym roku

Jeżeli odbiorca w gospodarstwie domowym zużyje w ciągu roku więcej energii niż wskazane wyżej limity zużycia, to za każdą kilowatogodzinę dostarczoną ponad limit będą obowiązywały stawki opłat dystrybucyjnych zgodne z zatwierdzonymi przez prezesa URE taryfami operatorów na 2023 rok.

Urząd przygotował wyliczenia pokazujące zmiany w rachunku za energię w skali miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 (stała cena energii w cyklu dobowym, głównie odbiorcy indywidualni i gospodarstwa domowe).

Tabela 1. Procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną w skali jednego miesiąca dla odbiorców w grupach taryfowych G11 przy rocznym zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh po przekroczeniu maksymalnego zużycia określonego w ustawie(1)

 

(1) Tabela nie zawiera wartości odnoszących się do przedsiębiorstw Stoen Operator oraz E.ON ze względu na brak zatwierdzenia do chwili obecnej taryfy przedsiębiorstwa E.ON.

*Łączne skutki dla odbiorców PGE Dystrybucja i Tauron Dystrybucja podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw.

źródło: URE

REKLAMA

Jak podaje URE, rosnąca od wielu miesięcy cena energii elektrycznej jest skutkiem niestabilnej sytuacji na rynkach surowców, przede wszystkim gazu i węgla, która przekłada się na wysokie ceny prądu w obrocie hurtowym. Natomiast najważniejszymi czynnikami wpływającymi na wzrost taryf w sektorze dystrybucji są:

  • wysokie koszty zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat sieciowych,
  • wzrost taryfy operatora systemu przesyłowego, czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
  • rosnąca inflacja,
  • inwestycje w rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych.

Poniższa tabela przedstawia zmiany cen i stawek opłat za energię w taryfach zatwierdzonych przez URE na rok 2023.

Tabela 2. Zmiany średnich cen i stawek opłat za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2023 rok taryfach tzw. sprzedawców z urzędu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD)

 

* Zmiana średniej ceny w obrocie dla Tauron Sprzedaż GZE, tj. przedsiębiorstwa zwolnionego dotychczas z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia, została wyliczona przy uwzględnieniu średniej ceny wynikającej z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 24 października 2022 roku nr 46/2022 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych taryfach z uwzględnieniem stref czasowych na 2022 rok.

źródło: URE

Co znajduje się w nowej taryfie?

Jak podaje URE, w treści taryf sprzedawców z urzędu na sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców w gospodarstwach domowych, jak i taryf dystrybutorów energii elektrycznej zatwierdzonych 17 grudnia br. przez prezesa URE zawarte zostały informacje dotyczące zarówno cen energii i stawek dystrybucyjnych na 2023 rok, jak i tych obowiązujących w roku 2022.

Dla odbiorcy ważne jest, że od stycznia przyszłego roku – do określonego w przepisach rocznego limitu zużycia energii elektrycznej – będą go obowiązywały ceny i stawki zgodne z taryfami stosowanymi 1 stycznia 2022 roku.

Z treścią zatwierdzonych taryf można się zapoznać na stronie internetowej URE. (Wszystkie ceny i stawki opłat zatwierdzane i podawane przez regulatora są cenami i stawkami netto).

Kampania społeczna resortu klimatu i URE

Rozwiązania osłonowe wprowadzone przez ustawodawcę – dotyczące zamrożenia cen sprzedaży i stawek dystrybucji – dotyczą określonych poziomów rocznego zużycia energii elektrycznej. Jak podaje URE, w Polsce mamy 15,5 mln odbiorców w gospodarstwach domowych. Według danych pochodzących z taryf zatwierdzanych przez regulatora średnie zużycie w grupie G w 2021 roku wynosiło 2 tys. kWh.

Wśród odbiorców indywidualnych najliczniejszą grupę – prawie 87-proc. (około 13,5 mln użytkowników) – stanowi grupa G11, czyli ze stałą ceną energii w cyklu dobowym. W tej grupie średnie roczne zużycie energii elektrycznej ma wynosić 1,8 tys. kWh.

Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i Urząd Regulacji Energetyki starają się zachęcić Polaków do oszczędzania prądu, by nie przekroczyli ustawowych progów. Informacje na temat tego tego, co zrobić, by zminimalizować wydatki na prąd, podawane są w ramach kampanii społecznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska – „Oszczędzamy energię”

Partnerem kampanii jest URE. Urząd publikuje informacje o tym, jak oszczędzać energię, także na swoim Twitterze.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.