Lerta zapewniła sobie prawie 64 mln zł przychodów w aukcji mocy

Lerta zapewniła sobie prawie 64 mln zł przychodów w aukcji mocy
fot. YouTube/Lerta

Spółka z grupy Photon Energy – Lerta – zakontraktowała 157 MW mocy w aukcji głównej na rok 2027, organizowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W planach ma zwiększenie obsługiwanego portfela mocy DSR w Polsce do 600 MW w 2027 roku.

Photon Energy poinformował, że jego spółka zależna – Lerta JRM (należąca do Grupy Lerta) – odniosła sukces w polskiej aukcji mocy na rok 2027 i zakontraktowała jednostki redukcji zapotrzebowania na energię (DSR, Demand Side Response) o mocy 157 MW. Przełoży się to na 63,8 mln zł (13,6 mln euro) przychodów.

Nasz sukces w polskiej aukcji mocy na 2027 roku dodatkowo uzasadnia logikę integracji Lerta z Photon Energy Group. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o nowy, stabilny, rentowny i powtarzalny strumień przychodów, jaki Lerta zapewni grupie w przyszłości – skomentował Georg Hotar, CEO Photon Energy Group.

REKLAMA

Lerta planuje zwiększyć obsługiwany portfel mocy DSR w Polsce do 600 MW w 2027 roku i w 900 MW w 2030 roku.

Rosnące zapotrzebowanie na usługi elastyczności

Photon podkreśla, że w związku z dynamicznie rosnącym globalnym popytem na usługi elastyczności DSR stanie się kluczowym motorem wzrostu przychodów grupy – przy międzynarodowej ekspansji Lerty, dla której kolejnym celem rynkowym jest Australia.

Ze względu na widoczne zmiany w miksie energetycznym coraz większym wyzwaniem staje się bilansowanie sieci elektroenergetycznej. Wycofywane są moce produkcyjne w większości bazujące na nieodnawialnych źródłach energii i szybko rośnie udział energii odnawialnej, głównie o charakterze zmiennym.

Fizyczna rozbudowa sieci elektroenergetycznej nie nadąża za zapotrzebowaniem na nowe odnawialne moce wytwórcze, wobec czego trzeba znacznie efektywniej wykorzystywać pojemność istniejącej sieci. Usługi DSR w coraz większym stopniu stają się istotnym narzędziem utrzymywania równowagi sieci elektroenergetycznej.

W świetle rosnącej globalnie potrzeby elastyczności sieci elektroenergetycznych usługi DSR mają szansę stać się jednymi z najszybciej rozwijających się segmentów rynku energetycznego, a Photon Energy Group odegra kluczową rolę w zapewnianiu operatorom sieci przesyłowych na całym świecie możliwości bilansowania swoich systemów – zapowiedział Georg Hotar.

Zagregowane moce fleksumentów

REKLAMA

Lerta agreguje moce DSR szybko rosnącej liczby tzw. fleksumentów (użytkowników energii o wysokim poziomie kontroli nad zużyciem, z możliwością wytwarzania i magazynowania energii) i zapewnia operatorowi systemu energetycznego możliwość wykorzystania tych mocy.  

Podczas tegorocznego okresu zagrożenia na rynku mocy (23 września br. w godzinach wieczornych) PSE, aby uniknąć blackoutu w związku z czasową niedostępnością 16 GW konwencjonalnych mocy wytwórczych przy jednoczesnym niskim wolumenie produkcji z elektrowni wiatrowych, przywołały jednostki rynku mocy (w tym jednostki DSR) do zrealizowania swoich obowiązków mocowych. Ponieważ większość jednostek mocy DSR zredukowała pobór mocy bardziej, niż wynikało z zakontraktowanych wolumenów, mechanizm ten odegrał kluczową rolę w utrzymaniu działania sieci.

Wygrana aukcja

PSE pozyskują moce szczytowe i moce DSR w dwóch aukcjach na przyszłe okresy. Aukcja główna odbywa się nieco ponad cztery lata przed rokiem dostaw, a aukcja dodatkowa – w marcu roku poprzedzającego rok dostaw. 15 grudnia br. PSE przeprowadziły aukcję główną na rok 2027, w której uczestniczyła Lerta, zgłaszając jednostki o łącznej mocy DSR w wysokości 157 MW. W wyniku ograniczonej podaży mocy aukcja zakończyła się pomyślnie w pierwszej rundzie, w której (według wstępnych wyników) firmie udało się uzyskać cenę 406,35 zł (86,83 euro) za kW/rok, co przełoży się na 63,8 mln zł przychodów (13,6 mln euro) w 2027 roku.

Od początku istnienia polskiego rynku mocy konsekwentnie zwiększamy portfel kontraktów i zagregowanych jednostek DSR. Zaczęliśmy od zaledwie 5 MW mocy DSR w 2021 roku, a zaledwie kilka dni temu przeszliśmy wszystkie wstępne testy potwierdzające nasze możliwości dla 134 MW w 2023 roku. Dzisiejszy dzień to kolejny kamień milowy dla Lerty i całej grupy Photon Energy, ponieważ zabezpieczamy 157 MW, co odpowiada ponad 25 proc. planowanego wolumenu na 2027 rok, za rekordowo wysoką cenę – komentował Borys Tomala, CEO Lerty.

Od teraz zamierzamy kontynuować rozwój naszego biznesu DSR nie tylko w Polsce, ale także na rynkach Europy Zachodniej, Australii i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w krajach sąsiednich, które mogą uczestniczyć w istniejącym polskim mechanizmie – dodał Tomala.  

Na 2023 rok Lerta zawarła z PSE umowy na 134 MW mocy DSR, co przełoży się na przychody w wysokości 36 mln zł (7,7 mln euro). Lerta przygotowuje się do dodatkowej aukcji na rok 2024, która odbędzie się w marcu 2023 roku, z wolumenem co najmniej 300 MW mocy DSR.

Firma zamierza zwiększać swój polski portfel DSR o minimum 100 MW rocznie do 2030 roku. Potwierdza tym samym swój poprzedni cel na poziomie 500 MW mocy DSR w 2026 roku i dodaje nowy cel strategiczny w wysokości 900 MW mocy DSR do 2030 roku.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.