Najnowsze zmiany dotyczące cen zamrożonych i maksymalnych energii

Najnowsze zmiany dotyczące cen zamrożonych i maksymalnych energii
Julita/Pixabay

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty praktyczne on-line „Najnowsze zmiany dotyczące cen zamrożonych i maksymalnych energii elektrycznej wprowadzonych ustawą z 15 grudnia 2022 r.”, które odbędą się 30 grudnia 2022 r. i 4 stycznia 2023 r.

Szkolenie dotyczy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. podpisanej już przez prezydenta (DzU 2022 r. poz. 2687).

Ceny zamrożone i maksymalne oraz stawki energii elektrycznej oraz prawo do rekompensaty w 2023 r. z tytułu dokonanych rozliczeń z odbiorcami. Na szkoleniu zostaną przedstawione obecne regulacje oraz zmiany prawa z obszaru stosowania cen zamrażających i maksymalnych, wprowadzane ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. (DzU 2022 r. poz. 2687) oraz zmienionym rozporządzeniem określającym limit ceny z dnia 9 grudnia 2022 r. (DzU 2022 r. poz. 2631). Omówione zostaną istotne zmiany dotyczące dokonywania przez wytwórców i przedsiębiorstwa obrotu odpisów na Fundusz.

REKLAMA

Prezentacja będzie dotyczyła także poszerzenia katalogu podmiotów kwalifikowanych dla odbiorcy uprawnionego oraz wymogów korzystania z cen maksymalnych, a także zasad mechanizmu rekompensat. Ponadto omówione zostaną zmiany w kwestii rozliczania tzw. umów historycznych i stosowania cen maksymalnych oraz obowiązki podmiotów w tym zakresie.

Program:

8.30-9.00 Logowanie uczestników

9.00-10.30 Omówienie istotnych pojęć, w tym takich jak:

– odbiorca uprawniony

– podmiot uprawniony

– definicja odpisu na Fundusz

– limit ceny

10.45-11.15 Obowiązki sprzedawców i odbiorców uprawnionych i wymogi składanych oświadczeń

11.15-11.30 Przerwa

11.30-12.15 Ceny zamrożone i maksymalne energii elektrycznej w 2023 r.

– cena maksymalna

– cena odniesienia

– cena referencyjna

– cena umowna

12.15-12.45 Rodzaje rekompensat

REKLAMA

– zasady przyznawania i wypłacania

– obowiązki podmiotów uprawnionych

– wymogi i terminy wniosków o wypłatę

– wymogi i terminy rozliczenia

– upusty, zasady rozliczania

12.45-13.00 Przerwa

13.00-14.00 Odpis na Fundusz. Zmiany regulacji w tym obszarze

– Rodzaje podmiotów polegających obowiązkowi. Nowy zakres wyłączeń z obowiązku. Zasady ustalania odpisu

– Sprawozdawczość i weryfikacja wykonania obowiązku. Zasady rozliczenia

14.00-14.30 Obowiązki kierowników jednostek sektora finansów publicznych w zakresie zmniejszania zużycia energii elektrycznej

– Kary pieniężne – zasady odpowiedzialności i przesłanki wymierzania

14.30-14.45 Likwidacja obliga giełdowego

14.45-15.15 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie szkolenia

Prowadzący: radca prawny, wieloletni pracownik URE. Autor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne (red. Z. Muras, M. Swora), posiadający specjalizacje z zakresu rozstrzygania spraw spornych, przyłączania do sieci, w tym instalacji odnawialnego źródła energii, koncesjonowania, taryf, świadectw pochodzenia. Ekspert w ramach projektu Energy Regulatory Exchange of Knowledge przy Radzie Europejskich Regulatorów Energii (CEER).

Więcej szczegółów – szkolenie 30 grudnia 2022 r.>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Więcej szczegółów – szkolenie 4 stycznia 2023 r.>>
Formularz zgłoszeniowy>>

Kontakt i rejestracja: 

EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro@euro-con.pl

 

artykuł sponsorowany