Producenci zielonej energii zarabiają coraz więcej na gwarancjach pochodzenia

Producenci zielonej energii zarabiają coraz więcej na gwarancjach pochodzenia
Unsplash

Gwarancje pochodzenia, które stanowią dodatkowe źródło przychodów dla wytwórców energii odnawialnej, nie przestają drożeć. W grudniu po raz kolejny w ostatnich miesiącach były najdroższe w historii notowań tego instrumentu na Towarowej Giełdzie Energii.

Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w grudniu ukształtowała się na poziomie 9,68 zł/MWh. Jest to wartość ponad 6-krotnie wyższa od średniej ceny gwarancji sprzedanych na TGE w ubiegłym roku.

Ceny gwarancji pochodzenia w ostatnich miesiącach wyraźnie rosły. W listopadzie średnia cena w transakcjach sprzedaży gwarancji pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) wyniosła 7,18 zł/MWh i była wyższa o 1,58 zł/MWh w stosunku do ceny z października 2022 roku. 

REKLAMA

W październiku średnia cena gwarancji wyniosła 5,60 zł/MWh i stanowiło to nieznaczny spadek (o 0,34 zł/MWh) w stosunku do ceny z wcześniejszego miesiąca. We wrześniu średnia cena sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE osiągnęła wartość 5,94 zł/MWh, co było wzrostem o 1,99 zł/MWh w porównaniu do średniej ceny gwarancji z sierpnia.

Średnia ważona cena gwarancji pochodzenia dla OZE w całym 2021 roku wyniosła 1,57 zł/MWh, co oznaczało wzrost o 0,45 zł/MWh w stosunku do roku 2020.

Obroty

W ostatnim miesiącu 2022 roku na Towarowej Giełdzie Energii sprzedano gwarancje pochodzenia energii odnawialnej odpowiadające wytworzeniu 5 283 285 MWh, co oznacza niemal 2-krotny wzrost obrotów względem obrotów z wcześniejszego miesiąca.

W listopadzie sprzedano gwarancje pochodzenia odpowiadające wyprodukowaniu 2 844 527 MWh zielonej energii, co było wartością niższą od zanotowanej miesiąc wcześniej (3 187 241 MWh). Obroty gwarancjami pochodzenia były również niższe we wrześniu – wyniosły 3 187 241 MWh.

REKLAMA

W grudniu zawarto 5427 transakcji sprzedaży gwarancji pochodzenia energii z OZE w porównaniu do 2200 transakcji z listopada oraz 2163 transakcji z października.

8 lat Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Gwarancje pochodzenia są instrumentem obrotu we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zostały pierwszy raz zdefiniowane w nowelizacji Prawa energetycznego z 2014 roku. Podstawą do ich utworzenia była unijna dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (2009/28/EC). 

Polski Rejestr Gwarancji Pochodzenia (RGP) dla energii z OZE został uruchomiony na TGE w listopadzie 2014 roku. Natomiast w październiku 2019 roku dodany został moduł dla gwarancji pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji (obroty gwarancjami pochodzenia energii z kogeneracji na TGE pozostają zerowe).

Gwarancje pochodzenia energii stanowią instrument, który ma umożliwić ujawnienie i poświadczenie odbiorcy końcowemu, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii lub w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

Gwarancje powstają wraz z produkcją energii, a tracą ważność z chwilą ich umorzenia odbiorcy końcowemu lub po upływie 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji lub daty wydania. Wytwórcy zielonej energii mają możliwość składania wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za poszczególne miesiące, okresy kilkumiesięczne lub sumarycznie za cały rok kalendarzowy. Dokumenty te wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a następnie wczytywane do systemu informatycznego TGE.

Z końcem 2022 roku w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia status członka miało 1618 podmiotów. Wyłącznie w ubiegłym roku przybyło ich 518.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.