NCBR ogłasza konkurs na modelowe zarządzanie zieloną zmianą na Śląsku

NCBR ogłasza konkurs na modelowe zarządzanie zieloną zmianą na Śląsku
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Opracowanie Modelu Zarządzania Transformacją Energetyczną województwa śląskiego w kontekście wyzwań związanych z przejściem na nisko- i zeroemisyjne nośniki energii – takie zadanie stawia konsorcjom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w X konkursie ogłoszonym w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. Nabór wniosków o dofinansowanie prac projektowych prowadzony będzie od 17 marca do 12 maja 2023 roku. Budżet konkursu to 6 mln zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju szuka projektów, które będą odpowiedzią na zgłoszone przez marszałka województwa śląskiego wyzwania stojące przed regionem, związane ze skutecznym i optymalnym ekonomicznie przeprowadzeniem transformacji energetycznej zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Już wiadomo, że w nowej perspektywie finansowej 2021–2027 województwo będzie miało do dyspozycji znaczne środki z funduszy europejskich, w tym przeznaczone na transformację Śląska, który jest największym regionem górniczym Unii Europejskiej. Jednak ze względu na skalę przewidywanych inwestycji konieczne jest podjęcie działań, które pomogą zwiększyć efektywność wydatkowanych pieniędzy, m.in. poprzez ułatwienie oceny technologii energetycznych czy pobudzenie zainteresowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw działalnością w obszarze odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Stawką jest przyszłość Śląska

Eksperci nie mają wątpliwości, że zarówno czynniki geopolityczne, jak i zmiany strukturalne w branży energetycznej, planowane w związku z odchodzeniem od surowców węglowodorowych, zwiększają niepewność danych i wpływają znacząco na procesy zarządzania. Stąd proces decyzyjny wymaga analizy dużej ilości zweryfikowanych danych oraz metod wsparcia podejmowania decyzji i inwestycji w zakresie wdrażania technologii nisko- i zeroemisyjnych.

– Poprzez program GOSPOSTRATEG dążymy m.in. do większego wykorzystania rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Stawką w nowo ogłoszonym, dziesiątym już konkursie jest przyszłość Śląska – mówi Paweł Kuch, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Chcemy zintegrować środowiska naukowe oraz gospodarcze wokół kluczowego dla rozwoju tego regionu, ale i całego kraju zagadnienia: sprawnej transformacji energetycznej. Jestem przekonany, że dla powodzenia niełatwego przecież procesu warto wykorzystać potencjał i pomysły polskich innowatorów – dodaje.

Do X konkursu GOSPOSTRATEG mogą przystąpić konsorcja, w skład których wchodzą zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski: jednostki naukowe, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia (maksymalnie pięć podmiotów, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe).

Baza wiedzy powinna zawierać wykaz produktów i technologii dostępnych komercyjnie w obszarze OZE oraz towarzyszących, takich jak sieci inteligentne i rozproszone, magazyny energii, pojazdy elektryczne i wodorowe itd. Ma też obejmować wykaz technologii i produktów w fazie rozwojowej w obszarze OZE oraz technologii zeroemisyjnych możliwych do komercjalizacji lub gotowych do wdrożenia.

REKLAMA

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Z kolei system ekspercki powinien pozwolić na: ocenę projektów w ramach programów zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ocenę technologii energetycznych (w tym OZE) dla kształtowania  miksu energetycznego optymalnego z punktu widzenia celów polityk europejskich, krajowych i regionalnych, ocenę technologii energetycznych dla celu przygotowania wstępnego studium wykonalności według zadanych parametrów oraz ocenę potrzeb i zmian zapotrzebowania na nowe inwestycje w OZE oraz technologie zeroemisyjne wraz z oceną kierunków zmian technologicznych.

– Podejmowanie decyzji na podstawie odpowiedniej metodologii i rzetelnej wiedzy opartej na dużej ilości wiarygodnych danych w odniesieniu do wdrażania technologii nisko- i zeroemisyjnych pozwala nie tylko trafnie planować, ale też szybko i możliwie bezbłędnie reagować na zmieniające się warunki globalne oraz trendy rozwojowe w energetyce. Pozwala też chronić i kreować nowe miejsca pracy. To po prostu bezcenne, zważywszy na to, że to w chwili obecnej Śląsk musi zmierzyć się z największym wyzwaniem transformacyjnym w Unii Europejskiej – akcentuje Paweł Kuch, dyrektor NCBR.

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 17 marca i potrwa do 12 maja 2023 roku. Na wsparcie NCBR przeznaczyło w sumie 6 mln zł, przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł, maksymalna zaś to 6 mln zł. Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie można wykorzystać na: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie może liczyć na dofinansowanie. Czas na realizację projektu to maksymalnie trzy lata.

Katarzyna Bielińska

katarzyna.bielinska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.