Najsilniejsza branża energetyki prosumenckiej w Polsce stoi przed nowym wyzwaniem

Najsilniejsza branża energetyki prosumenckiej w Polsce stoi przed nowym wyzwaniem
Wagner Solar press

{więcej}Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zakończył kolejne, cykliczne badanie rynku mikroinstalacji OZE: kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Wyniki badań wraz z analizami porównawczymi zostaną zaprezentowane na VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy w Raciborzu (12-13 czerwca br.).

Jak wynika z danych IEO, sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce, w 2013 roku wyniosła ponad 274 tys. m2, co oznacza spadek o ok. 9 % w stosunku do roku poprzedniego. W analogicznym okresie roku 2012 sprzedaż wyniosła 302 tys. m2, a na rynku odnotowano 19% wzrost.

Należy zauważyć, że rynek kolektorów słonecznych jest największym rynkiem energetyki prosumenckiej w Polsce. W ciągu ostatnich 5 lat rozwijał się bardzo dynamicznie i zanotował wzrost o ok. 75%. Pod względem rocznie instalowanych systemów należy do jednych z największych w Europie.

REKLAMA

Większość, ok. 73% kolektorów słonecznych sprzedanych w ubiegłym roku w Polsce, to kolektory płaskie, których produkcja dominuje wśród rodzimych producentów systemów słonecznych. Na polskim rynku jest ponad 70 firm produkujących i dystrybuujących kolektory słoneczne. Pierwsza „dziesiątka” firm stanowi ponad 94% rynku.

Program Prosument – NFOŚiGW

Przy niewielkim spadku ogólnej sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych na terenie Polski wzrosło znaczenie dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ubiegłoroczny udział sprzedaży instalacji słonecznych z dotacją NFOŚiGW wyniósł ponad 55% w stosunku do wszystkich instalacji sprzedanych na terenie Polski, podczas gdy rok wcześniej wynosił 45%.A biorąc pod uwagę pełen okres trwania dotacji NFOŚiGW niecałe 40% instalacji powstało w Polsce w oparciu o program dotacji z linii NFOŚiGW. Chętnych na zakup z dotacją 45% przybywa, ponieważ program trwać będzie tylko do końca 2014r. Zostanie zastąpiony programem Prosument, na lata 2014-2020, o zbliżonej łącznej kwocie (600 mln zł), w ramach której, będzie możliwe otrzymanie dotacji oraz pożyczki, oprocentowanej w wysokości 1 %.

REKLAMA

Oznacza to znacznie niższą kwotę środków przeznaczonych rocznie wyłącznie na dotacje oraz istotne poszerzenie kategorii wspieranych inwestycji prosumenckich. Program zakłada dofinansowanie również innych prosumenckich źródeł OZE: kotłów na biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, i układów mikrokogeneracyjnych. Jednakże, w tym programie beneficjenci będą mogli otrzymać dotację wraz z pożyczką wyłącznie:

– na mikroinstalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej, tj.: systemy fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, i mikrokogenergacja

– na mikroinstalacje OZE do wytwarzania energii elektrycznej w systemach hybrydowych z mikroinstalacjami OZE do wytwarzania ciepła, tj. np. system fotowoltaiczny w połączeniu z kolektorami słonecznymi, mikrowiatraki z kotłami na biomasę itp.

Program wyklucza otrzymanie wsparcia wyłącznie na zakup kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, czy pomp ciepła.

Wyniki badań Instytutu Energetyki Odnawianej pokazują silne przetasowania strukturalne i technologiczne zarówno wewnątrz branży kolektorów słonecznych jak i na rynku energetyki prosumenckiej w Polsce. Pełne wyniki badań,wraz z analizą skutków rynkowych zmian w systemie wsparcia energetyki prosumenckiej, w tym systemów fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, zostaną zaprezentowane podczas corocznego, siódmego już Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, które odbędzie się w czerwcu, w Raciborzu.

Rejestracja na Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy.

Instytut Energetyki Odnawialnej