Europolis: inteligentne miasta przyszłości. Podsumowanie konferencji

Europolis: inteligentne miasta przyszłości. Podsumowanie konferencji
Foto: Fundacja Schumana

13 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Europolis. Inteligentne miasta przyszłości” organizowana przez Fundację Schumana oraz m.st. Warszawę. Władze kilkudziesięciu polskich i zagranicznych miast, eksperci, przedstawiciele biznesu oraz mieszkańcy spotkali się, aby rozmawiać o najważniejszych wyzwaniach współczesnych metropolii w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla. Wśród gości znaleźli się m.in. Rafał Trzaskowski – Minister Administracji i Cyfryzacji, Marcin Korolec – Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Johanna Rolland – Mer Nantes, Daniel Termont – Mer Gandawy oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy.

Pierwszy panel konferencji poświęcony był polityce klimatycznej w Europie oraz roli miast w jej kształtowaniu. Zaangażowanie metropolii w politykę niskoemisyjną Unii Europejskiej jest bardzo ważne. Miasta są naturalnym partnerem do ograniczenia emisji – to w nich wytwarzana jest większość gazów cieplarnianych. Są zarazem mniejszymi organizmami administracyjnymi niż państwa i dzięki polityce energetycznej czy transportowej mogą łatwiej zmieniać rzeczywistość. O roli miast w negocjacjach klimatycznych mówił Pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej – Marcin Korolec. Podkreślił on, że decyzje podejmowane przez władze miast w bardzo dużym stopniu mogą wpływać na osiągnięcie niskoemisyjności. Liderzy miast mają prawdopodobnie więcej możliwości, w porównaniu z władzą centralną. Dlatego też wiele inicjatyw powinno płynąć z poziomu lokalnego, a nie być narzucane odgórnie.

Następnie głos zabrał Minister Administracji i Cyfryzacji, Rafał Trzaskowski. Jego zdaniem rozwój technologiczny wprowadza zmianę relacji między państwem, a obywatelem. To mieszkańcy powinni być projektantami rozwiązań, które zrewolucjonizują miasta. Dobre pomysły znajdują się blisko obywateli, ponieważ odzwierciedlają ich potrzeby. Dlatego też instytucje publiczne, samorządy i obywatele muszą ze sobą współpracować.

REKLAMA
REKLAMA

Druga część konferencji miała charakter „smart debate” – moderowanej dyskusji między panelistami, a publicznością, która poświęcona była konkretnym przykładom inteligentnych rozwiązań w mieście. Rozmawiano między innymi o planowaniu przestrzeni miejskiej w sposób przyjazny mieszkańcom oraz o kompleksowym myśleniu o mieście, m.in. poprzez rozwój transportu publicznego, zmniejszenie odległości między budynkami użyteczności publicznej. Prelegenci zgodzili się z poglądem, że nie ma inteligentnego miasta bez inteligentnego i świadomego obywatela.

Konferencja „Europolis. Inteligentne miasta przyszłości” to cykliczne spotkanie środowisk samorządowych, miejskich, politycznych i biznesowych na temat wyzwań europejskich miast. Organizowane jest od 2013 roku przez Fundację Schumana we współpracy z miastem stołecznym Warszawą a także polskimi i europejskimi partnerami, którymi w tym roku są firmy Siemens, RWE, PKN Orlen, MasterCard.

Fundacja Schumana