Ekspert: obawy dotyczące przyłączania prosumentów są uzasadnione

Ekspert: obawy dotyczące przyłączania prosumentów są uzasadnione
BlackRockSolar press, flickr cc

Prof. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej ocenił na łamach wnp.pl możliwość przyłączania do sieci mikroinstalacji OZE. Ekspert zauważa, że o ile energetyka prosumencka może być znaczącym wsparciem dla systemu energetycznego, jej rozwój może być też źródłem problemów dla operatorów sieci energetycznych. 

W wywiadzie dla wnp.pl prof. Waldemar Skomudek z Politechniki Opolskiej uznał za mające podstawy obawy operatorów sieci energetycznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Jego zdaniem, masowe przyłączanie prosumentów sprzedających energię do sieci nie pozostałoby bez wpływu na pracę systemu elektroenergetycznego. 

Ekspert z Politechniki Opolskiej, zaznaczając, że jest zwolennikiem rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki prosumenckiej, podkreślił, że jego zdaniem rozwojowi OZE nie powinna towarzyszyć „deprecjacja” energetyki wielkoskalowej. 

REKLAMA

Prof. Waldemar Skomudek zwraca uwagę na „negatywny dla właściciela sieci, skutek wywołany brakiem poboru energii elektrycznej z sieci, w postaci ograniczenia wpływów w rozliczeniach pochodzących od tzw. składnika jakościowego i zmiennej stawki sieciowej, związanej z kosztami utrzymania sieci elektroenergetycznej” (za wnp.pl). Ekspert dodaje, że taka sytuacja będzie się przyczyniać do ograniczenia przychodów operatorów na pokrycie utrzymania i modernizacji sieci. 

REKLAMA

W przypadku, gdy prosumenci poza własną konsumpcją będą wprowadzali do sieci znaczne ilości energii, może powstać problem racjonalnego jej wykorzystania, zwłaszcza przy występujących jej nadwyżkach w systemie. W tym przypadku również trudno zgodzić się z rozwiązaniem, w którym operator ma być jedyną jednostką odpowiedzialną za skutki rozwoju energetyki prosumenckiej, takich jak chociażby wymuszanie czasowych ograniczeń w generacji zarówno wielkoskalowej, jak i rozproszonej – wnp.pl cytuje prof. Skomudka. 

Ekspert z Politechniki Opolskiej komentuje też kwestię proponowanego w ustawie o OZE półrocznego bilansowania netto energii z mikroinstalacji. – Zaproponowane w ustawie o OZE bilansowanie netto, niestety, nie równoważy korzyści prosumenta i sprzedawcy energii elektrycznej, gdyż każda skompensowana kilowatogodzina to przede wszystkim korzyść w cenie płaconej przez prosumenta za zakup tej energii. Nadto, przyjęcie systemu rozliczeń w okresie półrocznym sprawia, że skutki techniczne i ekonomiczne wywołane koniecznością bieżącego bilansowania systemu przez operatora nie będą udziałem prosumentów, co stanowi wątpliwość w kwestii spełnienia m.in. wymogu równoprawnego traktowania uczestników rynku energii. Zatem, trudno nie zgodzić się z niechętną akceptacją tych ustaleń przez operatorów sieci – ocenia na łamach wnp.pl prof. Skomudek. 

Cały wywiad na łamach wnp.pl.

gramwzielone.pl / za wnp.pl