Dotacje na OZE z programu "Infrastruktura i Środowisko" 2014-20. Ile do wydania?

Dotacje na OZE z programu "Infrastruktura i Środowisko" 2014-20. Ile do wydania?
Images of Money, flickr cc

Ministerstwa Środowiska poinformowało, że w ramach nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, do podziału będzie 27,5 mld euro unijnych dotacji. 

W ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 deweloperzy odnawialnych źródeł energii mogli korzystać głównie z dotacji udostępnianych w ramach działania 9.4, w którym maksymalny poziom dotacji na jeden projekt wynosił 40 mln zł. 

Beneficjentami działania 9.4 z PO „IiŚ” na lata 2007-2013 byli przede wszystkim deweloperzy farm wiatrowych, biogazowni czy elektrowni biomasowych. Udział pozostałych technologii OZE w podziale środków z działania 9.4 był marginalny.

REKLAMA

O przyznawaniu dotacji decydowało przede wszystkim kryterium kosztu w przeliczeniu na jednostkę zainstalowanej mocy. Dlatego najwyżej na listach rankingowych były przede wszystkim relatywnie najtańsze farmy wiatrowe.

REKLAMA

Nie znamy jeszcze szczegółowo zasad dystrybucji środków z PO „IiŚ” na lata 2014-2020. Ministerstwo Środowiska poinformowało jednak, że do podziału będzie 27,5 mld euro, co jest kwotą podobną do tej we wcześniejszej perspektywie budżetowej UE. 

– Trzeba inwestować w rozwój inteligentnych i efektywnych ekonomicznie systemów produkcji energii, a także ograniczyć zapotrzebowanie na nią – powiedziała na falach Polskiego Radia Aleksandra Malarz z resortu środowiska.

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” w nowej perspektywie budżetowej będzie zapewne głównym źródłem finansowania inwestycji w OZE na poziomie centralnym. Oprócz niego przedsiębiorcy chcący uzyskać unijne dotacje na produkcję zielonej energii będą mogli korzystać z poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych. 

gramwzielone.pl