Ceny zielonych certyfikatów dalej niskie. Problem nadpodaży nierozwiązany

Ceny zielonych certyfikatów dalej niskie. Problem nadpodaży nierozwiązany
Samuel Mann, flickr cc

Ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii zaczęły rosnąć w I kwartale br. Ten trend był jednak tylko chwilowy i powróciły one do stosunkowo niskiego poziomu. Wyraźnie widać natomiast wyższe ceny zielonych certyfikatów osiągane na notowaniach pozasesyjnych niż w przypadku transakcji sesyjnych. 

Na początku ubiegłego roku cena zielonych certyfikatów spadła do rekordowo niskich poziomów, osiągając prawie 100 zł/MWh, podczas gdy wcześniej, niemal przez cały okres funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów utrzymywała się na poziomie zbliżonym do ustalanej przez URE tzw. opłaty zastępczej, której wartość, po corocznej indeksacji o inflację, w tym roku wynosi już 300,03 zł/MWh. 

Spadek zielonych certyfikatów mocno zmniejszył przychody operatorów instalacji OZE, którzy nie zabezpieczyli ich sprzedaży w długoterminowych umowach, a sprzedawali je na bieżąco za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Sytuacja ta dotknęła przede wszystkim mniejszych inwestorów. 

REKLAMA

W opinii branży OZE spadek cen certyfikatów był spowodowany ich rynkową nadpodażą. Zdaniem ekspertów nadpodaż wykreował przede wszystkim znaczący wzrost produkcji energii w technologii współspalania biomasy z węglem.

Sprawę dodatkowo komplikował mechanizm opłaty zastępczej, którą podmioty zobowiązane do realizacji tzw. obowiązku OZE, a więc głównie sprzedawcy energii, mogą wpłacać zamiast kupowania i umarzania certyfikatów. 

Pojawienie się certyfikatów w ilości znacząco przekraczającej zapotrzebowanie podmiotów zobowiązanych przez ustawę Prawo energetyczne do ich kupowania doprowadziło do znaczącego spadku cen. Nadpodaż ta nadal się utrzymuje, co ogranicza przychody inwestorów sprzedających zielone certyfikaty. 

Co prawda w lutym i marcu br. giełdowa cena zielonych certyfikatów (indeks OZEX_A) wzrósł odpowiednio do 224,46 zł/MWh i 231,21 zł/MWh, wynikało to jednak tylko z kończącego się w ostatnim dniu marca terminu na realizację obowiązku OZE za rok 2013, a obecnie ceny certyfikatów są dalej stosunkowo niskie i oscylują wokół poziomu 180 zł/MWh.  

Według Towarowej Giełdy Energii, na koniec czerwca br. było około 9 TWh zielonych certyfikatów (PMOZE_A), które nie zostały jeszcze umorzone. W ramach indeksu certyfikatów PMOZE_A wydano je do tej pory na ponad 64 303 TWh, a umorzono na ponad 55 393 TWh. 

REKLAMA

W obliczu problemów na rynku zielonych certyfikatów zareagowali urzędnicy Ministerstwa Gospodarki i posłowie. Resort gospodarki szybko zaproponował rozwiązania mające zabezpieczyć inwestorów przed wahaniami cen certyfikatów. Nie zostały one jednak wdrożone. Sprawy nie załatwiło też wpisanie propozycji MG do projektu ustawy o OZE, ponieważ ustawa dalej pozostaje jedynie w sferze projektu. 

Z kolei posłowie sejmowej komisji gospodarki spotkali się kilkukrotnie żeby problem przedyskutować, jednak z ich dyskusji niewiele wynikło. 

Branży OZE pozostaje czekać na przyjęcie ustawy o OZE i wierzyć, że obiecywany przez rząd nowy system wsparcia będzie działać lepiej od obecnego. Wszystkie osoby zainteresowane inwestycjami na polskim rynku OZE i czekające na efekty tzw. systemu aukcyjnego muszą jednak uzbroić się w cierpliwość. Według aktualnych zapowiedzi rządu, na nowy system wsparcia dla OZE musimy poczekać przynajmniej do 2016 roku. 

Zielone certyfikaty droższe w obrocie pozasesyjnym

Właściwie jedynym owocem ubiegłorocznej dyskusji na temat zielonych certyfikatów i wezwań branży do naprawy tego rynku jest wdrożenie przez Towarową Giełdę Energii nowych indeksów zielonych certyfikatów, dzięki którym uczestnicy rynku mogą poznać nie tylko cenę certyfikatów osiąganych podczas sesji, ale również cenę osiąganą w realizowanym za pośrednictwem TGE handlu pozasesyjnym. 

Jak pokazują oba indeksy, ceny zielonych certyfikatów osiągane podczas sesji są znacząco niższe niż te na rynku pozasesyjnym. Potwierdzają to aktualne notowania. Podczas gdy indeks sesyjny OZEX_A wyniósł w czwartek 10 lipca br. 177,5 zł/MWh, wartość indeksu pozasesyjnego osiągnęła poziom 214,65 zł/MWh.

Transakcje pozasesyjne zawyżają średnią cenę zielonych certyfikatów z notowań sesyjnych i pozasesyjnych (indeks OZEX_A_POLPX). W ubiegły czwartek indeks OZEX_A_POLPX wyniósł 209,65 zł/MWh, na co wpływ miał też dużo wyższy wolumen transakcji, które są realizowane na rynku pozasesyjnym.

Bieżące ceny zielonych certyfikatów na TGE można śledzić na Gramwzielone.pl w zakładce: Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej

gramwzielone.pl