Zarządzanie obszarem ochrony środowiska – najlepsze praktyki

Zarządzanie obszarem ochrony środowiska – najlepsze praktyki
Movida

Już 29-30 września 2014r. w Warszawie odbędzie się wyjątkowe spotkanie profesjonalistów, efektywnie łączące cele ekologiczne z ekonomicznymi.

Na podstawie badania rynku i dzięki wnikliwej analizie tematyki obszaru ochrony środowiska, zaplanowaliśmy wyjątkowe Masterclass czyli platformę wymiany najlepszych zawodowych doświadczeń. Zaproszeni prelegenci-praktycy przedstawią Państwu starannie wyselekcjonowaną wiedzę opartą na doświadczeniach swoich firm. Zaprezentowane zostaną liczne inspirujące case studies pokazujące dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska. Specjaliści m.in. takich wiodących firm jak Carlsberg Polska, Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze VICTORIA SA, Tesco Polska, Linde Gaz Polska czy General Motors, zaprezentują:

• efektywne programy gospodarowania odpadami i odpadami opakowaniowymi

REKLAMA

• sposoby obniżania oddziaływania na środowisko na każdym etapie produkcji

• systemowe zarządzanie obszarem ochrony środowiska

• optymalizację zużycia energii jako element zarządzania środowiskowego

• sposoby łączenia celów zarządzania środowiskowego i CSR’owego firmy

REKLAMA

• doświadczenia po nowelizacji dyrektywy IED dot. ograniczania emisji przemysłowych

Zostaną dokładnie przedstawione sprawdzone przykłady rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, a prelegenci wskażą kluczowe czynniki ich powodzenia. Jest to jedyne na rynku tak praktyczne spotkanie dla przedstawicieli działów ochrony środowiska i niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń czy udziału w ciekawych dyskusjach.

Więcej informacji i zapisy:

Maciej Pietruczuk

Sales Manager

mpietruczuk@movida.com.pl

tel. (+48 22) 403 84 66; fax (+48 22) 626 81 38

www.movida.com.pl