Energetyka podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy

Energetyka podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy
Foto: XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy

W ostatnich latach energetyka była jednym z głównych tematów odbywającego się co roku w Krynicy Forum Ekonomicznego. Nie inaczej będzie tym razem. 

Debaty na temat energetyki podczas tegorocznego Forum w Krynicy, które odbędzie się w dniach 2-4 września br., będą prowadzone w ramach tzw. Ścieżki Energetycznej

Jak informuje organizator krynickiego Forum, w ubiegłych latach najszerzej komentowane były debaty poświęcone wpływowi wydobycia gazu łupkowego na polską gospodarkę, wewnętrznemu rynkowi energii w UE, regulacjom prawnym związanym z energetyką odnawialną, systemom wsparcia dla sektora energetycznego, a we wstępie do tegorocznych debat o energetyce zapewnia – W XXI wieku będziemy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju nowych technologii, które zmienią zachowania konsumenckie, wpłyną na przemysł i odmienią światową gospodarkę. Jednak energia wciąż stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju. Z tego powodu dobór technologii w istotny sposób wpłynie na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość życia milionów obywateli. Podczas dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy innowacje w energetyce pomogą zbudować silną pozycję Polski na europejskim rynku.

REKLAMA

Program debat w ramach tzw. Ścieżki Energetycznej podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy:

Debata: Polska energia w Europie. Czy energetyka potrzebuje innowacji

W XXI wieku będziemy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju nowych technologii, które zmienią zachowania konsumenckie, wpłyną na przemysł i odmienią światową gospodarkę. Jednak energia wciąż stanowi i będzie stanowić kluczowy czynnik rozwoju. Z tego powodu dobór technologii w istotny sposób wpłynie na wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo energetyczne oraz jakość życia milionów obywateli. Podczas dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy innowacje w energetyce pomogą zbudować silną pozycję Polski na europejskim rynku.

Moderator:

 • Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Project Syndicate Polska, Polska

Paneliści:

 • Andrzej Czerwiński, Poseł, Sejm RP, Polska

 • Filip Thon, Prezes Zarządu RWE Polska, Członek Zarządu RWE Retail, RWE Polska S.A., Polska

 • Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Polska

 • Joost Leeflang, CEO, Philips CEE, Holandia

 • Grzegorz Zieliński, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Polska

 • Tadeusz Chmielniak, Przewodniczący, Politechnika Śląska, Komitet Problemów Energetyki PAN, Polska

 • Maciej Filipkowski, Wiceprezes w Dywizji IM, Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Polska

Debata: Polityka klimatyczna UE a konkurencyjność i innowacyjność gospodarek państw unijnych

Organizatorzy chcą przyjrzeć się wyzwaniom, jakie wiążą się z przyjętym przez UE na lata 2013-14 Pakietem Energetyczno – Klimatycznym oraz projektem unijnego planu działania w zakresie energii do roku 2050 (tzw. Energy Roadmap 2050). Chcą podjąć próbę naszkicowania możliwych konsekwencji polityki klimatycznej dla Polski i innych krajów UE, biorąc pod uwagę wpływ tej polityki na konkurencyjność gospodarki Unii Europejskiej i jej rozwój gospodarczy, na bezpieczeństwo energetyczne, na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko a także na dobrobyt mieszkańców.

Moderator:

 • Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Środkowoeuropejski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych, Deloitte, Polska

Paneliści:

 • Jiri Feist, Dyrektor ds. Strategii, EP Energy, a.s., Czechy

 • Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska

 • Bryony Worthington, Minister ds. Energii i Zmian Klimatycznych w Gabinecie Cieni, Izba Lordów, Wielka Brytania

 • Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp. z o.o., Polska

 • Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Polska

 • Bolesław Jankowski, Wiceprezes, Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., Polska

 • Zbigniew Karaczun, Profesor, Prezes, Polski Klub Ekologiczny, Polska

 • Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polska

Debata: Wspólny rynek energii elektrycznej i gazu – rola krajów z Grupy Wyszehradzkiej – remedium na kryzys ukraiński

Dyskusja poświęcona będzie wyzwaniom oraz perspektywom wykorzystania potencjału regionu Grupy Wyszehradzkiej do budowy wspólnego, bezpiecznego energetycznie regionu. Jaką mapę drogową należy przyjąć, by zapewnić państwom z naszego regionu dostęp do surowców i akceptowalną ich cenę? Niezbędne są połączone ze sobą, wydajne i płynne rynki energii oraz gazu. Ich funkcjonowanie z korzyścią dla obywateli powinno opierać się na trzech filarach: bezpieczeństwie, konkurencji i transparentności.

Moderator:

 • Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A., Polska

Paneliści:

 • Károly Mátrai, Dyrektor generalny, KELER CCP Ltd., Węgry

 • Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska

 • Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Polska

 • Ivor Županić, Dyrektor Generalny, Chorwacki Operator Rynków Energii, Chorwacja

 • Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A., Polska

  REKLAMA

 • Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA), Polska

 • Bohdan Sokolowskiy, Kierownik Programu Energetyki, Borysfen, Ukraina

 • Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Polska

Debata: Nowy wymiar i wyzwania polskiej i europejskiej polityki energetycznej

O przyszłym kształcie miksów energetycznych w Unii Europejskiej – roli węgla, gazu ziemnego i energii atomowej w nadchodzących dekadach, a także o miejscu OZE w systemach energetycznych państw członkowskich będą dyskutować uczestnicy debaty. Podczas panelu zostaną podjęte problemy związane z budową Unii Energetycznej – integracji rynków gazu i energii, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. 

Moderator:

 • Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, biznesalert.pl, Polska

Paneliści:

 • Maciej Bando, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Polska

 • Marek Woszczyk, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska

 • Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A., Polska

 • Mariusz Zawisza, Prezes Zarządu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG SA), Polska

 • Piotr Piela, Partner Zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego, Ernst & Young Business Advisory, Polska

 • Agnes Csermely, Starszy Specjalista ds. Strategii, Grupa MOL, Węgry

 • Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka, Polska

 • Zdzisław Gawlik, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa, Polska

 • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Polska

Debata: Bezpieczny mix energetyczny. Węgiel – przyszłość czy przeszłość?

Węgiel wykorzystywany jest dziś przez ponad 90% polskich elektrowni, a jedna czwarta z nich wykorzystuje węgiel brunatny, którego aktualnie eksploatowane złoża zaczną wyczerpywać się po 2020 r. Uczestnicy panelu spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie – czy i jak, w dalszej perspektywie, węgiel będzie służył polskiej energetyce oraz czy energia wytwarzana z węgla może być przyjazna dla środowiska.

Moderator:

 • Agnieszka Łakoma – Dziennikarka – Dział Gospodarki, Polska Agencja Prasowa, Polska

Paneliści:

 • Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu, Grupa Energa, Polska
 • Dariusz Lubera – Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA, Polska
 • Paweł Smoleń – Prezydent, EURACOAL – European Association for Coal and Lignite, Belgia
 • Janusz Steinhoff – Doradca, Roland Berger Strategy Consultants, Polska
 • Marek Woszczyk – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska
 • Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu, ENEA S.A., Polska

Debata: Bezpieczeństwo energetyczne w ramach miksu energetycznego

Podstawą strategii energetycznej kraju jest dobrze przygotowany miks energetyczny zapewniający z jednej strony bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw energii, z drugiej strony gwarantujący dobre środowisko dla rozwoju krajowego przemysłu. Produkcja energia jądrowej jest ekologiczna i niezależna od czynników atmosferycznych, jednak wymaga ogromnych kosztów początkowych. Czym kierować się zatem przy tworzeniu idealnego miksu energetycznego – bezpieczeństwem i niezależnością w produkcji energii czy nakładami finansowymi? I wreszcie, jakie czynniki są istotne aby móc zrealizować projekty nuklearne?

Moderator: 

 • Wojciech Hann, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Środkowo-Europejski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych, Deloitte, Polska

Paneliści:

 • Jay Wileman, Wiceprezes, GE Hitachi Nuclear Energy, USA
 • Jeffrey Benjamin, Wice Prezes, Energia Jądrowa, Westinghouse Electric Company, USA
 • JeanAndré Barbosa, Dyrektor – Polska i Europa Środkowo-Wschodnia, AREVA, Francja
 • Mirek Topolanek, Starszy doradca, Energy and Industrial Holding, a.s. (EPH), Czechy
 • Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska

Debata: Regionalny rynek gazu – jak sprostać globalnym wyzwaniom?

Rynek gazu w Unii Europejskiej staje się coraz bardziej zliberalizowany i zintegrowany. Wydajny i dobrze funkcjonujący rynek jest kluczowy dla utrzymywania bezpieczeństwa dostaw – dzięki temu gaz dociera wszędzie tam gdzie i kiedy jest potrzebny. Rynek musi być również zdolny, by działać sprawnie i elastycznie w odpowiedzi na regionalny i globalny rozwój.

Jeden z najbardziej zauważalnych wzrostów w dziedzinie energii w ostatnich latach związany jest z gazem naturalnym. Pojawienie się komercyjnie rentownych niekonwencjonalnych źródeł gazu na całym świecie i wzrost użycia technologii LNG zmienia globalny rynek energetyczny.

Zużycie gazu w Europie Środkowej i Wschodniej ciągle wzrasta. Wedle Międzynarodowej Agencji Energii globalne zużycie gazu będzie wzrastało o 2,2% rocznie do 2019 roku. Wzrost będzie wypracowany głównie przez państwa spoza OECD, zaś wzrastający popyt na surowce na świecie spowoduje wyzwania dla Europy.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie dobitnie dowiodły nadmiernego uzależnienia Unii Europejskiej od importu energii od jednego dostawcy, co stanowi wrażliwy politycznie punkt dla Europy. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (EESS), przygotowana przez Komisję Europejską wskazuje, że Europa cały czas pozostaje podatna na kryzysy energetyczne.  

Integracja rynku gazowego wymaga wspólnych zasad i odpowiedniej infrastruktury. Rownie istotne jest koordynacja i współpraca pomiędzy państwami członkowskimi a zewnętrznymi partnerami energetycznymi. W świetle dyskusji nad implementacją EESS, regionalne podejście powinno być kluczowym czynnikiem w procesie podejmowania decyzji dotyczących wielkich projektów infrastrukturalnych, rozwoju produkcji wewnętrznej czy innych środków podnoszących bezpieczeństwo dostaw gazu.  

Modertor:

 • Vytautas Nauduzas, Ambasador, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Litwa

Paneliści:

 • Giovanni Federigo De Santi, Dyrektor, Instytut Energii i Transportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, Włochy
 • Thomas B. Murphy, Dyrektor, Marcellus Center for Outreach and Research, Pennsylvania State University, USA
 • Jan Mladek, Minister, Ministerstwo Przemysłu I Handlu, Republika Czeska
 • Adam Sikorski, Przewodniczący Rady Nadzorczej, UNIMOT S.A., Polska
 • Lachezar Matev, Ambasador, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bułgaria

Debata: Region Bałtycki: współzależność energetyczna i integracja regionalna

Zależność dostaw energii zachęca do poszukiwania efektywnych rozwiązań alternatywnych. Państwa bałtyckie są w wysokim stopniu ograniczone do dostaw surowców z jednego źródła – jest to wynikiem zależności od sowieckiego systemu energetycznego i okresu kiedy źródła energii były importowane wyłącznie z Rosji. Państwa bałtyckie zgodnie uważają, iż integracja bałtyckiego systemu energetycznego z systemem unijnym jest absolutnym priorytetem. Proces integracji jest już widoczny m.in. podczas negocjacji z głównymi dostawcami energii.

Podczas panelu w Krynicy uczestnicy będą analizować możliwie scenariusze projektów energetycznych i omawiać możliwości integracji regionalnej, która doprowadziła by do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej państw bałtyckich. Zasadnicze pytanie brzmi: czy region bałtycki powinien dążyć do statusu producenta energii czy raczej powinien dążyć do inwestowania w infrastrukturę przesyłową lub energię odnawialną?

Udział w panelu zapowiedzieli:

 • Greta Monika Tučkutė, Dyrektor, Center for Geopolitical Studies, Litwa (moderator)
 • Mari Kiviniemi, Deputowana, była Premier, Finlandia
 • Daivis Virbickas, CEO, LITGRID AB, Litwa
 • Hando Sutter, Menedżer ds. Estonii, Łotwy, Litwy i Rosji, Nord Pool Spot, Estonia
 • Dalius Misiūnas, Przewodniczący Rady, CEO, „Lietuvos energija“, UAB, Litwa
 • Juras Pozela, Poseł, Seimas, Litwa
 • Kalle Palling, Przewodniczący Komisji ds. UE, Riigikogu, Estonia

Dodatkową okazją do dyskusji nt. energetyki odnawialnej i sposobów jej finansowania będzie debata organizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej na ten temat w artykule: Pożyczać czy dotować? Debata NFOŚiGW podczas forum w Krynicy

gramwzielone.pl / źródło: Forum Ekonomiczne w Krynicy