Komisja Europejska podnosi cel OZE na 2030 r. Efekt Putina?

Komisja Europejska podnosi cel OZE na 2030 r. Efekt Putina?
the summer of BRYAN! / flickr cc

W nowej wersji strategii energetycznej Unii Europejskiej opracowanej przez Komisję Europejską podniesiono cel udziału OZE w unijnym miksie energetycznym do roku 2030 r. –  w stosunku do wcześniejszych propozycji sformułowanych przez Brukselę. 

W nowej wersji unijnej strategii energetyczno-klimatycznej na 2030 r. przygotowanej przez Komisję Europejską znalazł się zapis o udziale zielonej energii w unijnym miksie energetycznym na poziomie 30%, podczas gdy wcześniej KE chciała, aby było to 27%. 

Gorszą wiadomością dla branży OZE jest natomiast fakt, że podobnie jak wcześniejszy cel, także nowy, 30-procentowy cel dla energetyki odnawialnej ma być wiążący jedynie na poziomie wspólnotowym. Oznacza to brak wiążących celów dla poszczególnych krajów UE-28, tak jak ma to miejsce choćby w przypadku celu na 2020 r., zgodnie z którym udział OZE w miksie energetycznym UE ma wynieść na poziomie Wspólnoty w sumie 20%, a np. dla Polski wynosi 15%. 

REKLAMA

Niedawno w tej kwestii wypowiedziała się Międzynarodowa Agencja Energetyki (MAE), która – podzielając obawy branży OZE – oceniła, że brak wiążących celów dla poszczególnych państw UE może oznaczać spowolnienie rozwoju energetyki odnawialnej w Europie.

W raporcie pt. Medium-Term renewable Energy Market Report MEA informuje, że „brak wiążących celów narodowych stawia pod znakiem zapytania skuteczność całkowitego celu unijnego„. 

W nowej wersji założeń unijnej polityki energetycznej na 2030 r. podtrzymano wcześniejszy cel w zakresie ograniczenia emisji CO2 do poziomu minimum 40% w porównaniu do roku 1990. 

Wprowadzono też cel w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, który przyjęto na 30% w porównaniu ze zużyciem energii notowanym na początku lat 90. W tym wypadku, podobnie jak w przypadku celu dla OZE, zrezygnowano z wyznaczania krajowych celów. 

Wiążące cele dla poszczególnych krajów UE mają więc dotyczyć tylko ograniczania emisji CO2. 

Komisja Europejska podkreśla, że przyjęte przez nią założenia będą w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji między poszczególnymi krajami UE, a decyzje w tym zakresie mogą zapaść najwcześniej w ostatnim kwartale br. 

REKLAMA

Według szacunków KE, 30% cel OZE pozwoliłby na dodatkowe ograniczenie wydatków na tradycyjne paliwa kopalne rocznie o 13 mld euro – w porównaniu do wyznaczonego wcześniej celu na poziomie 27%.

Natomiast według prognozy firmy konsultingowej Ecofys wykonanej w marcu br., zwiększenie celu udziału OZE do 30% wraz z wiążącym celem redukcji emisji CO2 o 40% pozwoliłoby na ograniczenie importu rosyjskiego gazu o 30% w porównaniu do sytuacji business-as-ususal

Natomiast jeśli udzial OZE w unijnym miksie energetycznym wzrósłby do 45%, można by ograniczyć w UE zużycie energii produkowanej z paliw kopalnych w ilości odpowiadającej całkowitemu wolumenowi importu gazu z Rosji. 

Według Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (EWEA), podniesienie unijnego celu OZE z 27 do 30% przełoży się na powstanie w europejskiej gospodarce dodatkowych 568 tys. miejsc pracy, zwiększenie unijnego PKB o 0,46%, oszczędzenie 260 mld euro na imporcie paliw kopalnych, a także pozwoli na zredukowanie importu gazu o 26%, a nie o 9% jak w przypadku celu 27-procentowego. 

W komentarzach dotyczących podniesienia celu OZE na 2030 r. analitycy rynku energetycznego wskazują, że taka decyzja KE może być podyktowana obecnym kryzysem w relacjach z Rosją i chęcią większego uzależnienia się od importu rosyjskiego gazu. 

Ostatecznych decyzji w kwestii celów na 2030 r. możemy spodziewać się podczas październikowego szczytu UE. 

Czołowe organizacje zrzeszające europejską branżę OZE zapowiedziały już, że ich głównym celem będzie walka o przyjęcie narodowych celów produkcji zielonej energii.

– Propozycja, która jest teraz na stole, nie zachęci do inwestycji w odnawialne źródła energii i do tworzenia niskoemisyjnej przyszłości, której chce większość Europejczyków – ocenił James Watson, szef European Photovoltaic Industry Association (EPIA)

gramwzielone.pl